Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Helbredelse

Helbredelse

Torkil Olesen

Helbredelse

Helhed breder sig - ved forunderlig tillidsfuldhed

Enhver form for helbredelse forudsætter, at kroppens egne celler skaber opheling. Det er nødvendigt med et positivt forhold til kroppens celler og at sørge for god trivsel.
Hverken kirurgi, søm, skruer, lim,  proteser, medicin, bestråling, homøopati, healing eller alternative metoder kan alene skabe helbredelse! - Måske gælder det om at frigøre sig fra destruerende påvirkning.

En ældre husmor, der ca 1958 kunne falde i søvn i en tandlæge-stol, gav mig stor undren. Hun syntes at føle sig mere afslappet ved behandling på Tandlægehøjskolen end hjemme.

En pige som jeg befriede fra tandlægeskræk i 1963 ved hjælp af tillid.

Nogle næsten mirakuløse helbredelser i 1987 og efterfølgende opdagelser ved selvheling.

Alligevel er det først her i 2018 - 60 år senere, at jeg mener rigtig at begynde at forstå rækkevidden af det, som jeg fik foræret i 1958, snublede over, undrede mig, brugte delvist, men ikke fuldt ud fattede:

Tillidsfuldhed sammen med glæde og taknemmelighed synes at være en særdeles værdifuld tilstand, en særlig frekvens, en energi med et kraftfelt, som nogle mennesker - måske alle - kan generere med mægtigt udbytte.

Smerte, utryghed, bekymringer, frygt, angst dæmpes og helbredelse synes at fremmes.
Det må opleves personligt.

En ny synsvinkel har jeg fået med ordet 'effortlessness', som jeg yderst vanskeligt kan oversætte. Ubesværethed synes mig ikke helt dækkende.
Det handler om at give totalt slip på bekymringer og anstrengelser i tanke og følelse. Vær bevidst om et mål eller ønske, men overlad så gennemførelsen fuldstændig til 'universet' (Alt Der Er, The One).

En vigtig tilføjelse 22.6.18
En dybere sammenhæng skal nok ses i forbindelse med den stærke globale sindskontrol, vi er underlagt.
Vi kan være overbevist om at 'være os selv', men kan reelt være 'fjernstyret' af anden identitet. Det er meget svært selv at konstatere posthypnotisk styring, og sindskontrollen på vor klode er meget stærkere.
Den omtalte tillidsfuldhed kan indebære at give slip på sit fejlagtige ('besatte') fjern-kontrollerede sind og overgive sig til den ægte universelle åndelige vejledning.
Jo mere det lykkes - desto bedre fungerer sind og krop.

Jeg antager nu, at årsagen hænger sammen med en organisering af kaos i kroppen. Blokeringer kan ophæves, strømning  med rensning styrkes, hvorefter programmeret service begynder at genoprette helhed.

Der er i så fald tale om formodentlig genopdagelse af vidunderlige indbyggede helbredende evner - som med sin enkelhed kan virke forbløffende.

Tillidsfuildhed i forbindelse med glæde bør derfor opelskes ved så ofte som muligt at fokusere med hjertet positivt på tillid med glæde og lade universets kræfter virke.

Tillid - Livsstil - Basale ide - Forenklet metode - Frielse - Så og Høst

Må gengives med kildeangivelse
Spørgsmål og kommentarer er velkomne
© Torkil Olesen, 24.6.2018, rettet 18.8.18


Opdateret 18/08/2018

Besøg  
121410