Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Frigørelse af bevidsthed

Frigørelse af bevidsthed

Frigørelse af bevidsthed

af Torkil Olesen

Omkring 1950 blev der gjort epokegørende opdagelser, som gjorde det muligt ved forholdsvis enkle metoder at fremtrække glemte minder fra fortiden. Det kunne tidligere lade sig gøre med en del usikkerhed ved psykoanalyse og hypnose, men afgørende gennembrud gav mulighed for at finde specifikke minder med stor sikkerhed og hurtighed.

Der findes nu flere metoder med en hjælper eller alene. I første omgang kan det bruges til at lukke op for glemte minder fra barndommen, og man kan evt. herved undersøge en metodes pålidelighed.
  Med sigte på frigørelse af bevidsthed handler det om at opløse traumatiske minder. Det har længe været kendt, at traumer som granatchok, trafikulykker eller sorg kan have store, langvarige, negative virkninger, hvis de ikke bearbejdes.
  Det har vist sig, at noget i os gemmer bunker af sådanne traumatiske hændelser - store såvel som små - og det kan give meget stor lettelse af frigøre sig fra traumernes byrde. Bevidstheden bindes af sådanne begivenheder.
  Vi kender alle eksempler på, hvor meget vor bevidsthed kan være optaget af endog ret små ærgrelser. Store traumer binder forholdsmæssigt mere, og bindingen eksisterer, selvom traumet er totalt glemt, fordi vi bruger energi på at holde traumet undertrykt.

Med metoderne kan man opløse traumer fra det nuværende liv, men det viser sig, at der ved metoderne også fremkommer hændelser, som ikke kan stamme fra dette liv. Man kan benægte disse hændelsers ægthed, og så sker der ikke noget.
  Hvis man derimod bearbejder de fremkomne traumer fra 'andre liv', opnår man frigørelse på samme måde som ved hændelser fra det nuværende liv.
  For mig er virkningen (resultaterne) afgørende. Jeg mener ikke, vi har fuld klarhed over oprindelsen til de 'andre liv', og jeg synes ikke en diskussion heraf er frugtbringende, fordi vi ved for lidt.
  Resultaterne viser sig, hvis man prøver. Det er nødvendigt at have så meget tro, at man prøver, og der kan også være behov for stor øvelse, men derefter er det en erfaringssag!

Jeg anser opdagelsen for epokegørende, fordi det har vist sig hos alle, at der er kolossale mængder af traumer at bearbejde med deraf følgende gevinster. Ingen synes at være nået til bunds i mængden, og bevidsthedens styrke stiger stadig desto mere der frigøres.
  Virkningen viser sig både i bedre psykosomatisk sundhed; ved større vågen opmærksomhed og ved virkninger i retning af at blive 'høj'. Alle kender virkningen af alkohol (vinånd). Tilstrækkelig fri bevidsthed kan skabe lignende oplevelser uden bivirkninger.

Til start på siden

På den ene side er der tale om personlige gevinster fx i form af bedre hukommelse, fjernelse af angst, mindre sygdom, opløsning af konflikter, frigørelse fra ubehagelige vaner, nye evner m.m.

Den anden side handler om perspektiverne for vort verdensbillede, religion og sundhed m.m. Mennesket synes at rumme et meget stort potentiale, og der fremkommer ved metoderne 'minder' om begivenheder, som hidtil har været totalt ukendte for menneskeheden.
  Alene den kolossale mængde af traumatiske hændelser synes meget vanskelig at forene med en teori om kun eet liv.
  Den vigtigste oplevelse for mig er den påfaldende stærke indflydelse som 'minder' fra 'andre liv' har på nutidige personlige forhold. Påvirkningen er afgørende stærkere end fra film, TV, eller læsning! Det kan næppe beskrives; det må opleves personligt.
  Mange af 'minderne' kan ikke stamme fra kendte historiske kilder og må på en eller anden måde have en oprindelse i menneskelig eksistens ud over det officielt kendte. Mennesket synes at være meget mere end en fysisk krop udviklet på Jorden, og der synes at være slægtninge andre steder i universet.
  Materialet er overmåde omfattende og uudforsket, men disse perspektiver synes for mig at være tilstrækkelige til at rokke vort verdensbillede (religiøst såvel som videnskabeligt) og/eller skabe nysgerrig undren.

I min personlige fortolkning viser resultaterne, at Jordens mennesker i almindelighed har en særdeles dårlig hukommelse som normal tilstand, men at der findes metoder, som kan fremtrække et ukendt stort antal 'minder'.
  Den svigtende hukommelse synes at have en meget nær sammenhæng med fortrængning, idet mange 'minder' handler om noget, som opfattes som ubehageligt, føles som nederlag, forkerte gerninger, uløste konflikter, mislykkede projekter, ufærdigt arbejde, osv.
  Hukommelsen forbedres gradvist ved at få misstemningerne opløst og samtidig øges lyst og evne til bevidst eksistens.

Til start på siden

Den enormt store mængde 'minder' med personlig følelsesmæssig relevans er for mig et udtryk for, at Jordens mennesker har en kolossal 'bagage' af følelsesmæssigt affald. Vi har forsøgt at smide de dårlige følelser bort, men det viser sig, at det ikke er muligt.
  Mængden peger i retning af, at det har foregået overordentligt længe. 'Minderne' er ikke nødvendigvis personlige oplevelser; mange af dem kan være overleveret via slægten eller være fælles oplevelser for grupper, nationer eller kulturer.

Sammenfattende peger det for mig i retning af, at mennesket er meget ældre end de officielle angivelser fra religion og videnskab. Vi har i uhyggelig grad glemt, hvad vi stammer fra, men det viser sig, at en oprydning i det negative følelsesmæssige affald skaber mulighed for at genskabe tidligere tilstande.
  Det er selvfølgelig ikke rart at erfare at have en meget tyngende fortid, men meget opmuntrende at opleve årsagerne i forbindelse med, at de negative bindinger opløses.

Det er naturligvis muligt at benægte rigtigheden af det, som et stort antal mennesker erfarer ved metoderne. Foreløbig er det holdningen i den officielle kultur - men hvor længe er det holdbart?
  Vor kultur vil måske i fremtiden blive kaldt 'smid-væk-kulturen', fordi man har prøvet at bortsmide alt det uønskede i luften, i vandet, i og på landet; dårlige organer fra kroppen og følelser fra sindet.
  Jeg mener, det må erkendes, at vore handlinger binder os; vi kan ikke bare smide væk; intet sted er 'væk'; problemet flyttes blot; end ikke døden synes at være en flugtvej. Vi er personligt nødt til at rydde op.
 
Flere og flere oplever en bevidst personlig frigørelse med deraf følgende forbedrede livsmuligheder og dybere indsigt. Man behøver ikke nøjes med spekulation; man kan selv erfare - men kun hvis man prøver!

Må gengives med kildeangivelse
© Torkil Olesen, 21.7.2014

Forside - Tillid - Indgyd tillid - Tillid med helbredende virkning - Selvtilgivelse - giv slip - Mit ståsted (Livsanskuelse) - Gnosticisme

Til start på siden

Kommentarer fra en blog på Mandala:

040109 00:01:33 af Erik B.
Hej Torkil
Tak for et glimrende indlæg, som burde inspirere enhver til at starte på processen i at lukke op for glemte minder, opløse de traumatiske, for at komme videre i en positiv udvikling, men hvor er det svært at fortælle en gruppe af mennesker om, som nærmest lukker totalt af, hvis man starter på at fortælle om tidligere liv, en styrende kraft eller blot om at krop, sind og ånd kan påvirke hinanden og at kroppen viser symptoner på rod i sindet ved sygdom.
Folk som kan have tillid til een, når man taler om andre oplevelser, tænker at man er sindsforvirret, når man åbner op for det alternative.
Det kan undre mig at ikke andre har kommenteret dit indlæg, måske er de blot enige i det?
Kærlig hilsen Erik.

---
040109 09:02:48 af Katerina P.
Hej Torkil,

Det er et interessant indlæg, du har skrevet. Kan du forklare om de enkle metoder, der kan anvendes til at løse op for disse gamle ubevidste traumer?
mvh Katerina

---
060109 13:13:45 af Torkil O.
Hej Erik,
Ja. Det er underligt så totalt autoritetstro de fleste mennesker er, men jeg er ved at have vænnet mig lidt til det.
  Autoritet er vel også baggrunden for reklamers virkning. Jeg husker min første rigtige oplevelse af bevidstløshed med reklamen: "Sig navnet OMA". Intet om produktet (Otto Mønsted Margarine), pris eller lign. - blot gentagelse til det er banket ind i knolden. Det var før selvbetjening og køleskabe var almindelige, så mange gik til mejeriudsalg hver morgen og lærte at stønne navet OMA i søvne. Det virkede og tog markedsandele fra brugsens billigere margarine.
  Her på mandala skriver jeg om meget epokegørende ting, og de fleste reagerer overhovedet ikke. Da jeg startede, var jeg bange for at blive overvældet af kommentarer. Jeg kan dog se på tælleren, at der er 100 tittere for hver kommentar, så der er dog interesserede.

Autoritetstro synes at være genetisk forankret. Der er information om tidligere genmanipulation for at opnå lydige undersåtter, der er for bundne til at stille spørgsmål.

KH. Torkil

Til start på siden

070109 13:47:26 af Torkil O.
Hej Katerina
Jeg kan fortælle om de metoder, jeg selv har stiftet bekendtskab med, men der findes flere.

Wilhelm Reich opdagede, at kroppens reaktioner har sammenhæng med noget i sindet, og reichiansk terapi blev udviklet. Næsten samtidig udviklede L.Ron Hubbard sin Dianetik, der nu anvendes på flere niveauer både inden for Scientology's organisationer og i fri form udenfor.
  Der findes flere metoder til regression, og Brandon Bays har udviklet "Rejsen", der findes som bog, men også er en professionel teknik.

Fælles for ovenstående er nødvendigheden af en hjælper. Jeg begyndte at eksperimentere med at kunne gøre det alene og brugte i første omgang smerter som indgangspunkt. Se evt. min artikel: Sundhed/sygdom.

Det har senere vist sig, at det centrale er en helt klar og ægte bevidst hensigt, og det synes at være nok til at opnå resultater, men problemet er, at der ikke må være noget ubevidst, som modarbejder hensigten. Krop eller sind må heller ikke forstyrre i processen. Især associationernes 'tanke-kværn' kan volde problemer.

Princippet er, at man sørger for at blive afslappet og balanceret; i den tilstand går man bevidst og frivilligt ind i og gennemlever det ubehagelige. Ron Hubbard har brugt mottoet: "Vejen ud er vejen igennem". Ved et ignorere, gemme bort, fortrænge, flygte fra eller dulme med drugs opnås blot, at det ubehagelige gemmes ubevidst, hvorfra det stadig påvirker en i dårlig retning.

Når man helt ærligt ønsker at være bevidst i det ubehagelige - uden at skubbe det fra sig, svækkes det efterhånden og forsvinder helt. Man tager een ting ad gangen og sørger for at komme helt igennem og blive ægte fri at det ubehagelige.
  Det kan kræve megen øvelse at fastholde klar hensigt og bevidsthed (opmærksomhed) længe nok, men selve princippet er enkelt.

Mvh. Torkil

Til start på siden

090109 13:25:03 af Torkil O.
Til Katerina og andre interesserede kan jeg yderligere gøre opmærksom på, at der kan være en del lighed til metoder anvendt ved behandling af sorg, traumer, voldsofre mm.

Det epokegørende gennembrud består for mig i, at det er nøjagtig samme metode, der kan anvendes til alt, der har ubevidst årsag. Jeg behandler ikke andre, og mit eget erfaringsmateriale er selvfølgelig begrænset, men jeg kender ikke noget, som jeg ikke ville kunne anvende min metode til.
  Der er selvhelende virkning for såvel psykiske som fysiske lidelser, for frygt i mange sammenhænge; kramper ophævet for altid og evne forbedret til at slå søm lige i - for at nævne nogle yderligheder.

Den fælles Årsag er vel, at det ubehagelige styres fra det ubevidste, og min metode lukker op for det ubevidste lidt efter lidt.
  Det er faktisk elementært: Der mangler bevidsthed i det underbevidste og ubevidste, og løsningen er at øge bevidstheden.

Ligesom Erik B. forstår jeg selvfølgelig vanskeligt, at det snart 60 år gamle gennembrud i meget høj grad ignoreres, men det skyldes nok også ubevidsthed.

---
110109 10:38:21 af Torkil O.
Om det, vi fortrænger, ikke bryder os om eller helst ikke vil være ved, bruges ofte udtrykket: 'skyggen', og der findes forskellige metoder til at arbejde med skyggen, som har nær relation til det ubevidste.

Det underbevidste eller ubevidste kan billedligt også sammenlignes med en mørkt pulterkammer, hvor vi har gemt al mulig ragelse. Bevidst opmærksomhed kan da i billedet være lyset, der kan vise, hvad der findes i pulterkammeret og skabe mulighed for oprydning.

Der er dog den forskel, at ragelse i et pulterkammer normalt ikke berører os i dagligdagen, hvorimod det ubevidste kan sammenlignes med programstumper i en computer, der på et eller andet ubelejligt tidspunkt begynder at genere os.

Jeg fik fx ofte en irriterende impuls, når jeg skulle til at lave noget praktisk. Jeg fik en følelse af, at jeg ikke kunne gøre det godt nok, hvad der kunne gøre mig ukoncentreret, så sømmet bøjede, eller jeg savede forkert. Efter en opklaring i det ubevidste er den dårlige impuls borte, og jeg kan bedre lave små praktiske ting.

Frigørelse af bevidsthed handler både om meget store lidelser og om små detaljer.

Til start på siden

240109 02:36:41 af Anne S.
Jeg kender godt til at føle sig som pioneer indenfor udforskning af menneskelivet. Eller hvad man vælger at kalde det. Selvudvikling - tror jeg.
Nej, man kan ikke få selvtilgivelse mentalt, det skal - som før skrevet - komme fra hjertet, men er det ikke det sværeste, der findes? At tilgive sig selv af fortidens "synder"! Jeg kan sagtens få kristendommen og Jesu ord til at hænge sammen med de nye, gamle sætninger og ritualer - holdninger!
Jeg ser de har et kernepunkt til fælles, nemlig kærlighed. I de old gamle dage talte man meget om, at elske sin næste. "Som sig selv!" Derfor er det hårdt arbejde at komme igennem til lyset. Selv om man kun kan gennemføre (selv) tilgivelse via hjertet, kan man nu godt få lidt støtte i andres udsagn, tanker og ideer, så man kan kombinere.

I kristendommen beder et menneske Jesus om tilgivelse. Han svarer: "Du er tilgivet på forhånd!" Puuuuhaaaaa...tænkte jeg, så kan jeg godt komme videre, når jeg VED det. Det hjalp altså meget - og fik mig til at se livet fra en anden vinkel: At livet ikke er en straf/belønningsautomat, men en læreproces, hvor det bærende princip ER KÆRLIGHED og i den er automatisk indbygget tilgivelse. Den fik vi ved fødslen.

---
240109 02:52:07 af Anne S.
Hej Erik. Det, du beskriver, kommer mange mennesker ud for, når man starter på at udforske andre liv m.m. Jeg har lært ikke at tale om de ting, hvis jeg kan fornemme, at andre ikke kan følge mig. Jeg har prøvet engang at sige højt, at nu skal man jo ikke grine af noget, man ikke har stiftet bekendtskab med. Personen gik fra bordet og kladte sig selv et par negative ting, og straks vendte den gode stemning.
Jeg er overbevist om, at de mennesker, der skal lære om livet gennem oplysning af forrige liv, clairvoyance mm - de skal nok komme. Jeg kender mange, der vender tilbage med et mirakuløst udtryk og som snakker hovedet af mig - "ih, hvor er det fantastisk!" Nej, det synes jeg ikke mere. Det er blevet en del af mit liv - "the point of no return," Der er ikke mening i at "missionere" - det skræmmer folk langt væk. Det ukendte er vi mennesker bange for.

MEN når man hører og ser mange mennesker være syge på den ene eller den anden måde, kan man næste ikke lade være at anbefale terapi - i form af alle de muligheder vi har i dag. "Det alternative marked" blomstrer som aldrig før, og som i alle andre brancher er der brodne kar. Her bruger jeg min intuition, som straks lyser med alle de gule, blå og røde lamper, hvis jeg bevæger mig ind på behandlere, der ikke har helt rent mel i posen.

Jeg har denne erfaring med mig: Når jeg starter hos en ny behandler, som selv er ny - møder jeg en masse forståelse, engagement - nye koste fejer bedst! Der går desværre ikke ret lang tid, før denne behandler - som er dygtig nok - får så mange klienter, at det mest af alt minder om samlebånds-terapi. Det grådige kommer op i mennesker - også her. Man opdager, at man kan tjene penge på dette. Behandleren får at vide af andre: "Du skal bare tage noget for dit arbejde!" (Det er da korrekt - men når priserne nærmer sig loftet og behandlingen bliver ringere og ringere, så er der noget denne behandler mangler at lære. Heldigvis har jeg lært at sige fra i nogenlunde rimelig tid, før jeg bliver udnyttet. JEG kan nemlig også lytte og give gode råd, når jeg ligger på massagebriksen - jeg betaler endda for det. Det sidste skrevet med et glimt i øjet, HURRA FOR INTUITIONEN!!! Tak fordi du kom så langt!

Hav det rigtig godt. Alle sammen!

kh
Anne

Til start på siden

250109 09:40:50 af Torkil O.
Tak til Anne for 2 kommentarer.

Jeg har lyst til at tilføje, at jeg føler tryghed ved selv-behandling. Det tager nok en del ekstra tid og øvelse at lære, men jeg mener, at min egen indre vejledning er bedst netop for mig - og der er ingen betaling!

Hvad tilgivelse angår, så har jeg også hidtil haft en opfattelse af, at det var en svær proces med afbigt, bekendelse af synd, skriftemål, syndsforladelse eller lignende.

Det er for mig en helt ny forståelse, at tilgivelse er en enkel proces, der handler om at tage ansvar for det skete (se evt. Sand Lov om ansvar), men derefter slippe unødvendige, belastende følelser, så sindet frigøres.
  Det er vist også sådan, Jesus brugte tilgivelse, men der har hersket en udbredt misforståelse.

Jeg har lært den nye forståelse fra Mila, Spiritual School of Ascension, der fortæller, at vor Jord har modtaget en helt ny impuls (energi-vibration) til at fremme tilgivelse.tilgivelse

Prøv at benytte symbolet 'Forgivenes' fra Language of Light.

Efter min erfaring er det blevet meget lettere at tilgive. Se evt. Selvtilgivelse (giv slip) med kommentarer.

Tilgivelse ser ud til at være den nemmeste metode til frigørelse af bevidsthed, men forudsætter erindring om hændelserne.


Både Wilhelm Reich og L.Ron Hubbard fik i sin tid voldsomme ubehageligheder for at nævne, at deres metoder havde helbredende virkning, men i dag kan jeg vel slippe godt fra at nævne, at der er selvhelende virkning for såvel psykiske som fysiske lidelser.

 Det synes at være løsningen på de berømte ord af Paulus: "det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg." (Paulus, Rom. 7,19).

Må gengives med kildeangivelse
© Torkil Olesen, 21.7.2014

Forside - Tillid - Indgyd tillid - Tillid med helbredende virkning - Alm. heling - Mit ståsted (Livsanskuelse) - Gnosticisme

Til start på siden

Opdateret 11/06/2017

Besøg  
121410