Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Galaktisk Kodeks

Etik kontra løgn

Galaktisk Kodeks

et afgørende 'spring' i etisk positiv retning

ved Torkil Olesen

I modsætning til tidligere etik (se evt.: Etik kontra Løgn) fastslås det her, at der nødvendigvis må være en forpligtigelse til at håndhæve etik, der burde fremme orden og sammenhold.
Det er ikke nok med smukke formuleringer, som de gode, lovlydige mennesker overholder, men som rask væk brydes af andre uden ægte konsekvenser, hvad der fører til, at 'lysets børn' snydes, hvorved der reelt er præmiering på snyd.

Der er ikke behov for straf, som egentlig ikke rigtig hjælper. Det handler om, at overtrædelse skal effektivt hindres.

Princippet vil kunne løse generende snyd og regelbrud i fællesskaber,

Denne kodeks er faktisk meget gennemgribende, idet der fx anføres ret til positive livsoplevelser for alle sansende væsener, og så kan ingen tillades hverken at straffe, slå, endsige torturere eller dræbe. Ingen lokal lov må forhindre håndhævelsen.

Militæret er tiltænkt en omvendt rolle, idet militær skal hindre krig og vold. Der skal mægles til forlig.

Her min danske oversættelse af hovedpunkterne;

Galaktisk Kodeks

(kort form, oversat fra engelsk af Torkil Olesen)

Sektion I: Loven om Guddommelig Nåde
  Ethvert sansende væsen har en ufravigelig og ubetinget ret til positive livsoplevelser.
   
 Sektion I/1:
 Ethvert sansende væsen har en ufravigelig og ubetinget ret til fysisk og åndelig overflod.
 
 Sektion I/2:
 Ethvert sansende væsen har en ufravigelig og ubetinget ret til 'opstigning' ('Ascension') (note: kan måske udtrykkes som fuld ægte bevidsthed).
 
 Sektion I/3: Ethvert sansende væsen har en ufravigelig og ubetinget ret til forening med andre væsener i forhold til 'sjælens familie' (Soul Family).
 
 Sektion I/4: Ethvert sansende væsen har en ufravigelig og ubetinget ret til al information.
 
 Sektion I/5: Ethvert sansende væsen har en ufravigelig og ubetinget ret til frihed.
 
Sektion II: Loven om at adskille konfliktende grupper
  Ethvert sansende væsen har en ufravigelig og ubetinget ret til at blive adskilt fra og beskyttet imod negative handlinger fra andre sansende væsener.
 
Sektion III: Loven om balance
  Ethvert sansende væsen, som har valgt at leve og virke imod principperne i Galaktisk Kodeks og nægter, eller ikke er i stand til, at acceptere dem nu og afbalancere konsekvenserne af tidligere handlinger vil blive bragt til den Centrale Sol (i vor galakse), restruktureret til den basale essens og begynde en ny frisk udviklings-cyklus.
 
Sektion IV: Loven om Intervention
  Den Galaktiske Føderation har en ufravigelig og ubetinget ret til intervention i alle situationer, hvor Den Galaktiske Kodeks er overtrådt, uanset lokale love.
 
  Sektion IV/I: Ethvert sansende væsen har en ufravigelig og ubetinget ret til at kalde på Den Galaktiske Føderation ved behov, og den Galaktiske Føderation har retten til at hjælpe uanset lokale love.
   
  Sektion IV/2: Den Galaktiske Føderation har en ufravigelig og ubetinget ret til implementering af den Galaktiske Kodeks og til at besejre områder, hvor Galaktisk Kodeks er overtrådt - om nødvendigt med militær magt.

 
Kort dansk udgave af den originale artikel fra Cobra's blog: "Galactic Codex", offentliggjort April 4, 2012.
 

Forside - Retfærdighed og demiurg - Sand Lov - Global heling - Kriseløsninger - Tillid - Spejling - Kærlighed - Uendelig variation


Må gengives med kildeangivelse
Spørgsmål og kommentarer er velkomne
© Torkil Olesen, 15.6.2017, rev.30.6.17
Til start på siden

Opdateret 30/06/2017

Besøg  
119655