Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Underfulde resultater

Frielse
Nye veje findes
ikke ved at gå
i andres fodspor

Underfulde løsninger (frielse)

Nogle vigtige punkter ved Torkil Olesen

Jeg har nu igennem mere end 25 år opnået frigørelse fra mange generende tilstande i den indre og ydre verden.

Det startede med mine forunderlige opdagelser og ophelinger i min egen krop. Se Opdagelsesfærd i kroppen, og der fulgte meget mere; se Oversigt og/eller Indeks.

Mest aktuel er opdagelsen af, at vi synes at have et indbygget vidunderligt selvlærende system, samt at vi styres af operative datasystemer, og at fejl eller konflikter her kan være årsag til sygdom, krig og elendighed. 

Frielse kan antagelig opnås på mange måder. Det vigtigste er nok et ærligt ønske, håb, tillid til sig selv, til celler, organer, indbygget selvlæring og hjælp udefra samt helhedens kærlighed.

Heling
opnås ved
klinkning
af skårene
og limen er
kærlighed
Den enkleste forklaring er måske at opfatte det som en genforening og  forligelse af adspredte eller splittede dele.

Jeg har prøvet at anvise flere veje fx: Frigørelsens essens - Sundhed og kærlighed - Sundhed indefra - Fundamentet - og Daglig selvheling.

Her vil jeg opridse nogle punkter i min hidtidige forunderlige fremgangsmåde.

Det begynder med, at jeg opdager noget, som ikke fungerer efter ønske, og jeg spørger undrende, om det skal være sådan - med et underforstået ønske om at få det ændret.

Ved en passende lejlighed, hvor jeg er helt i afslappet balance og føler fysisk og psykisk velvære, sætter jeg intenst opmærksomt fokus på sagen og gør mig klar til at vente uden tidsbegrænsning på, at noget vil ske, imens jeg opretholder balancen.
Før eller siden modtager jeg et svar og/eller noget fysisk påbegyndes, som jeg godtager og gennemlever absolut uden mistillid eller modvilje.

Det kan tænkes, at sagen ikke klares på den først afsatte tid, men jeg fortsætter så på samme måde senere, indtil noget tilfredsstillende er opnået. Det kan komme uventet, fx midt om natten!

Det forunderlige er, at jeg ikke gør andet end at skabe tillid, formulere spørgsmålet, holde opmærksomt fokus med mest mulig kærlighed fra hjertet samt stole på, at der så sker noget til det bedre. - Så sker det faktisk! - og jeg synes det er fantastisk.

Før befrielsen fremkommer der sandsynligvis noget, som jeg på en eller anden måde har et dårligt forhold til, er flygtet fra, har undgået, skubbet væk, har været ked af, trukket mig bort fra, villet fortrænge, skubbe over på andre/andet eller give skylden for. (Tusinder af forskellige undskyldninger). Det blokerer mit ønske.

'Noget' bringer et eller andet frem i min bevidsthed, fordi det er relevant for mig i relation til det, der har undret mig. Nu skal jeg tage godt imod det, forlige mig med det, blive helt lig med det, VÆRE i det helt uden ubehag, tage ansvar for det; endelig ikke jage det bort! - Det er en slags 'nøgle', som må bevares, til sagen er helt klaret.
Det handler om interesseret, helt afslappet og uden nogen form for misfølelse at kunne være helt frivilligt bevidst i det.
Det kan jeg skulle arbejde længe med - måske i flere omgange, men når det opnås, er jeg fri af en blokering, og rensning med opheling kan begynde.

---
Forudsætningen for 'underne' synes at være, at der eksisterer en slags styring (af mig, min krop, sindet, sjælen, universet) i lighed med styring af fx vaskemaskiner og smartphones - men mere intelligent.
Jeg stoler på, har tillid til, at denne styring findes og retter uheldige tilstande til noget bedre, når styringen bliver fuldstændig ærligt gjort opmærksom på en uheldig tilstand.
Jeg ved kun lidt om, hvordan rettelserne foregår; har lært, at det er bedst ikke at bekymre sig om hvordan; blot VÆRE og lade ske.

Det synes yderligere at være sådan, at styringen selv afgør, hvad der er det rigtigste (bedste). Jeg bør ikke dømme om rigtig/forkert, eller godt/dårligt, men insistere på at opnå en god løsning.

Dette er det afgørende kritiske punkt. Man bør helst helt frigøre sig fra fortiden (med dens begrænsninger og forudfattede ideer) og kun opleve NU'et som om det aldrig er hændt før.

Til start på siden

  Punkter som jeg mener bør have opmærksomhed, men husk at der er mulighed for at få hjælp til at opfylde dem:

 • erkende sig selv som bevidst jeg (ånd, sjæl) med ansvar, Det er livsgnisten, der tænder ønsket, og beliver processen imod målet.
 • kunne opnå og fastholde afslappet balance med fysisk og psykisk kærligt velvære (som at tage et dejligt solbad),
 • kunne frigøre sig fra al fortid med minder, følelser, tanker og/eller associationer,
 • acceptere en form for overordnet intelligent styring af alt i vort univers,
 • helt ærligt kunne formulere et bevidst ønske uden vaklen eller tvivl,
 • kunne holde opmærksomt fokus i - om nødvendigt meget - lang tid og fuldt ud, opmærksomt gennemleve eventuelle uønskede tilstande undervejs i forløbet helt uden negative følelser,
 • stole på styringen og godtage forløb samt resultater.
  Problemer med at opnå resultater kan skyldes:
 • benægtelse af jeg (ånd, sjæl) uafhængig af den fysiske verden
 • utilstrækkelig træning i at opnå balance med fuldt kærligt velvære og kunne vedligeholde tilstanden
 • utilstrækkelig evne (træning) til at kunne frigøre sig fra fortiden og opleve NU som om absolut intet er sket forud
 • manglende klar formulering eller usikkerhed i ønsket (underbevidste konkurrerende ønsker eller lignende). Styringen forstår muligvis ikke ord og slet ikke tvetydige eller uklare ord. Ønsket skal helst komme fra en helstøbt helhed af krop, sind, sjæl og ånd, men hvis vanskeligheden findes her, vil det kunne komme op til bearbejdning
 • for lidt tillid (måske uvilje imod styring; dårlige associationer til magt og diktatur)
 • uvilje til bevidst og helt af egen fri vilje at bevæge sig ind i og opmærksomt gennemleve eventuelle ubehagelige tilstande undervejs
 • for megen action eller adspredelse. Det gælder om at overgive sig fuldt ud til styringen
 • tendenser til vanemæssig snyd eller forstillelse kan forhindre resultater.

Må gengives med kildeangivelse
© Torkil Olesen, 2014, rettet 29.3.2017

Forside - Tillid med helbredende virkning - Selvtilgivelse - Indgyd tillid - Den basale idé - Mit ståsted (Livsanskuelse) - Så og høst

Til start på siden

Opdateret 04/06/2017

Besøg  
121410