Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Løgn i de 10 bud

10 Bud og Sand Lov

10 Bud og Sand Lov

En sammenligning af Bibelens 10 bud og Sand Lov

af Torkil Olesen

Indhold: Hvorfor ikke ordlyden: Du må ikke lyve? - Buddene meget utilstrækkelige - Har kort horisont; berører slet ikke store forseelser - Synes forbundet til ejerskab; mangler forståelse for helhed - Elendig etik

 • 1.bud: Du må ikke have andre guder.
 • 2.bud: Du må ikke misbruge Guds navn.
 •   For mig at se forudsættes der en magthavers forhold til en underdanig undersåt, hvor Sand Lov har udgangspunkt i en helhedsopfattelse med ligeværdige individer i en venskabslignende relation.
 • 3.bud: Du skal holde hviledagen hellig.
 •   Det kan være godt med en hviledag en gang imellem, men hvorfor hellig?
 • 4.bud: Du skal ære din far og din mor.
 •   Hvorfor kun far og mor?. I Sand Lov ønskes enhver identitet respekteret, æret og elsket.
 • 5.bud: Du må ikke slå ihjel.
 • 6.bud: Du må ikke bryde ægteskabet.
 • 7.bud: Du må ikke stjæle.
 • 8.bud: Du må ikke vidne falsk mod din næste,
 • 9.bud: Du må ikke begære din næstes hus.
 • 10.bud. Du må ikke begære din næstes hustru, folk eller fæ eller noget, der hører din næste til.
  5.-10.bud giver nogle praktiske leveregler, der er anskuet ud fra den besiddende klasses synsvinkel. 6.bud om ægteskabet har vel også baggrund i en ide om ejerskab.

Meget mærkværdigt er det, at de 10 bud er yderst mangelfuldt formuleret netop vedrørende løgn. Der står ikke: Du må ikke lyve; derimod det langt mere specielle: "Du må ikke vidne falsk mod din næste." Det sidste ville være indeholdt i det enklere: Du må ikke lyve.

Hvorfor denne inkonsekvens i forhold til fx: "Du må ikke stjæle" ?, og hvorfor indgår denne indirekte tilladelse til løgn i kristne bekendelsesskrifter? (Grundlæggeren af vor folkekirkes troslære, Martin Luther skrev buddene i sin Lille Katekismus, der stadig i 2010 er grundlag for Den Danske Folkekirke).

Det kan ikke være gjort af næstekærlige grunde. Der kan findes tilfælde, hvor en løgn kan opfattes som næstekærlig, men i alt overvejende grad bruger vi løgn med et klart egoistisk formål. (Se evt: Uddybning i Etik og løgn).

  (Formuleringen kan være forståelig, hvis skaberguden (magteliten) selv har ønsket at forbeholde sig ret til at lyve, jf Løgn i skabelsen og artiklen om demiurg).

  Derudover er reglerne vel gode nok, men meget utilstrækkelige.
  Du kan fx godt forføre, tæske og voldtage din egen hustru, samt gøre næsten hvadsomhelst imod dine egne børn, folk og fæ.
  Det er kun det, der tilhører min næste, jeg ikke må begære. Må jeg så tæske, voldtage, udnytte, udbytte, snyde, bedrage, mobbe, undertrykke, nedværdige, indespærre, misbruge og torturere andre frie mennesker? Det synes tydeligt at være uklart for mange andre i vor kultur.
  Min næstes fæ er nævnt, men ellers intet om relation til andre identiteter end mennesker. Alt andet, fx planter, dyr, mineraler, vand, luft og verdensrum er ubeskyttet.
  
Generelt har De 10 Bud en kort horisont. Magtmisbrug, korruption, økonomisk kriminalitet, slaveri, diskrimination, folkemord, erobring mm. er uden for horisonten eller bevidst udeladt! (bestilt af magteliten?)
  Elitens forseelser kan være fra tusinder til milliarder gange værre for samfundet end fx et tyveri. "Små tyve sættes i kachotten- de store tager vi hatten af for".

Sand Lov tager sigte på at sætte grænser for egoismen i alle henseender både i det lille og i det store perspektiv. Det er især magtelitens misbrug samt forurening og udnyttelse af naturen, der løber løbsk i vor kultur.

---
Kommentarer fra blog i MANDALA:
261208 14:18:13 af Torkil O.
De 10 bud synes nært knyttet til ejerskab, hvad der vanskeligt kan forenes med helhedsopfattelse.

Helhed er nært forbundet med organisk enhed. Det er udtrykt om Gud, at "i Ham røres og er vi". Jordkloden fungerer i denne opfattelse som en levende organisme, som vi er en del af.
  Hvordan kan en del af en organisme eje en part af organismen? Kan en tå eje en finger og bestemme over den? Det virker absurd.
  Tåen kan dårligt eje sig selv; i hvert fald vil jeg da ikke tillade tåen at bestemme alting selv.

Modstrid imellem ejerskab og helhed er måske mere end noget andet det ømme punkt i vor kultur og årsag til kolossal konflikt (og dermed sygdom).

Man kan forvalte eller bestyre en større del at helheden - måske endda det hele - men det skal i så fald foregå i helhedens interesse - ikke til fordel for egen person eller gruppe.

---
050209 13:39:47 af Torkil O.

Syndsbegrebet og moralske regler berører kun de små forseelser.

Det indarbejdede system i vor kultur giver gevinst til snydere - forudsat uopdagelse. Alt andet lige vil det medføre, at de dygtigste snydere arbejder sig op til de højeste positioner i vort hierarki, og det er etisk et absolut dårligt princip.

Et uagtsomt manddrab ved uansvarlig bilkørsel kan koste kørekortet. Udslettelse af tusinder af mennesker ved en fejlagtig krig får derimod ikke konsekvenser for statsledere eller politiske beslutningstagere. Set fra en organisk helhedsopfattelse bør uagtsom krig øjeblikkelig medføre fratagelse af ret til at styre nationer eller grupper!

---
17.6.17 af Torkil O.
Med en erkendelse af, at bedrageriet er startet i toppen - hos vor sektors skabergud(er) - demiurg(er) eller archons - er der nu banet vej for en virkelig oprydning i regelbrud og bedrageri.

Enheder fra Galaktisk Føderation forventes at hjælpe os på grundlag af Galaktisk Kodeks, hvor det fastslås, at der nødvendigvis må være en forpligtigelse til at håndhæve etikken. Det er ikke nok med smukke formuleringer, som de gode, lovlydige mennesker overholder, men som rask væk brydes af andre uden ægte konsekvenser, hvad der fører til, at 'lysets børn' snydes, hvorved der reelt er præmiering på snyd.

Der er ikke behov for straf, som egentlig ikke rigtig hjælper. Det handler om, at overtrædelse skal effektivt hindres.
Det dårlige eksempel forventes fjernet, og hierarkiets topfolk kan ikke længere regne med beskyttelse ovenfra til at lave fiduser. Det vil skabe en helt ny kulturel situation, som vil kræve en del tilvænning.


Forside - Retfærdighed og demiurg - Sand Lov - Tillid - Det Gode - Spejling - Kærlighed - Uendelig variation

Til start på siden
Må gengives med kildeangivelse
Spørgsmål og kommentarer er velkomne: selvheling@gmail(dot)com
© Torkil Olesen, 2009, rev.17.6.2017

Opdateret 17/06/2017

Besøg  
119652