Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Gnosis om sygdom, krig og elendighed

Gnosis om sygdom, krig og elendighed

Årsag til sygdom, krig og elendighed

En gnosis ved Torkil Olesen

Jeg synes, der findes en kolossal masse unødvendig dårligdom, som har eksisteret i årtusinder (efter nogle opfattelser i millioner af år).

Et meget aktuelt eksempel er konflikter, som Jordens mennesker optrapper til at blive værre og værre hen imod drab eller krig. Man går den forkerte vej (skubber hinanden væk; bekæmper hinanden). Parterne bør gå hinanden i møde og finde et fælles grundlag for sameksistens.

Det principielt samme går galt ved sygdom, der bekriges. Det dårlige må accepteres, som det er NU. - Så går man det i møde med tillid for at få fat om det og styre det. Man kan ikke styre noget, man skubber fra sig eller flygter fra!

Hvorfor ikke
prøve at rette
fejl og se om
om det virker?
Det er fantastisk at erfare, at den overordnede årsag synes at kunne være ophobning af fejl. Kan det virkelig passe?
Mange har vist erfaret, hvor hurtigt computere kan begynde at køre langsomt eller lave kludder. Hvis fejlene har stået på i årtusinder eller meget længere, synes jeg at forstå perspektivet.

Indhold: Lidt om gnosis - Min hidtidige mangel på evne til at forstå oprindelsen til vanviddet - Årsagens kerne - Formuleret som hypotese - Det gode, at der ikke synes at være bevidst ondskab - Dybere forklaring af fejl i data - Katastrofal kombination af fejl, snyd, synd og straf - Menneskenes sind (MOS) skjuler og benægter fejl; ikke mindst på topplan

Gnosis kan oversættes til bredspektret erkendelse, men derudover indebærer det for mig, at indholdet er modtaget fra en kilde med mere omfattende bevidsthed og større overblik end jeg.
Gnosis kommer som et fuldt færdigt intuitivt koncept. Nedenstående er forsøg på 'oversættelse' til ord.

Fra tidlig ungdom har et absolut hovedemne for mit liv været en mægtig uformåenhed til at forstå, hvorfor der eksisterer så meget vanvid på denne klode.

Jeg har brugt masser af fritid (over 60.000 timer eller mere en 40 arbejdsår) til at søge svar i utallige religiøse forestillinger, i filosofi, i videnskab, i kunst og ideologier, men ikke tidligere fundet noget, som helt tilfredsstillende forklarer de forhold, som jeg kan sanse i vor verden.
Hvem eller hvad har dog kunnet finde på at skabe al det vanvittige?

Jeg kan ikke godtage religiøse forestillinger om, at alt er godt og/eller følger planen. Ejheller kan jeg tilfredsstilles af materialistiske forestillinger om en slags automatisk udvikling imod noget godt.
Jeg har fastholdt min barnlige opfattelse af, at noget er rivende galt.

Nu har jeg omsider modtaget, hvad jeg opfatter som en gnosis, der giver svar, som kan stemme med alle de data, jeg har iagttaget.

Svarets kerne er faktisk meget enkel: funktion svækkes af fejl og snyd, og hvis det når et vist højt omfang, standser funktionaliteten.

- Der er givet frihed til at vælge, og når fejl og snyd vælges i et vist omfang, så fås kaos. Det gælder for maskiner, krop, samfund og universer.

Vort styresystem (MOS) snyder os selv med dårlig funktion til følge i krop og sind. Ved langvarig ophobning af uerkendte fejl i systemerne opstår sygdom, krig og elendighed. Det værste for sygdom synes at være indre konflikter.

Konsekvensen er horribel - men dog med det lyspunkt, at det ikke længere behøver at være mystisk. Det skulle kunne udredes og rettes - omend arbejdet vil være enormt.
Man kan ikke nulstille eller smide væk, fordi vore livsfunktioner er totalt afhængige af den somatiske del af systemerne.

Udtrykt som en hypotese kunne det evt. se sådan ud:
Menneskeheden ved ikke, hvad den gør, fordi gennemsnitligt måske 90% af al funktion styres af Menneskets Operative System, der ligner en form for løbske biologiske computere med hukommelse i krop og kollektive medier uden for kroppen.
Den ubevidste del af hukommelsen indeholder en mængde fejldata ophobet igennem umindelige tider især som følge af slumren, uopmærksomhed og stigende adspredthed (for ringe fokusering).

Et lyspunkt vil være, at der ikke i vort univers synes at eksistere nogen med den bevidste hensigt at ville skabe noget ondt, (se evt.; Det Gode), og at der ikke bliver grund til at slås med mennesker, dæmoner eller djævle. Det er fejlene i systemerne, der er årsag.

Til start på siden

Uddybning af hvordan situationen kan være opstået:
Jeg ville nok have haft meget svært ved at forstå rækkevidden af små fejl i maskin-lignende systemer, hvis jeg ikke havde arbejdet helt fra bunden med computere (PET fra 1979, Apple II, Amiga og PC'ere).

Jeg oplevede fuld kontrol med maskinerne, kendte dem om nødvendigt ned til bit-niveau. Hvis noget ikke virkede efter hensigten, var det med sikkerhed mig, der havde lavet en fejl.
Computere arbejder med total præcision, men de laver kun, hvad de er programmeret til. De skaber ikke selv nye ideer, og de organiserer ikke selv; tværtimod skaber de konstant mere rod (entropi) fx i hukommelsen.
Det er nødvendigt, at operatøren (mennesket) organiserer og retter uforudsete fejl, og en enkelt bit-fejl kan ødelægge resultatet.

Vi kunne overse systemerne og hurtigt opleve gode og dårlige konsekvenser. Fejl blev rettet helt til bunds, fordi vi havde erfaring for, at fejl kan få uventede virkninger og dukke op på meget ubelejlige tidspunkter. Man dokumenterede til mindste detalje, hvad man lavede, og der fandtes manualer, der beskrev alt. Vi erfarede, at der i senere anvendelse kunne være brug for fuldstændig detaljeret beskrivelse.
Ved fejlretning er det en stor hjælp (ofte nødvendigt) at kende tidspunkt og sammenhæng for fejlens opståen.

Jeg kan fuldt ud forestille mig, at computere kan skabe virus og vanvittige krige. Det kan ses i cyberspace.

Det er derfor ubetinget nødvendigt at rette fejl
Vi gør nok alle fejl ind imellem, og det er ikke alvorligt, hvis vi erkender fejlen og sørger for at få den rettet.

Til start på siden

Det katastrofale kan opstå i kombinationen af fejl og snyd, idet man begynder at benægte fejlene, undskylder uden at rette eller skjuler fejlene, så de aldrig rettes. På den måde ophobes fejl i uendelighed. Det bliver kun et spørgsmål om tid, før fejlene overtager kommandoen. (Se evt.: Ny skabelsesberetning)

Det er enormt dårligt, at fejl er blevet forbundet med skyld, straf og synd. Så ønsker vi at skjule og bliver bange for at fejle, hvad der stærkt kan medvirke til at forværre situation.

Det mest afgørende er nok, at menneskenes sind (MOS) skjuler fejl
De alvorlige problemer i vor kultur (og univers?) hænger sammen med, at menneskets sind (MOS) næsten synes programmeret til at skjule ubehageligheder.
Det kunne hænge sammen med, at mennesker ikke er tilfredse med at være, hvad de er. Man prøver at spille en rolle, hvor man er bedre og har mere, end man er berettiget til.
Fejl benægtes eller projiceres over på andre, og hvis nogen gør opmærksom på sindets vane med at skjule fejl, benægtes det, at fejl skjules - om nødvendigt fortsættes benægtelsen i flere niveauer.

Det anses af mange for ubehøvlet og forkert at gøre opmærksom på fejl og snyd. Man kan nærmest blive opfattet som en samfundsfjende (folkefiende) - ja endog risikere at blive forfulgt som terrorist! (især de rigeste og mest magtfulde taber anseelse og værdier ved afsløringer).
Rigtigt og forkert er byttet om.

I det offentlige har jeg oplevet, at man i en ansøgning om bevilling til et projekt kun anførte de positive virkninger (udelod de negative). Jeg gjorde opmærksom på det og fik medhold, men modtog svaret, at sådan gør man. Det er nødvendigt for at kunne konkurrere om at få bevilling. ---
Men det er eklatant snyd. Et regnskab kan ikke stemme, hvis man skjuler de negative poster!

Det er endog blevet almindeligt, at mennesker mener det nødvendigt at snyde for at overleve. De andre gør det, og så er jeg nødt til det. Man konkurrerer om at snyde mest - bevares uden at det må opdages! --- men manglende ydre opdagelse hindrer ikke, at funktionalitet skades både i det ydre og i eget sind!!

Spidsborgere (som S.Kierkegaard kaldte dem) eller eliteborgere fører an ved at vise eksempler på snyderi. Det begynder med små hvide løgne, men lidt efter lidt bliver det værre og værre. Man bliver slave af snyderiet.

Sindene skjuler nu næsten totalt situationens omfang, så der dårligt eksisterer forståelse og/eller vilje til at vælge en anden vej, men konsekvenserne viser sig.


Må gengives med kildeangivelse
© Torkil Olesen, 29.11.2013, rev.2.2.17

Mit ståsted (Livsanskuelse) - Livets Bog - Uendelig variation - Ståsted 2000 - Kosmologi - Gnosis, SANDHED og VIDEN - Sand Lov

Til start på siden

Opdateret 01/06/2017

Besøg  
119652