Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Gnosis SANDHED og VIDEN

Gnosis, SANDHED og VIDEN

Gnosis, SANDHED og VIDEN

af Torkil Olesen

Gnosticisme har tilknytning til ordet 'gnosis', der betyder erkendelse eller kundskab, og gnostikere har efter min opfattelse eksisteret længe før kristendommen. De kristne stiftede bekendtskab med gnostikere i det første århundrede, fordi gnostikerne opponerede imod den gryende absoluthed hos de kristne, der ville hævde at have SANDHEDEN.

Det hænger sammen med, at gnostikere bygger på kundskab (viden), forstået som personlig erfaring eller erkendelse, og en sådan viden er individuel. - 5 vidner kan give 5 forskellige fremstillinger af en hændelse som følge af variation i synsvinkel. Under forudsætning af ærlighed er alle erfaringer reel kundskab. (Om der er en SANDHED om hændelsen, er vist et spørgsmål for filosoffer, dommere, dogmatikere, og fundamentalister).

Gnostikeren kan i sagens natur ikke godkende, at nogen benægter hendes eller hans personlige erkendelse, og kommer derved i konflikt med mennesker, som hævder at kende en SANDHED eller VIDEN, der bestrider erkendelsen.

Viden godtages fra autoritære kilder
Der er kun få gnostikere i vor nutidige verden. De fleste mennesker støtter sig til autoritet i form af personer eller autoritært kildemateriale. Mange siger "jeg ved", men man vil i almindelighed finde, hvis man går dem lidt nærmere på klingen, at de tror på viden. Sagt med andre ord: Man stoler på autoritet; citerer måske en anerkendt kilde, men undersøger ikke, hvis der fx findes en alternativ erfaring. (Biologisk professor om TRO på viden).

Masser af det, der kaldes viden, er tillært, modtaget via massemedier, overtaget fra en autoritet eller på anden vis godtaget uden egen direkte erfaring. Big Bang er af gode grunde ikke erfaret - men derimod har mange erfaret, at eksplosioner destruerer (det modsatte af skabelse!).

Inden for visse dele af fysik, biologi, teknologi og programmering kan man lære ved personlig erfaring. Størstedelen af disse fag handler dog også om overtagelse af materiale fra autoriteter. Det meste videnskab handler om bearbejdet materiale overtaget fra andre.

Bliver viden reelt kontrolleret?
Jeg kender opfattelsen, at viden er noget, der kan kontrolleres objektivt, men jeg mindes ikke igennem min lange uddannelse at have oplevet en sådan kontrol af eksisterende viden udført. Jeg har set små forsøg, der illustrerede metoder eller principper til kontrol, men jeg har aldrig oplevet det udført med noget, der bare lignede forskningsmæssig kvalitet.

Det er også yderst begrænset, hvad jeg personligt ville kunne kontrollere. Jeg har ikke gjort det, og jeg kender kun få beretninger om, at nogen andre har gjort det! - Jeg opfatter klart, at der er en almindelig tro på, at viden bliver kontrolleret, men hvor udføres der uafhængig kontrol?, og hvem gør det?
Undersøger du selv rigtigheden af data?

Vedrørende teknologi, programmering og regning (økonomi) kan det direkte erfares, om det virker eller ej, og det er på disse områder, vor kultur har gjort mægtige fremskridt.

Som modsætning kan nævnes kemi (medicin). Et produkt markedsføres som godt (som regel på grundlag af forskning med økonomisk interesse).
Hvor er den uafhængige forskning, der undersøger produktet - gentager den udførte forskning i alle detaljer og undersøger, om der er dårlige effekter set ud fra andre synsvinkler? -  Bivirkninger må klarlægges, og den negative effekt medtages i vurdering af nytte.
Det må fx også undersøges om kemiske produkter har forskellig virkning ved ændret koncentration eller ved samvirke med andre kemiske stoffer. Hvad sker der faktisk på celleniveau; har man overhovedet kontrol over det; hvordan er virkningen på langt sigt for miljø og for arvelighed.

I lighed med vidneudsagn er resultater af forskning afhængig af de forudsætninger, hvorunder den foregår. Er de statiske forudsætninger opfyldt? Har man fx sikret sig en helt ensartet population?

Gnostikeren foretrækker at arbejde med personligt tilegnet kundskab (viden), og har selvfølgelig erfaret, at der findes andre individer med andre erfaringer. Den sanddru gnostiker vil derfor ikke hævde at have SANDHEDEN, men måske at have kundskab om noget sandt - og det kan vedrøre alle livets områder, idet erfaring ikke er begrænset til det materielle.

Der er naturligvis mange situationer, hvor der ikke eksisterer egen erfaring, og som gnostiker må jeg så stole på noget autoritativt, men vil søge at være bevidst om, at fundamentet er tro.


Må gengives med kildeangivelse
© Torkil Olesen, 2008 (overført fra Mandala 30.1.2017)

Mit ståsted (Livsanskuelse) - Livets Bog - Uendelig variation - Ståsted 2000 - Kosmologi - Gnosticisme

Opdateret 04/06/2017

Besøg  
121410