Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Sand Lov og vor verdens skabelse

Sand Lov

Sand Lov og vor verdens skabelse

Af Torkil Olesen

Indhold: Ansvar: at gennemføre noget helt efter planen og tage konsekvenserne - Alle identiteter har ukrænkelig integritet - Ligeværdige aftaler, ikke tvang - Vor verden lovstridig - Skabelsesberetning(Brahma) - Vor oprindelse(Demiurger) -  OprydningLøgnens (og fejlenes) rod  - Ingen ret (identiteters suverænitet skal respekteres) - Skove har egen suverænitet - Hensynsløs vækst - Kræftknuder - Kærlighed, ikke tvang - Universelle problemer med kommunikation - Ydelse og nydelse i balance

Med tilknytning til mine overvejelser om en indbygget følelse af behov for retfærdighed (se Retfærdighed og demiurg) kan det have interesse at beskrive begrebet: Sand Lov, og jeg vil gøre det med mine egne ord og min egen forståelse.
  Jeg kender ingen mulighed for (i den eksisterende tidshorisont) at bevise (eller modbevise) eksistensen af en sådan sand lov. Det er imidlertid nu en kendsgerning, at ideen om Sand Lov eksisterer, og jeg kan bevidne, at den er i fuld harmoni med den dybeste følelse i mit hjerte. Jeg kan desuden analysere mig frem til, at overholdelse af denne lov ville fjerne masser af de elendigheder, jeg igennem lange tider har observeret i vor verden.

Ansvar

Sand Lov handler om fuld ansvarlighed, og ordet ansvar har her nøje sammenhæng med skabelse.

Det er ikke det gængse 'sorte-per'-spil, hvor man prøver at fritage sig selv ved at anbringe 'ansvaret' for en fadæse på en eller anden 'ansvarlig' syndebuk.  I et sådant 'spil' er 'ansvarlig' reelt brugt med betydningen: uansvarlig og med dårlige associationer til skyld og straf.

  Ansvarlighed indebærer vist ganske enkelt at sørge for, at noget udføres nøjagtig ifølge planen i alle detaljer fra allerførste begyndelse til endelig færdigørelse. Ifølge Sand Lov har man også ansvar for oprydning, spildprodukter og bivirkninger samt efter brug for opløsning og genopretning af tilstanden før første begyndelse.

  Man må tage absolut alle konsekvenser af det igangsatte - gode såvel som dårlige (om nødvendigt kompensere fuldt ud for skader). Der kan laves aftaler om fordeling af ansvar; der må blot ikke mangle en ansvarlig for hver detalje.
  Det er en fuldstændig selvfølge at overholde sin del af opgaverne. Unddragelse, snyd og bedrag findes simpelthen ikke; begreberne eksisterer dårligt nok. (Bortkastning, konkurs og flugt kunne være eksempler fra vor verden på unddragelse af ansvar!)

Ansvar over for andre

Ansvaret gælder også i forhold til andre identiteter, idet alle har fuld ukrænkelig integritet. Ingen har lov til at gøre noget, som en anden identitet ikke ønsker. (Identitet bruger jeg som fællesbegreb for alle selvstændige væsner i vort univers; altså fx mennesker, dyr, planter, insekter, organer, celler, men derudover synes der for mig at eksistere masser af andre identiteter).

Man har under ansvar frihed til at gøre hvad som helst, men kun til grænsen af en anden identitet. Hvis en aktivitet eller skabelse berører en anden identitet, skal der opnås - og overholdes - en aftale, som begge parter finder lige tilfredsstillende fra start til slut, og aftaler kan til enhver tid ophæves af en af parterne.

Principperne om fuld ansvarlighed og fuld ukrænkelig integritet samt påbuddet om ligeværdige aftaler, der indebærer, at der altid skal være ligevægt imellem ydelse og nydelse, er måske så godt som umulige at forstå i vor eksisterende verden og vil sikkert af mange blive betegnet som utopisk vås.

Vor verden lovstridig

Set i sammenhæng med den skitserede Sande Lov er vor verden i så godt som alle henseender både lovløs og lovstridig!

  Vor verden er nærmest i total modstrid med Sand Lov. Magt (demokratisk med 51% flertal eller udemokratisk) bestemmer, og det forsøges bl.a. hårdnakket berettiget ved at kalde Darwins teori om udvikling for en lov om den stærkestes ret. (Se evt.: Selvlærende Natur og Udvikling).

  Det falder mig også i øjnene, at den herskende elite i vor verden naturligvis for alt i verden må benægte eksistensen af en Skaber, der kunne håndhæve Sand Lov. (Man hager sig fast i en besynderlig teori om, at en eksplosion (Big Bang) skulle kunne være skabende, skønt alle erfaringer peger i retning af, at eksplosioner destruerer). Hvis man handler totalt imod loven, vil man naturligvis benægte lovens eksistens.

  Det passer også ind i billedet, at materiale, der tyder på eksistens af ikke-menneskelig intelligens synes at blive fortiet, latterliggjort eller direkte destrueret. Man må fornægte, at der skulle eksistere en anden verdensorden.

  Der er skrevet og kan skrives bøger om alt det lovløse i vor verden. Det bringer os ikke videre.

Til start på siden

Vor verdens skabelse

Jeg skriver om Sand Lov, fordi det nu hævdes erkendt, at der faktisk findes et Øverste Væsen, en overordnet Skaber, der har udtænkt Sand Lov. Der synes at være 'hul igennem' til identitet(er) af yderst høj kvalitet! Jeg mærker selv en meget opmuntrende, livgivende impuls, og jeg modtager inspiration til forståelse af Sand Lov.

  Der gives nu også en forklaring på, hvordan vor del af verden er opstået. Vort univers er umådeligt og anses for at være opstået ved skabelse. I hinduismen omtales Det Øverste Væsen som Brahma, og der bruges det billede, at Brahma udånder (udvider og skaber) og indånder (sammentrækker og opløser det hele) igennem en umådelig tidsepoke. (Opløsning sker bl.a. for at indsamle erfaring og få rettet oversete fejl, der viser sig, når man rydder op). Se evt. yderligere forklaring her.

  1. En forklaring er, at Brahma begyndte at lade forskellige skabere konstruere hver sin del af universet.
Skaberen af vor del blev så glad for sin skabelse, at denne del af universet ikke blev opløst igen som påbudt af Det Øverste Væsen, men forblev skjult (ulovligt). Det viste sig at indebære store problemer, som skaberguden formodentlig ikke turde indrømme og begyndte at lyve. Det hele blev erklæret som "såre godt", og vi måtte ikke "spise af kundskabens træ", fordi vi så ville kunne opdage løgnen. Lovløshed og løgnagtighed blev derefter normdannende.
---
  2. En anden forklaring er, at nogle højtstående identiteter (faldne engle?) ønskede for meget længe siden at opleve, hvordan tilværelsen kunne foregå helt uafhængigt af den overordnede Store Ånd. Det lykkedes for dem at skabe et helt isoleret område, men det ulykkelige var, at de ikke kunne finde ud af at genåbne kontakten til Store Ånd.
De  blev så frusrerede, at de begyndte at ville straffe alt og alle - en proces der kan svare til historien om de 'sure rønnebær'.
 
Kort fortalt lever vi stadig i eftervirkningerne af denne fejltagelse, og nogle identiteter (demiurger i gnostisk forståelse) er blevet så forbitrede, at de har isoleret vor klode og prøver at undertvinge alle andre blandt andet med raffineret slaveri og effektiv sindskontrol. Se evt. en udvidet beskrivelse.
---
  Vi lever efter disse forklaringer i en totalt ulovlig og lovløs afdeling af universet, som har været holdt isoleret og skjult fra det øvrige univers i et helt ufatteligt tidsrum med de kaotiske konsekvenser, som vi så realistisk kan erfare.

Kontrasten imellem Sand Lov og vort nuværende system er meget voldsom, og intet kompromis synes mulig.
  Jeg tror, at mange dybt i hjertet vil kunne fornemme, at Sand Lov ideelt set er den ægte vare, men det vil måske tage tid at fatte, hvor enormt vidtrækkende en indvirkning de genialt enkle principper vil kunne have.

Det bliver et valg, om man vil eksistere under Sand Lov. Fremtiden bliver meget forskellig som følge af valget.
Jeg vælger klart Sand Lov, men jeg ved ikke, hvad menneskeheden vælger. Jeg føler, at Jordkloden (Gaia) sammen med naturrigerne vælger Sand lov.

Jordkloden, som vi fysisk "lever, røres og er i", synes at være på vej hjem til Sand Lov og Galaktisk Kodeks. Det vil indebære en ufattelig oprydning, hvor vi vil stå over for et valg om at medvirke eller flytte.

Forside - Retfærdighed og demiurg - Tillid - Det Gode - Spejling - Kærlighed - Uendelig variation

Må gengives med kildeangivelse
Spørgsmål og kommentarer er velkomne: selvheling@gmail(dot)com
© Torkil Olesen, 2009, rev.30.6.2017

Til start på siden


081129 17:01:55 af anne o.
YEP!
I love it!!!!
Tror du har fat i noget af det helt rigtige.

Kh
anne

---
081129 17:17:58 af anne o.
Tror dog også, at netop det at tage ansvar er en af de største hovedingredienser i grunden til vi er her - at det er en del af hvert eneste menneskes livsformål, at lære at tage ansvar.
Og hvor gode vi hver især - personligt, som samfund, og som menneskehed - er til dette, er et direkte bevis for vores spirituelle udvikling.

Jeg tror dog også at ideen om Sand Lov altid har været kendt, den har altid været der - og jeg tror det overordnede ansvar netop er op til den enkelte, jeg tror ikke nogen kan skyde det fra sig.
Ansvar kan fordeles, men ikke gradbøjes - enten tager man ansvar eller også gør man ikke - i det øjeblik man 'overlader' ansvaret (overordnet eller underordnet) til en anden, eller noget andet, har man allerede givet det fra sig og er ophørt med selv at tage ansvar. og ser man på hele konsekvensen af det - er det nok derfor det er så svært at gennemføre for os mennesker - det er virkelig stort.

Den spirituelle lærer Andrew Cohen siger det så rammende:
If you realized that the evolution of the human race rested on your shoulders alone....
what would you do?

Det går dybt dette her, ikke sandt? For det er jo faktisk sådan, at menneskets udvikling hviler på hvert enkelt menneskes skuldre.
Der er sgu ikke plads til hverken Jantelov eller at være Vatnisse i dette liv, eller hvad?

Han siger også:
In profound realization, it is possible to come upon a perspective that is so vast, that you will suddenly feel overwhelmed by the tremendous responsibility that you have simply being a human being.
You will recognise how important your life is.

Håber du kunne bruge dette til noget Torkil - tænk endelig videre - du har fat i noget stort, noget af det der er virkeligt.
Glæder mig til at høre mere fra dig.

Kærligst
anne

---
081130 10:01:22 af Torkil O
Hej Anne
Mange tak for 2 glimrende indlæg.

Vi synes at være fuldstændig på samme spor. Jeg ved dog ikke, om det oprindelig var et livsformål at tage ansvar, men det er meget stærkt forsømt på vor klode, og derfor har vi en kolossal forvirring.
  Dermed bliver ægte ansvar afgørende for vor udvikling.

Kærlig hilsen
Torkil

----
091130 af anne o.
Hej Torkil.
Selv tak.
kh
anne

---
081206 18:58:06 af Benthe J.
Hej.

for at gøre en lang historie kort handler det så ikke om at vi ikke kan tillade os at bruge tvang, magt, at vi skal respektere andres frie vilje og vi ikke kan få noget på bekostning af andres behov ?

mvh. Benthe

---
081207 09:16:28 af Torkil O.
Hej Benthe

Tak for din interesse for sagen.
Jeg mener din korte udlægning er korrekt, men ikke omfattende nok.

Andres selvbestemmelse og ligeværdighed må skulle respekteres i alle henseender. Jeg er lidt usikker på, om din formulering fx stopper alle former for skjult manipulation og nedværdigelse som fx mobning.
  Det er svært at formulere, så alle smuthuller dækkes.

Hensigten er også, at der skal udvises ansvar i forhold til alle identiteter (alle selvstændige væsner i vort univers, dyr, planter osv.) og med hensyn til alt fysisk.

I anledning af din kommentar har jeg søgt inspiration til en sikker formulering.

Jeg mener, det er sikrere at udtrykke det på den måde, at al ret i den ydre verden (uden for os selv) er fjernet. Alt i den ydre verden har egen suverænitet. Vi har ansvar for alt, vi gør, og skal forhandle os til kærlige løsninger.

Eksempler: ingen ret til at eje (penge, ting, jord, planter, dyr, slaver); ingen ret til at forurene eller udnytte; slet ingen ret til at snyde, bedrage, manipulere eller dominere, og ret kan ikke opnås ved nogen form for lovgivning eller domstol.

Det er KÆMPE STORT, som anne o. udtrykker det. Vi ma give os god tid til at fatte det.

KH Torkil

---

Til start på siden

081208 08:25:30 af Torkil O.
Jeg føler, at jeg fik den helt rigtige inspiration til forståelse af Sand Lov ved at bringe ret ind i billedet, men det er kolossalt omfattende, og det vil nok være lettere at forstå igennem eksempler.
  Min egen forståelse startede faktisk vedr. ret, jf min artikel om retfærdighed. Jeg har lige fra min ungdom haft en indre følelse af, at der var noget galt med vort retssystem.

Som eksempel kan bruges et skovareal. Ifølge vor vestlige kultur har man lov til med magt at erobre skoven eller at købe den. Så opnår man ret til at gøre, hvad man vil: fælde træerne, udnytte alle ressourcer og derefter forlade arealet.

Det er TOTALT og ABSOLUT FORKERT ifølge Sand Lov. Skoven har egen suverænitet; skal ubetinget selv bestemme, og ingen menneskelig lov/ret kan ændre det.

Det gælder hele økosystemet i skoven; altså fx træer, planter, dyr, fugle, fisk, insekter, padder og ressourcer i jorden samt eventuelle mennesker, som har tilpasset deres levemåde til skoven.

Vor vestlige kultur har særdeles groft overtrådt loven, og det kan være nyttigt at forstå i vor nuværende situation.

Naturen har hidtil ikke kunnet svare igen, men det ser ud til, at støtte ovenfra + en forening af alle naturriger sammen med Jordklodens bevidsthed (Gaia) og nogle mennesker nu har skabt den fornødne styrke.
   Recession, nedvækst i hele den vestlige kultur ses som et udslag heraf. Vor kultur skal til at tilbagebetale, hvad man totalt uretmæssigt har ranet fra naturen, fra oprindelige folk og fra udviklingslande.

---
121208 09:54:32 af Torkil O.
Vor kultur udnytter ressourcer helt uhæmmet. Skove, der har vokset i hundreder af år - ja redwood-træer endog i tusinder af år, er blot eksempler på totalt hensynsløst forbrug.

Alt får lov til at vokse uden grænse: folketal, byer, virksomheder, markeder; veje og jernbaner breder sig. Der udvides hæmningsløst ved krig, manipulation, udbytning eller konkurrence.

Kræftknuder bruger ligeledes vildt løs af ressourcer og breder sig uden grænse, indtil ressourcerne er opbrugt i værtsorganismen, og så dør det hele. Kræft er en genspejling af vild vækst.

Vi har endog et andet forbillede i naturen, hvor der er vækst med grænser. Hvor naturen får frihed, øges mangfoldigheden; den største artsrigdom findes i fri naturskov; den mindste i en gennemsprøjtet kornmark eller en finkæmmet golfbane.

Sand Lov udtrykker livsnødvendigheden af grænser. Alle skal respektere de andre livsenheders grænser.

Vor kultur destruerer sit eget livsgrundlag. Det er simpel regning - godt nok med store tal, men helt enkelt: man kan ikke i løbet af få år forbruge, hvad der er opsamlet igennem århundreder eller årtusinder uden at få et katastrofalt underskud. Yderligere lader vi snyltere formøble finansværdier i milliardklassen.

Hvis vi fortsætter, dør vor vært, Jorden, og vi med den. Heldigvis er der tegn på, at det er ved at blive stoppet!

---
121208 21:42:52 af Torkil O
Vi har en dejlig Jord med masser af skønne steder og muligheder for gode oplevelser.

Vi må blot lære at få balance imellem ydelse og nydelse samt forstå, at der er grænser for, hvad vi hver især kan beslaglægge. Vi ma tage ansvar for, at det realiseres.

Alle de andre har også lov til at få deres del af de gode oplevelser.

Kærlighed, ikke magt
24-10-2008 13:37:22 af Torkil O.
Det er meget bemærkelsesværdigt, at magt og ret er fraværende i Sand Lov. Kærlighed synes at skulle bane vej for aftaler imellem selvstændige individer. Ingen har ret til at påtvinge andre noget, og magt mister på den måde eksistens.

Vi kan mene, at det næsten er umuligt. Gennemførelsen synes at skulle ske ved, at Moder Jord (Gaia) vil sørge for, at der fødes mennesker af en anderledes type. På lignende måde har vi mulighed for at tilkalde bestemte celletyper til vor krop.

---
25-10-2008 15:29:11 af Torkil O.
I vor verden prøver man at have ret, få ret, skaffe sig ret, vinde osv. Der kan bruges flere midler til at nå målet, men det er altid godt at have mest mulig magt. Derfor stræbes der efter magt.

Sand Lov har sat et andet mål; nemlig at skabe de bedst mulige løsninger for så mange som muligt - helst alle. Hertil bruges kærlig forhandling. Magt er aldeles uegnet til dette formål, fordi man med magt er tilbøjelig til at tromle noget igennem.

Hidtil har nogle få prøvet at famle sig frem imod en sådan ordning. Nu fødes der eksperter, som på rygraden har indarbejdet metoder til at skabe løsninger ved kærlig forhandling. De vil først påvirke deres forældre, familie, børnehave, skole og senere arbejdsmarked og politik.

Der bliver således slet ingen magtkamp om dette. Ændringen vil glide næsten umærkeligt på plads. Læg mærke til, om nyfødte begynder at udvise langt mindre tendens til magt.

---

Til start på siden

081209 17:55:48 af anne o.
Man kan vælge at se magt som noget positivt, eller som noget negativt - og jeg tror ikke man udelukkende kan sidestille magt med at 'tromle noget igennem' som du skriver.
Det ville være det samme som at underkende den magt som f.eks. Dalai Lama har.
Magt som sådan er bare magt - hverken positiv eller negativ.
Det er hvad man gør med magten, der gør forskellen.
Kærlighed har også magt...:-)

Hvis det er sandt, at nyfødte viser mindre tendens til magt, er vi godt og grundigt ude at skide som race på Jorden.
Ok, måske ikke nogen dårlig løsning for Jorden....;~)
Men, skal der overhovedet være mennesker på Jorden, tror jeg ikke det kan lade sig gøre, med mindre mennesket har nogle stærke og kloge ledere, som har modet og visdommen til at tage magten.

Og i den forbindelse kan vi ikke undgå at tale om ansvar.
Jeg har skrevet mere om dette i min blog - Land of Responsibility.

Kærligst
anne

---
081210 17:57:13 af Torkil O.
Hej Anne
Tak for din gode kommentar, som giver anledning til mange overvejelser.

Jeg kan umiddelbart give dig ret i, at magt har en positiv og en negativ side, men derudover ser jeg en forskel i vor forståelse af ordet magt. Som så ofte før er ords betydning en stærk medvirkende årsag til divergerende opfattelser.

Det er relationen imellem magt, styrke og kraft (power har alle 3 betydninger) samt ordet styring, jeg mener må overvejes. (Leadership har nok alle 4 betydninger).

Vi er vist helt enige om nødvendigheden af, at alle tager ansvar.
  Derudover er der ikke for mig skygge af tvivl om, at vi alle har brug for stor styrke og kraft, og det gælder ikke mindst ledere. Der er også brug for mægtig god evne til styring hos ledere, men jeg har altså en opfattelse af, at det danske ord magt indeholder en stærk association i retning af at tvinge, og jeg mener ikke, at ledere behøver at tvinge noget igennem.

Som yderligere forklaring har jeg 'plukket' det følgende fra Wikipedia:
"Magt er et middelalderord og kommer fra Tysklands "macht". Det betyder at man tvinger sin vilje igennem, enten med feks. regler, love eller vold.
Udover den repressive opfattelse af magt, forefindes der også en opfattelse, hvori magt ses som et produktivt element. En opfattelse som især den franske filosof Michel Foucault var fortaler for."

Jeg har brugt 'magt' i den tyske betydning, og i denne betydning vil jeg ikke have det forbundet med kærlighed (non-conditional love), men der må gerne være styrke og kraft i kærlighed.

Jeg gætter på, at du, Anne mere tænker på magt = power eller leadership og i Foucaults betydning.

I NuDansk Ordbog kan jeg se, at betydningen synes at være afhængig af sammenhængen, så det er vist nødvendigt at definere egen brug af ordet.

Her og nu vil jeg så slutte med at understrege, at jeg i denne blog har anvendt 'magt' i betydningen: "tvinge sin vilje igennem".

KH Torkil

Til start på siden

 131208 17:32:20 af Torkil O.
Jeg føler behov for at gøre opmærksom på, at i min opfattelse er det nærmest værre med den jordiske menneskehed end Anne udtrykker det: "grundigt ude at skide som race på Jorden".

En væsentlig årsag er kolossale sprogproblemer. Jordens menneskehed synes i umindelige tider at have været ude af kommunikation med livsenheder i det øvrige univers og på Jorden.

Der har formodentlig en gang været personer, som bevidst ønskede at holde Jordens menneskehed isoleret, men isolationen har udviklet sig til at være næsten total, fordi sprogene igennem uendelige tidsrum udviklingsmæssigt har fjernet sig fuldstændig fra hinanden.

Mange mennesker - ikke mindst børn - har vist mange gange stillet spørgsmålet til Gud, Forsynet, Store Ånd, eller hvad vi kalder det: Hvordan kan det dog være, at der er så megen elendighed på Jorden (krig, sult, sygdom og undertrykkelse).
  En meget vigtig årsag til manglende svar synes at være, at vore spørgsmål ikke forstås. Vi formår kun i yderst begrænset omfang at bruge ordløs telepati, og alle vore ord er totalt uforståelige.

Det er fornylig lykkedes at få genopfrisket et gammelt symbolsprog, Language of Light (LOL), hvor form, farve og tone bærer betydningen. Nogle mennesker kan via dette sprog nu kommunikere med jordbevidstheden (Moder Jord, Gaia), visse identiteter i naturen og med bevidste væsener på solen samt andre steder i universet.

Det er et kæmpemæssigt fremskridt, der danner grundlag for en storslået plan, men jeg ser intet formål i at skjule, at det samtidig afslører, at der eksisterer et berettiget raseri som følge af grove forbrydelser begået af den jordiske menneskehed imod andre livsenheder på Jorden.
  Det fører forhåbentlig ikke til hævn imod menneskeheden, men vi må forvente, at der skal ske en form for kompensation, udligning og tilpasning til den overordnede Sande Lov.

---
141208 14:03:21 af Torkil O
Alt der vokser i naturen er unikt (måske lige bortset fra gmo-kloner).

Hver enkelt blomst, hvert æble, hvert træ - ja hvert blad på træerne er opbygget som et enestående kunstværk af synlige og usynlige væsener. (Mennesker kan ikke eftergøre det!)
  Der er ydet en indsats - det vokser ikke bare af sig selv!

Hvis man bryder sig om et kunstværk og gerne vil gøre brug af det (plukke blomsten, spise æblet eller udnytte træet), så er det meningen, at man ærer indsatsen ved at yde noget til gengæld. Det kan ske på utallige forskellige måder; det skal blot være noget, som skaberne værdsætter. En tak, en anerkendelse eller lidt kærlighed er måske nok.

Menneskeheden er kommet ind i en frygtelig dårlig vane med blot at tiltvinge sig, hvad man vil have. Der er opfundet tusinder af måder til at tilsløre tvangen, men det afslører blot, at man dybt inde godt ved, at man bedrager.

Eksempelvis ærer man ikke unikke træer ved at køre mægtige skovmaskiner igennem et skovareal, så alt mejes ned, struktur over og under jorden ødelægges, området efterlades med en masse afskårne grene hulter til bulter, og dybe vandfyldte spor i veje og stier (som det nu også kan ses i danske statsskove!).
  Jeg ved godt, at man mener ikke at have råd til at gøre det på anden måde. Fra modsat side ses det som tyveri af træer og ødelæggelse af et økosystem.

Jordens menneskehed opsamler en enorm gæld til de, der har opbygget ressourcerne igennem meget lange tidsrum.


Forside - Retfærdighed og demiurg - Tillid - Det Gode - Spejling - Kærlighed - Uendelig variation


Må gengives med kildeangivelse
Spørgsmål og kommentarer er velkomne: selvheling@gmail(dot)com
© Torkil Olesen, 2009, rev.1.6.2017

Til start på siden

Opdateret 30/06/2017

Besøg  
119655