Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Indgyd tillid - Hvad er tillid?

Indgyd tillid

Indgyd tillid - Hvad er tillid?

En blog fra Mandala ved Torkil Olesen

Ordmæssigt har tillid noget at gøre med at 'lide på', stole på, og det er forståeligt, at snyd svækker tillid, men derudover ved jeg ikke, om tillid har med forståelse at gøre.
  Jeg blev inspireret af at tænke på at 'indgyde' tillid. Vort sprog indeholder forunderlig erkendelse. Jeg har længe haft fornemmelsen af, at tillid er noget, der flyder ind.

Jeg har arbejdet intenst med tillid i snart 50 år og har skrevet en artikel med mine erfaringer, men jeg tør stadig ikke sige, at jeg ved, hvad tillid er.

Det er min overbevisning, at tillid har stor betydning for sundhed. Så der er god grund til at klargøre emnet.
  Kan nogen hjælpe med opklaring af begrebet og tilstanden tillid, evt bringe gode historier til illustration af tillid?

--- Bloggen er lang. Se evt et resumé

081118 21:16:50 af Søs H.
Hej Torkil,

tillid kan forklares godt fra både psykologiske og spirituelle vinkler -

et umiddelbart billede er et hus bygget af mursten; det er tillid, der holder det sammen, danner mellemrummene.
Her på jorden tror jeg tillid kan være 'større' end kærlighed, for den er mere funderet. (Større er ikke det præcise ord, men kan ikke lige finde det rette.)

Tillid er fundamentet og altings mellemrum.
Tillid har hovedet ind i himlen og fødderne på jorden
Tillid lader angst og tvivl ude, tillid nærer og ernærer

Skulle jeg lande på en øde ø og måtte få fem ting med, så ville tillid være en af dem....

tillid kan vi få både udefra og ovenfra - og indefra.
Men jeg er enig med at det er godt at vi hjælper hinanden med resonans til tillid.

hilsen Søs


081122 09:28:39 af Torkil O.

Tak til Søs for en god kommentar.

En af de bedste illustrationer af tillid, jeg kender, er en reklame-video, hvor man ser en tallerken med jordbær og fløde samt en kanariefugl siddende på kanten spisende jordbær. Så kommer en kat - og man tænker det værste - men katten går roligt hen til tallerkenen og drikker fløde, mens kanariefuglen uanfægtet fortsætter med at spise jordbær!

Kan det være symptomatisk for vor kultur, at det er reklameverdenen, der forstår betydningen af at arbejde med at indgyde tillid? - samt at der bruges dyr til at vise tillid?

Jeg anser tillid for at være en fundamental faktor i sundhed, og jeg er overbevist om, at mange enkeltpersoner i sundhedssektoren bruger tillid, men officielt beskæftiger sundhedsvæsenet sig vist ikke med det; ingen teori (forskning), oplæring og indøvelse af praksis. Man har bundet sig til at bruge materialistiske, såkaldt objektive metoder, skønt alle menneskets oplevelser er subjektive!

Til sidens top

081125 14:14:22 af Torkil O
I bloggen: 'Sproget eller hemmeligheden i dette' findes en meget interessant udlægning af ordet sygdom: "Normalt siger folk, at de har fået en sygdom. I virkeligheden henviser sygdom til at man har dømt sig syg, at sygdommen ligger i sindet / bevidstheden / ubevidstheden. Og at det er herfra at man kan helbrede den."

Det stemmer fuldstændig med mit erfaringsmateriale, at grundlaget for sygdom findes hos os selv, og tampen brænder meget stærkt vedrørende en sammenhæng med frygt.

Jeg opdagede for mange år siden, at der eksisterer en nær sammenhæng imellem smerte og tillid. Afslapning og tillid kan dæmpe smertetilstande i meget høj grad. Omvendt øges smerte ved angst og ophidselse.
  Senere fik jeg en fornemmelse af, at tillid ikke bare dæmper smerter, men synes at have en selvhelende virkning. Jeg kunne i mange år ikke forstå hvorfor, men nu er jeg ved at forstå sammenhængen, idet tillid kan opløse - ophæve frygt, og der synes at være en form for personlig frygt i al sygdom. Derfor er tillid så enorm vigtig. Se evt. min tidl. artikel om tillid.

---4
081125 23:33:23 af Erik B.
Hej Torkil.
Jeg har prøvet på at overveje et fornuftigt svar på dit spørgsmål om hvad tillid er. (Jeg finder dog, at din egen artikel om tillid belyser det utroligt godt med eksempler på hvad tillid kan gøre). Men selv om man ved at noget virker, kan det være svært at forstå den dybere forklaring på hvad et begreb som tillid er. Du har konstateret at tillid hjælper på smerte. Det får mig til at tænke på at personer under hypnose kan være fuldstændige smertefri under fx en tandbehandling. Der må altså evt under hypnosen være en total tillid.
Evt. kan tilidstilstanden beskrives ved at ens EGO lægges til side og dermed også alle de tanker, mistillid og erindringer om dårlige oplevelser. I hypnosen er man i en sindstilstand eller måske nærmere en sjælstilstand og her er der fuldkommen tillid.

PS tak fordi du anbefalede mig Mandala og hav det fortsat godt.
Kh Erik.

Til sidens top

081126 10:29:43 af Torkil O.
Hej Erik,

Tak for bidraget.
Du bringer hypnose på banen, og jeg vil indrømme, at jeg har prøvet at undgå emnet i denne sammenhæng.

Jeg tror ikke længere på rene tilfældigheder, og jeg tager det som en påmindelse om at få det frem i lyset. Så lad mig hellere konfrontere det fuldt ud.

Ved hypnose mener jeg, at der sker en overførsel af 'noget' (substans, energi, programmer eller et styrende kraftfelt?). Dygtige hypnotisører kan skabe hypnotisk tilstand næsten momentant - blot ved deres tilstedeværelse - hos mange mennesker, men nogle er uimodtagelige, især meget bevidste personer!
  Jeg har desuden kendskab til materiale, der tydeligt peger på, at der ved hypnose indlægges noget skjult i sindet, der ubevidst påvirkes af det. Ved forskellige genkaldelsesmetoder kan det hentes frem, og sindet igen frigøres.
  Dette 'noget', der skjult indlægges i sindet, og som regel ikke fjernes igen, er årsagen til tidligere advarsler imod anvendelse af hypnose!

Jeg formoder, at hypnose indsætter nogle kredsløb, (programmer) i sindet, der omgår eller lammer andre dele af sindet.
  Det kan give frihed for smerter, hvis dele af nervesystemet sættes ud af funktion, men så vidt jeg er orienteret, er det muligt ved genkaldelse at konstatere, at smerterne blot er fortrængt og vil give anledning til dårlig funktion ved forskellige senere lejligheder. (Det er sådan noget, jeg har forsøgt at beskrive i: Blokeret selvheling)

Det hjælper ikke på organers og cellers oplevelse af den meget voldelige tandbehandlings smerter og destruktion, at forbindelsen til de overordnede centre er afbrudt.

Hypnose kan have en virkning, der ligner lammende drugs. Dele af nervesystemet lammes for en kortere eller længere periode. Problemet er bagefter at slippe af med den lammende virkning, og mange hypnotisører ved ikke ret meget om, hvad de gør!

Jeg vil absolut afvise de anførte opfattelser: "Der må altså evt under hypnosen være en total tillid." og "I hypnosen er man i en sindstilstand eller måske nærmere en sjælstilstand og her er der fuldkommen tillid." Hypnose giver ikke en fri sindstilstand; skaber tværtimod binding og afhængighed.

Jeg anvender tillid til at skabe kontakt til skadede celler og organer for at drage omsorg, støtte, lindre og om muligt begrænse ødelæggelsen. Det kræver min bevidste tilstedeværelse.

Al mit materiale peger entydigt i retning af advarsel imod brug af hypnose. Der er tale om, at dele af det personlige jeg (EGO) sættes ud af funktion, hvad der fører i retning af ubevidsthed, og noget ubevidst vil overtage styringen.
  Hypnose er endnu en metode til at slippe for ansvaret for sygdom. Jeg'et stikker af, og dømmer kroppen til elendighed.

Det er vel forståeligt, at hypnoses virkemåde giver anledning til svære overvejelser i forbindelse med opfattelser af, at der også ved tillid sker en overførsel af 'noget'.

Jeg arbejder personligt meget målrettet, hovedsageligt med selvtillid imod frigørelse og selvstyring, men andre kan måske bruge tillid i modsat retning.
  Her er et hovedproblem, som jeg foreløbig ikke kender løsning på, men nu er det i hvert fald ikke skjult - og det er en begyndelse.
  
Jeg er dog sikker på, at der er en nær sammenhæng med bevidsthed. Jo mere sløv, ubevidst - desto større er risikoen. Ved blind tro kan der muligvis ske det samme som ved hypnose.

KH Torkil

Til sidens top

081126 22:52:17 af Erik B.
Hej Torkil.
Tak for dit svar som har givet mig noget at tænke på.
Jeg har ikke den store erfaring med hypnose, og skrev derfor et "evt." da jeg beskrev tillidsbegrebet i hypnose i min kommentar. Men jeg kan godt se at hypnose nærmest er det modsatte af din form for at nærme dig smerten, idet du netop er fuldt bevidst i processen i at kontakte de skade celler eller andet.
Det lyder interessant, som du skriver, at der ved hypnosen indsættes nogle kredsløb i sindet. Det har jeg ikke hørt om før. Jeg har haft tiltro til at hypnose kunne være et harmløst redskab til bl.a. at finde frem til fortrængte oplevelser fra fx barndommen, som har skab grobund for fobier mm. Mener du også at denne form for hypnose kan være farlig? Eller er det hypnotisøren, man flytter tilliden over på. Der har jo i historien været tilfælde hvor en hypnotisør er blevet dømt for at have "programmeret" et menneske til at begå et mord.
Hvad er din mening til "Rejsen" som den er beskrevet i bogen af Brandon Bay.
Jeg har selv prøvet den via en hjælper. Her sættes det personlige EGO vel også delvist ud af funktion, hvorved man kan "rejse" rundt i kroppen/sindet mere frit.
Uanset ovenstående, så siger jeg tak for advarslen om hypnosen. Der er måske ikke nogen smutvej til helse.
Som jeg forstår dig, så rejser du selv spørgsmålet om der ved din form for tillid også sker en overførsel af "noget". Det kan jeg godt forestille mig er muligt, idet man i denne tilstand kan være modtagelig over for udefra kommende vejledning. Det som nogle vil kalde for ens hjælpere eller gud.
KH Erik

PS
Følgende skal blot betragtes som en lille kuriositet:
Tillid = Til-lid. Lid er bydeform af lide, som tidligere betød tiltro eller tro på, men lid er også bydeform af lide eller lidelse. Så tillid betyder altså både at man går til troen på og til lidelsen.

---

081126 23:17:34 af Søs
Hej Torkil O.

Du skriver ovenfor:

"Jeg har desuden kendskab til materiale, der tydeligt peger på, at der ved hypnose indlægges noget skjult i sindet, der ubevidst påvirkes af det. Ved forskellige genkaldelsesmetoder kan det hentes frem, og sindet igen frigøres.
  Dette 'noget', der skjult indlægges i sindet, og som regel ikke fjernes igen, er årsagen til tidligere advarsler imod anvendelse af hypnose!"

jeg vil meget gerne høre:
- hvad ER det for noget "materiale"?
- hvad indlægges skjult?
- hvad er det for nogle genkaldelsesmetoder?
- og hvis der indlægges noget, hvorfor fjernes det ikke igen - hvilke skader påføres der?

hilsen fra Søs

Til sidens top

081128 18:26:05 af Torkil O
Hej Erik og Søs,

Tak for jeres bidrag. Jeg er altid glad for gode tilbagemeldinger og spørgsmål til uddybning af emnerne.
  Hypnose er dog et meget omfattende emne, om hvilket mange sikkert har forskellige meninger, og som I vel forstår, så beskæftiger jeg mig overhovedet ikke med det. Jeg skal nok forsøge at besvare jeres spørgsmål, men helst i begrænset omfang.

Mit svar er først rettet til Erik, men noget vil også vedrøre Søs.

Jeg har først og fremmest ønsket at få fastslået, at jeg selv altid arbejder med så højt et niveau af bevidsthed som muligt og så vidt muligt konstant i NU'et. Jeg lærte NU'ets betydning allerede i 1973 - længe før Tolle begyndte at skrive om det - men det har taget lang tid for mig at lære at holde Nu'et.

I må selvfølgelig gøre, hvad I finder bedst. Jeg vil ikke prøve at overbevise jer.

Erik! Jeg bemærkede godt dit lille "evt", men fandt det nødvendigt at afvise kraftigt, også fordi jeg netop havde følelse af, at du betragtede hypnose som harmløs.
  Så til det letteste: Vi er enige om, at tillid nok kan bruges til godt og ondt. Jeg må vende tilbage til mit gamle billede om, at en kniv ikke er god eller ond, men begge dele, afhængig af anvendelse, og at en skarp kniv både er bedre og værre end en sløv kniv.
  Jeg kan godt lide billedet med papirs forside og bagside; ligegyldigt hvad vi gør, vil bagsiden altid følge med. Vi kan ikke splitte bagsiden fra.
  Det gælder også for tillid og for hypnose!

Om hypnose vil jeg i første omgang nævne gammelt materiale, som vist må være glemt. I min skoletid kom der et forbud imod at anvende hypnose i skolen. Før den tid var det almindeligt, at hypnotisører optrådte på markeder, og skolerne begyndte at eksperimentere med det som underholdning. Begge anvendelser blev forbudt.
  Hypnose anvendtes før den tid i stort omfang ved psykoanalyse, i psykiatri, af læger og af psykologer, men alle indskrænkede anvendelsen. Jeg blev uddannet som tandlæge 1956-61, og jeg mindes ikke tale om at anvende hypnose; snarere en lille snak i krogene om akupunktur.
  
Der var fremkommet forskningsmateriale, som gjorde alle betænkelige. Jeg har ikke noget af det, men det må kunne findes. Her anfører jeg det blot som en del af min baggrund.
  Jeg har selv oplevet et illustrerende eksempel på post-hypnose: En person, Jens bringes i trance af en hypnotisør og får indlagt den ordre, at han skal åbne et vindue, når en i lokalet klapper i hænderne.
  Så vækkes Jens, og han husker intet om, hvad der er foregået, men i samme øjeblik en person klapper i hænderne, går Jens hen for at åbne et vindue. Vi spørger ham, hvorfor han gjorde det, og han svarer, at han synes, der var blevet for varmt i lokalet.
  Jens husker intet om den posthypnotiske ordre og bliver ved med at åbne et vindue, hver gang en person klapper i hænderne. Han benægter totalt, at nogen har beordret ham til at gøre det.
  Den indlagte posthypnotiske ordre skal fjernes igen af hypnotisøren, men det glemtes sommetider, og det opdagedes, at alt det indlagte måske alligevel ikke kunne fjernes.

Her har i den gamle forklaring på 'noget', der indlægges. Der er vist ingen, der ved, hvad det er. Forskningen stoppede vist nok. Jeg har ikke fulgt sagen.
  Jeg kaldte det et kredsløb, engelsk circuit, fordi det kan ligne opførslen af indlagte circuits i en computer. Det kan også opfattes som programmer.

Jeg vil slutte her, for at høre om der er spørgsmål til det anførte.
Jeg ved godt, at jeg mangler at besvare nogle spørgsmål, især vedr. alternativ anvendelse, men synes det er nok for nu.

KH Torkil

---
081129 07:36:48 af Torkil O.
Hej Erik og Søs,
Jeg håber, I har kreative evner til at se mulige 'julelege' med post-hypnose. Her kommer lidt tankestof.

Ufuldstændig fjernelse af noget post-hypnotisk
Jens har fået indlagt ordren om at åbne et vindue. Lad mig kalde det et program. Nu skal vi have det fjernet. I ved måske lidt om, hvor vanskeligt det kan være at fjerne et virus-program, og det foregår i et konkret, fysisk medie.
  Det menneskelige sind er et yderst ukendt medie af en størrelse, der mindst er tusinder gange større end kendte computere, og vi skal fjerne noget programlignende, men vi ved faktisk ikke hvad det er ? - eller hvor det er ?
  Vi får måske fjernet det med at åbne vinduet, men Jens vil stadig reagere, når nogen klapper i hænderne. Han reagerer tvangsmæssigt, skal gøre noget, men aner ikke hvad; rejser sig måske forvirret; nogen gør måske grin med ham, og han får det dårligt, men har ingen mulighed for selv at opklare årsagen. Det er ikke nok at få sammenhængen med klap i hænderne forklaret objektivt. Han reagerer stadig tvangsmæssigt.

Et andet eksempel kommer fra Mila, Spiritual School og Ascension. Hun har frigjort sig fra en programmering til at købe unødvendige varer i stormagasiner, og har konstateret, at stormagasiner i USA systematisk programmerer deres kunder til at købe unødvendige varer.
  Det er risikofrit; ikke ulovligt og kunderne aner intet. Husk at Jens totalt benægtede at være programmeret.

Jeg kan forestille mig mange flere muligheder med post-hypnose, men vil ikke fortælle om det offentligt, fordi det kan udnyttes. Ideen med de unødvendige varer florerer så meget, at skaden dårligt kan blive større!

Jeg arbejder på at forklare alternativ forskning og praksis. Vi kan nu gøre en hel del, men det er vanvittigt kompliceret.

KH Torkil

Til sidens top

Hej Erik og Søs,

Jeg har forsøgt flere versioner med forklaringer af baggrunden for min holdning til hypnose. Hvis det ikke skal blive alt for omfattende, er jeg nødt til blot at give nogle hovedtræk, og så må I hellere spørge til detaljer bagefter.

Alternativ praksis og forskning har i mine øjne med meget stor sikkerhed fastslået, at der ved alle former for fraværende bevidsthed indgår sanseindtryk, der forbliver skjulte og kan influere på sindets funktion - som hovedregel i negativ retning.
  Det har fx været muligt ordret at genkalde, hvad der er sagt under operationer i fuld narkose og under hypnose, der giver en mindre dyb bevidstløshed.
  
Sindet synes at modtage uafbrudt hele tiden, og sindet er uhyre meget mere end hjernen. Ved bevidsthed kontrollerer jeg'et, hvad der indgår; ved nedsat bevidsthed kan der slippe uønsket materiale ind, som jeg'et med sin analysator ikke har kendskab til.
  Det kunne fx være den post-hypnotiske ordre om at åbne et vindue, hvad der er forholdsvis harmløst, men alt andet kan også slippe ind, og her er det store problem.

I kender måske udtrykket 'som foroven - så forneden', eller 'det ydre afspejler det indre'.
Det er gammel spirituel viden, som jeg selv i meget høj grad oplever bekræftet.

Det betyder, at jeg kan drage en parallel til noget kendt, nemlig internettet. Ligesom en computer dårligt kan være på internettet uden beskyttelse af firewall, antivirus- og malware-program, kan vort sind ikke være i vort univers uden beskyttelse. Der findes usynlige identiteter lignende hackere.

Her i mandala går det vel an at nævne, at der endog kan være tale om besættelse med mikro-identiteter. I mere edb præget sprogbrug kunne jeg tale om, at der kan indsættes fjernstyrede biologiske mikrochips. Det allermest drilske er, at vi næsten allesammen på denne klode er så ubevidste, at det kan eksistere helt ubemærket i vor krop og sind.
  Det kan også fungere helt ubevidst og kan skade andre mennesker helt ubevidst. Lad mig igen sammenligne med automatiske malware-programmer, der selvstændigt finder vej til nye computere. Masser af mennesker har uafvidende overført virus via emails. Med trådløst internet kompliceres sagen, og vort sind, der altid er åbent, sender og modtager trådløst.

Jeg er fuldstændig klar over, at den officielle holdning er en benægtelse af al dette, men officielt har man simpelthen sat en ret skarp grænse for, hvad der hører til i den materielle, såkaldt objektive verden. Alt udenfor beskæftiger man sig ikke med, og man benægter, at det eksisterer! Det svarer til at benægte, at en del af et isbjerg findes under vandet.

Hvis man virkeligt går i dybden med frigørelse af sind/ånd og krop, viser det sig nødvendigt at konfrontere den ømtålelige eksistens af fremmede mikro-identiteter i egen krop og sind.

Nu har I fået min åbenhjertige begrundelse for min holdning. I er helt frie til at tage hensyn til den eller lade være.
  Jeg er fuldt ud klar over, at det er 'hård kost', og jeg har tøvet med at tage hul på det, men føler mig fuldstændig på linje med Mila fra SSOA og hendes partnere i en opfattelse af, at hemmeligholdelse ikke gavner ægte oprydning.

Denne blog er så kommet til at handle om tillid på en anden måde. Vi nødsages til at tage stilling til, hvem og hvad vi stoler på.

Direkte svar på spørgsmål fra Erik og Søs følger senere.
KH Torkil

Til sidens top

081130 11:57:04 af Torkil O.
Svar specielt til Erik: Problemet er ikke kun hypnotisørens egen etik og evt. totalt ubevidste påvirkninger. Det er også selve hypnosens trance-virkning med nedsat bevidsthed, der giver en risiko.
  Ved gode mediers trance regner jeg med, at en beskyttende identitet 'tager over' og beskytter mediet. Ellers er der her meget stor risiko for mediet. Jeg erfarede i 60'erne, at det var kendt blandt seriøse spiritualister.
  Jeg ved ikke præcist, hvordan "Rejsen" foregår i praksis.

Så vidt jeg forstår, hænger dine spørgsmål sammen med en gennemgående forskel i opfattelse inden for det religiøse/filosofiske og spirituelle område.
  Jeg går ud fra, at jeg'et (EGO)'et - trods alle mangler med tiltrængt korrektion - er det i mig, der har forbindelsen til Det Indre Barn, (hjertet) og derfra til livsgnisten, ånden. Det er selve mit livsgrundlag. Derfor må jeg'et ikke tilsidesættes, men hele tiden være bevidst.
  Modsat eksisterer der en opfattelse af, at EGO'et bør skubbes i baggrunden. I kristen sprogbrug har man kaldt EGO'et syndigt og ment, at det skal aftage til fordel for Kristus. Ideen gennemsyrer i afsvækkede former store dele af vestlig kultur - også hos ikke-kristne.
  Jeg har haft denne opfattelse, men har totalt skiftet standpunkt, og dette har givet særdeles mærkbare forbedringer. Jeg er nu tilbøjelig til at mene, at ideen om et svagt, tilsidesat EGO er indsat af falske magthavere, der ønskede svage undersåtter, som er lettere at styre.
  EGO'et er godt og ondt, som alt andet. Ego'et må ikke løbe løbsk i egoistisk retning. Omvendt kan det ikke tåle at blive fornedret og invalideret som mindreværdigt.

KH Torkil

---

Korte svar til Søs: Alternativt materiale:
  Jeg har selv arbejdet med bevidst genkaldelse med egen metode i 21 år. Se evt. Gnosis, og/eller Selvheling.
  Ron Hubbard og hans gruppe har arbejdet med titusinder af cases; i begyndelsen af 50'erne også med hypnose, men fandt, at resultaterne var alt for usikre og kunne forværre cases. Resultaterne viste, at det var meget bedre og sikrere at bruge vågen bevidst genkaldelse, og dianetik blev udviklet.
  Mila og hendes gruppe: Spiritual School of Ascension har siden 1997 opnået fremragende resultater, vistnok hovedsagelig med stærk, fuld bevidst hensigt.
  Det fælles for ovenstående metoder med mærkbart anderledes resultater er den ubetingede og konstante opmærksomhed på stærk bevidsthed.

Så spørger du, hvorfor det indlagte ikke fjernes igen. Svaret er uvidenhed og/eller sløseri samt bevidst ønske om at dominere andre mennesker. (Det kan også bruges politisk!)

Hvilke skader påføres? - Det kan dreje sig om samtlige kendte sygdomme, fysiske såvel som psykiske + al anden menneskelig afhængighed og vanvid.

KH Torkil

Til sidens top

081202 06:47:23 af Torkil O.
Denne blog er nu blevet så lang, at jeg føler behov for en opsummering af det væsentlige:

Det skulle handle om tillid, og jeg opfatter enighed om tillids store betydning. Søs betegnede tillid som det, der binder murstenene sammen i et hus, og nævner, at tillid her på jorden er mere funderet end kærlighed.
  Ordet 'indgyd' hentyder til, at tillid er noget mere end ord og tanker. Fra min tidl. artikel om tillid, vil jeg nævne min oplevelse af umiddelbart at kunne lege 'snap' med en ukendt hund, men ikke med alle. Hvordan ved jeg, hvilke hunde jeg med 100 % sikkerhed kan lege med?

Erik Bovin hjalp med at huske, at tillid også kan misbruges, og spurgte om sammenhæng med hypnose.
  Vi bør regne med, at der er en forside og bagside både ved tillid og hypnose.

Der kan opnås gode resultater med hypnose, men der kan være ubevidste langsigtede bivirkninger, og der er mulighed for meget uetisk anvendelse.
  Jeg har aldrig selv brugt hypnose og vil heller ikke gøre det. Det hænger sammen med den nedsatte bevidsthed i den hypnotiske trance, der efter min erfaring udgør en betydelig risiko. Jeg har opnået næsten mirakuløse resultater ved at anvende så højt et niveau af bevidsthed som muligt.

Der er helt klart stor uenighed om, hvad vort sind er. Det kommer til udtryk i opfattelser af hypnose, men vil efter min mening også vedrøre tillid, der blot er meget lidt udforsket.
  For mig er det utroligt, at der forskes så lidt i tillid, som jeg mener har et meget større helbredende potentiale end hypnose.

Vedrørende sindet er det afgørende, at traditionel, etableret forskning som hovedregel regner med et sammenfald imellem sind og hjerne, hvorimod spirituel forskning regner med, at hjernen kun udgør en meget lille brøkdel af sindet og måske endda kun er en slags relæstation, der behandler data fra sindet.

Det er så godt som umuligt at opnå frugtbar dialog om virkninger i og af sindet, når opfattelserne af sindet er så totalt forskellige.

- og så vil jeg gerne vende tilbage til min indledende opfordring:
Kan nogen hjælpe med opklaring af begrebet og tilstanden tillid, evt bringe gode historier til illustration af tillid?
  Er der noget om, at mennesker bedst oplever tillid med deres kæledyr?
  
---
081203 22:55:09 af Erik B.
Hej Torkil.

Det sidste du skriver er desværre: "Det er så godt som umuligt at opnå frugtbar dialog om virkninger i og af sindet, når opfattelserne af sindet er så totalt forskellige".
Der er synd, at man i en dialog ofte ender i den situation, fordi man springer ud i at benytte et sprog hvor ord og begreber ikke betyder det samme for en.
Omvendt er det meget tungt at skulle definere alle ord eller blot ord som: Jeg´et, Ego`et, Sindet, Ånden, Gud, eller endnu værre Djævlen eller det/noget ondt, for at kunne kommunikere.
Vi burde måske prøve at udvikle en ordbog som vi kunne henvise til i dialogerne.

"Rejsen" er beskrevet af Brandon Bay. Hun skriver om hvorledes hun, ved at gå i forskellige tilstandsni-veauer, fik fjernet en svulst. Hun har udviklet metoder til at også andre kan opnå tilsvarende resultater. Der er skemaer for hvorledes en hjælper taler én ned igennem forskellige emotionelle lag for til sidst at komme gennem mørket til kernen.
Hun taler om: at vise tillid, at søge oplevelser evt. i barndommen - gennemleve dem og tilgive, kroppens visdom, den hast hvorved cellerne gendannes i kroppen og helbredelse på celleplan samt bearbejdning af det følelsesmæssige mønster der ligger gemt i cellerne.

Jeg har selv prøvet at foretage "rejsen" med en hjælper ved min side. Ikke fordi jeg skulle fjerne en svulst men mere af interesse og fordi jeg havde en følelse af at jeg skulle det. Jeg oplevede, at jeg under dyb afslappelse, hvor det jeg kalder for EGO´et (som normalt er meget forstyrrende) trådte i baggrunden og lod mig (jeg´et) træde ind i "bevidstheden". Jeg rejste af en eller anden grund ind i mit hjerte. Jeg blev her bevidst, da jeg så tilstanden i det (en mørk grotte) om at det var her fra, jeg kunne udvikle mit liv (vikle mig ud af mit liv) eller af de glemte kodninger som i min barndom var blevet lagt ind via ople-velser.
Jeg kan forstå at du faktisk bevarer dit EGO´s deltagelse under din bearbejdning af kroppen (heling).
Det er muligt, at man skal/kan gå denne vej, når man er har fået så meget styr på hvad der foregår. Foreløbigt skal jeg lige bearbejde din udtalelse. Specielt dette om at ideen om et svagt tilsidesat EGO er indsat af falske magthavere! Men tak fordi du åbner op over for en anden synsvinkel.

Tillid spørger du til. Og tillid med kæledyr. Et godt spørgsmål. Ja, det kan jeg bekræfte at jeg har udvist. Til min egen familiens hund, som endog ofte tabte hovedet når den mødte en anden han hund og kom til at bide til højre og venstre på alt, incl den person der havde den i snor. Men hvis jeg legede med den kunne jeg stikke hånde i en handske og lade den angribe handsken hvor den var ekstremt god til at hu-ske på at der var en hånd i handsken. Omvendt kunne den bide og ruske i handsken så snart hånden var ude af den. Men noget i sindet på den var kodet til angreb uden hjerne i visse situationer. Desværre gik det galt to gang hvor min datter blev bidt under hundeluftning og derfor måtte vi få den aflivet.

Krop, sind og ånd er tre begreber, som er forbundet indbyrdes. En mistillid i sindet (uhensigtsmæssig skjult kodning) påvirker kroppen til at udvise symptomer. En tillid kan betyde det modsatte, at smerten fjernes. Ved at rejse i sindet kan man opdage og se problemerne fra en anden synsvinkel, forstå dem, gennemleve dem og helbrede dem.
Ved at være i ånd eller oplevelse af af være i ånd/sjælskontakt er der en total tilgivelse og tillid til. Dette har jeg endnu ikke helt klarhed over.
kh Erik

Til sidens top

081205
Hej Erik,

Ja! de ord - de ord!

I forbindelse med din beskrivelse af dine oplevelser i "Rejsen" får jeg den impuls, at din brug af EGO kan tyde på, at det drejer sig om noget andet end min brug af jeg'et (EGO).
  Dit EGO kan være det Mila kalder Personality Identity, og som jeg kaldte en fremmed mikro-identitet. I så fald er det uvedkommende for dit jeg. Det er en anden personlighed, og du bør finde mulighed for at få vedkommende smidt helt ud.
  Jeg kan ikke direkte afgøre det, men fik altså en intuitiv impuls.

KH Torkil

---
081206 10:59:34 af Torkil O.
Hej Erik

Da du nu åbenhjertigt har fortalt om din oplevelse i "Rejsen":
"Jeg oplevede, at jeg under dyb afslappelse, hvor det jeg kalder for EGO´et (som normalt er meget forstyrrende) trådte i baggrunden og lod mig (jeg´et) træde ind i "bevidstheden"."
finder jeg anledning til at gå mere i dybden med det.

Først er det en yderligere understregning af, hvor let vi går 'forbi hinanden' med ord. 'EGO' er et yderst vanskeligt ord, idet det bruges i mange sammenhænge med forskellig mening.

Det kan i dit tilfælde handle om - som anført ovenfor - en fremmed mikro-identitet. Mine informationer tyder på det, men det er meget svært at afgøre sikkert.
  Jeg har selv befriet mig for sådanne identiteter, og personer med tilknytning til Mila har gjort det samme. Det er så det positive i denne sammenhæng, at muligheden for frigørelse nu eksisterer. Derfor synes jeg det har offentlig interesse.

Det drilske er, at sådanne fremmede mikro-identiteter optræder, som om de er en del af en selv. De ønsker at give det udseende af at være en del af en selv; de føler måske, at de er det.
  Man opdager dem ved at lægge mærke til, at man gang på gang føler sig påvirket til at gøre noget, som man egentlig ikke havde tænkt sig at gøre, eller dit udtryk: "EGO´et (som normalt er meget forstyrrende) trådte i baggrunden".

Det positive er, at opdagelsen af eksistensen er halvdelen af frigørelsen. Hvis man først har fået mistanken, er næste trin at fange startøjeblikket, hvor de prøver at styre en ind i noget, som man bevidst ikke har ønsket.
  I startøjeblikket er man sikker på at have kontakt, og så tilkendegiver man med størst mulig styrke, at dette her er ikke mig; så smider man vedkommende identitet ud af krop og sind. Det er som en uønsket gæst, der har generet længe nok, og nu må smides ud.
  Nogle ubudne gæster kan være meget besværlige at få ud, og det kan blive nødvendigt at gentage processen flere gange med stor bestemthed, men det kan altså lade sig gøre alene med vågen bevidsthed og klar hensigt.
  Der er ingen risiko ved at prøve, fordi ens eget ægte jeg umuligt kan smides ud. Modsat mener jeg, der er betydelig risiko ved at prøve at få det væk med drugs eller ved hjælp fra andre, som ubevidst kan putte andet ubudent ind i stedet.

Jeg håber ovenstående kortfattede vejledning til selvhjælp kan være nyttig. Jeg svarer gerne på spørgsmål i denne sammenhæng, men jeg behandler ikke.

KH Torkil

Til sidens top

081207 08:54:34 af Torkil O.
Denne kommentar skal handle om selvtillid.

I en blog her på Mandala har enhver suverænitet til at bestemme indhold og form, når de overordnede regler overholdes.

Jeg bestemmer suverænt, hvad der skal være i min blog. I andre kan lave en blog, hvor I bestemmer.

Tilsvarende udtrykkes det billedligt, at jeg bebor et tempel (krop, sind mm.). I dette tempel mener jeg, at jeg har suverænitet til at bestemme, og jeg ønsker selvtillid til at udøve denne suverænitet.
  Enhver anden har selvfølgelig en tilsvarende ret i eget tempel.

Ovenstående er et forsøg på en afklaring af relationen Jeg (EGO).
  Jeg'et kommer efter min opfattelse klarest til udtryk i hjertet (Det Indre Barn). Vore hjertesager er det mest ægte i os.
  Inde i vort eget tempel generer vi ikke andre og har lov til at udøve selvtillidsfuld suverænitet. Det er noget andet i den ydre verden, men her handler det om vor indre verden.

Når Erik B. udtrykker, at hans EGO normalt er meget forstyrrende, så må det være et fremmed element, for han ønsker ikke denne forstyrrelse. Et sådant fremmed element skal væk! Det er ikke indsat af Det Øverste Væsen i vort univers!

Når Mila bliver bevidst om, at hun føler sig programmeret til at 'shoppe' hver weekend, så er der et fremmed element i hendes tempel. Hun føler, at det ikke er hendes egen hjertesag at købe alle de unødvendige varer. En sådan programmering skal væk! At opfattelsen er rigtig viser sig ved, at hun efter fjernelsen ikke mere føler trang til at 'shoppe' hver weekend.

De fremmede elementer kan være noget kludder, vi selv har lavet i fortiden eller det kan være noget, der ligner malware i computere indsat af hackere. Malware laver noget, som ejeren af computeren ikke ønsker. Derfor skal det væk! Vort eget kludder skal vi naturligvis se at få ryddet.

Det er klart et kæmpemæssigt problem at slippe af med malware - både i computere og i menneskelige templer, samt at rydde op i kludder og forurening, men det er en anden sag.

Jeg har ønsket at klarlægge, at jeg mener, vi har lov til at være selvtillidsfuldt suveræne i eget tempel (sind og krop).

---
081208 10:47:04 af Torkil O.
Selvtillid indebærer, at man accepterer sig selv, som man er på godt og ondt. Det dårlige, skyggen, bagsiden er naturligvis sværest at acceptere. Allerbedst er det at begynde at kunne tilgive og fatte kærlighed til det dårlige i en selv, men det er svært.

Det er højst sandsynligt, at man ønsker noget korrigeret i en eller anden retning, men man må begynde med at være, hvad man er. Hvis man flygter fra noget eller skubber noget fra sig ind i glemsel eller underbevidsthed, mister man mulighed for at ændre det.
  At give andre skylden er oftest en flugt, der umuliggør egen korrektion.

Det kan være pokkers svært at korrigere noget, men det starter med at erkende det, se det i øjnene, konfrontere det, og derefter opsætte en klar hensigt med ønske om en korrektion med forståelse for, at det kan indebære nogle konsekvenser.

Ren klar hensigt synes i sig selv at kunne starte en bevægelse i ønsket retning.

For at kunne skabe ren klar hensigt, må man stole på, at man kan. Derfor er selvtillid vigtig. Man begynder med, hvad man kan, og opøver det lidt efter lidt.

Til sidens top

081208 15:03:52 af Erik B.
Hej Torkil.
Tak for dine mange oplysninger.

Jeg har følgende kommentarer:

At indgyde tillid. Noget der flyder ind. Jeg tror du er ind på noget vigtigt, når du taler om at indgyde. Det viser, at der åbenbart skal lidt mere til før man i egen krop/sind/ånd kan opnå en tilstand af tillid - den skal åbenbart indgydes.

Hypnose. Her er jeg generelt enig med dig i faremomentet i anvendelse af hypnose.

"EGO´et" - "JEG´et". Jeg adskiller disse begreber. Hvis jeg går ind på din forklaring på EGO´et, er jeg enig med dig i dine oplysninger. Om det er mikroorganismer eller andre forstyrrende elementer der er skyld i det ved dog jeg ikke, men det er præcis det jeg kalder EGO´et, det som forstyrrer, eller som fx får "Mila til at shoppe hver weekend" . Jeg skal, som jeg skriver, foreløbigt døve det jeg kalder EGO´et før mit "JEG" kan få adgang til "den dybere bevidsthed" eller det jeg oplever som en del af Sindet. Jeg vil dog stadigvæk sige, at jeg er ude på "dybt vand" eller i et område hvor jeg skal ind-hente mere erfaring, før jeg tør udtale mig yderligere. Så foreløbigt vil jeg tage dine informationer til eftertanke, når jeg bevæger mig videre. Tak for det. Jeg vil selvfølgeligt klart forsøge at frigøre mig mest muligt for "EGO´et" eller få det "renset".

En rigtig god blok med mange gode vejledninger.

Kh. Erik.

---
081211 13:50:23 af Torkil O.
Hej Erik
Tak for en fin kommentar.

Jeg finder blot grund til at forklare lidt nærmere, hvorfor jeg betoner det med: ren, klar hensigt.

Jeg er blevet stadig mere sikker på, at der et eller andet sted i os og/eller uden for os eksisterer et yderst præcist datasystem.
  Overfladisk kan der være en masse forvirring, men under eller over eksisterer der noget, som opererer med uhyre stor nøjagtighed, og du ved sikkert, at datasystemer kræver helt nøjagtige kommandoer.
  Det skal være: gør sådan! - ikke noget med: mon ikke det ville være godt at gøre sådan - og absolut ikke flertydige ord.

Foruden sproget er problemet en evt. splid eller vaklen hos os selv. Det er kendt, at kropsproget ofte siger noget andet end mundens ord. Der kan underbevidst eller ubevidst blive sendt andre signaler. Hvis det sker, kan det nøjeregnende datasystem ikke udføre hensigten.

En sådan - oftest helt ubevidst - uklarhed i hensigt er årsag til mange mislykkede forsøg.

KH Torkil

Til sidens top

070309 15:56:37 af Lena V.
 Hej Torkil.

Tak for dine tanker om tillid - som du har delt her.

Jeg har læst jeres udveksling - og desværre blev emnet blandet med så meget andet.

Hvis du stadig filosoferer over emnet - vil jeg meget gerne dele mine tanker med dig og alle andre.

Tillid!
Egentlig ikke så nemt at indfange, men jeg prøver.

Tillid er for mig ubetinget kærlighed til livet. At man ved, at livet vil én det godt - og at der er noget meningsgivende i alt, hvad livet byder én.

At give slip ...på frygt og andet.. og lade sig flyde med.

Kærlighed er jo ubetinget tillid.

Jeg tror ikke på, at tillid kan misbruges (det kan virke naivt). Hvis man får den oplevelse - handler det måske mere om, at man skal se indad. Altså hvis man oplever at ens tillid bliver misbrugt - har man jo delt verden op i godt og ondt. Og jo..følelsen af at være blevet misbrugt kan være sønderknusende (vi er jo kun mennesker). Men igennem enhver smerte er der jo lærdom - noget livet vil lære os. Det er for mig tillid. Tillid til.. at vi ikke får større byrder end vi kan magte.

Kærligst Lena

---
120309
Hej Lena,

Mange tak for dine udmærkede ord om tillid.

Du har fuldstændig ret med hensyn til, at indlægget: 'Indgyd tillid' er kommet til at indeholde en masse blandet stof. Jeg overvejer at starte et nyt indlæg om tillid, men mangler den rigtige inspiration.

Jeg har tøvet med at svare på din kommentar, fordi jeg nødig vil skuffe, men jeg må desværre skrive, at jeg mener, at tillid kan misbruges, og at det fx sker i høj grad i medierne, hvor der ofte forsøges skabt en ikke berettiget tillid til firmaer, produkter og politikere.

Jeg mener også, at vi er midt i en voldsom pålæggelse af uberettigede byrder som følge af fejlslagne økonomiske fiduser og forbrugsfest på fiktive høje boligværdier. (Konsekvensen af misbrug væltes i stort omfang over på de forkerte!).

Det er vel ikke nok, at vi kan magte byrderne - de skal vel også være i overensstemmelse med vor personlige udvikling.

Jeg kan medgive dig, at jeg mener, at meget kan styres bevidst, og hvis du er fuldstændig sikker på, at din tillid ikke misbruges, så sker det nok ikke! - men jeg mener, det forudsætter, at der ikke er ubevidst usikkerhed.

Med kærlig hilsen
Torkil

Til sidens top

091002 19:08:06 af Torkil O.
Jeg kan se, at jeg ikke direkte har nævnt ærlig eller ærlighed i det hidtil skrevne om tillid, og det er vist en stor mangel.
Det er nævnt, at snyd svækker tillid, og dermed er nok underforstået, at ærlighed er nødvendig, men jeg må nok hellere direkte understrege, at jeg har forudsat ærlighed som en afgørende faktor i varig tillid.
Jeg mener ikke, det er nødvendigt, at fortælle alt, hvad man ved, men hvis man bliver spurgt, anser jeg det for nødvendigt at give et helt ærligt svar - men gerne på en kærlig måde.
  Små hvide løgne vil før eller senere blive afsløret og vil kunne skade tilliden i betydelig grad.
  Det er også skadeligt for tilliden kun at fortælle det gode eller positive. Hvis en person kun fortæller noget godt og positivt, kan jeg ikke stole på vedkommende. Jeg bliver usikker på, om vedkommende ikke har skjult en masse dårligt for mig. Mit indbyggede datasystem slår automatisk alarm og melder, at der kan være noget skjult, og så ryger tilliden.

Oplysninger, data skal først og fremmest være rigtige - de negative kan være ligeså vigtige som de positive! Jf fx regnskab. Vi lærer ofte meget af fejl.
  Den ægte ven hjælper mig kærligt til også at se mine fejl og svagheder. At kunne praktisere det gensidigt er tillid!

Må gengives med kildeangivelse
© Torkil Olesen, 2008 (overført fra Mandala, 4.8.2014)

Forside - Tillid - Tillid med helbredende virkning - Mit ståsted (Livsanskuelse) - Gnosticisme

Opdateret 10/06/2017

Besøg  
119651