Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Tandbyldens gåde løst?

Tandbyldens gåde løst

Tandbyldens mysterium løst?

En foreløbig redegørelse med associationer til almindelig betændelse, cyster og knuder

Af Torkil Olesen

Lige fra min studietid har jeg undret mig over tandbylden.
Hvorfor indkapsles - ofte farlige - bakterier i en slags hule, hvor de kan gemme sig og hvorfra de kan gå til angreb, hvis kroppen af en eller anden grund er svækket? Hvorfor angriber de hvide blodlegemer ikke ved en passende lejlighed?

Fra Wilhelm Reich lærte jeg, at kroppen fungerer bedst, når det hele strømmer, og jeg erfarede selv det dejlige velvære ved at opleve, at områder af min krop begyndte at strømme. (Se evt. mere om strømninger).
Områder i kroppen uden strømning har det skidt, og det gælder naturligvis i høj grad for en tandbyld.

På et tidspunkt oplevede jeg så, at et dårligt område efterladt efter en tandudtrækning blev åbnet og næsten øjeblikkeligt blev meget kraftigt gennemskyllet og renset. (Se evt.mere om denne udrensning i kæbehulen) - Altså nøjagtigt hvad jeg syntes burde ske, men ikke sker i almindelighed. Hvorfor?
Kort forklaret synes årsagen at være, at kroppens styresystem ikke er orienteret om de dårlige steder i kroppen. Information er forhindret i at nå frem af forskellige årsager - fx kan kemiske stoffer eller bevidsthed hindre symptomer i at blive erkendt.
Masser af erfaringer har vist, at kroppen tager affære, når symptomerne fra et område når frem til rette sted i det styrende system.

Ovenstående har jeg haft forståelse for i årevis, men jeg manglede forståelse for, hvorfor bylder dannes med en væg rundt om dårlige områder.

En vej ind i mysteriet blev undren over, hvordan strømning i det hele taget foregår i kroppen. Kroppen synes i stand til a skabe styret strømning i et hvilket som helst punkt i kroppen. Jeg har masser af oplevelser at, at der kan skylles med et endog stort tryk i helt specifikke punkter og yderst kontrolleret, idet trykket kan ophøre øjeblikkeligt, når hensigten med trykket er opnået. Strømmen kan med lethed presses imod tyngdekraften, og der kan forekomme 'knibe'-bølger, som skubber trægt affald.
Hvordan det specifikke retningsbestemte tryk skabes og ad hvilke kanaler det ledes, var i mange år en gåde for mig. Sådan strømning kan ikke foregå bare ved hjælp af en pumpe. Tænk fx på muligheder for at gennemrense en mose med en trykpumpe. Vandet vil løbe den letteste vej, og mange områder vil få ringe rensning.

Løsningen synes at være, at vitale celler i rene omgivelser kan knyttes så tæt sammen, at der kan dannes vandtætte kanaler (rør) eller huler.
I fri tilstand vil cellevæggenes overfladespænding som hovedregel skabe runde celler, men der synes at være evne til - måske ved samarbejde med glatte muskelceller  - at danne flader i væggene, så celler kan tilpasses til at forme en kanal (et rør), hvorigennem strømning kan ledes. Kanaler (rør) og huler synes endvidere at kunne skabe og udholde et meget betydeligt tryk - endog igennem lang tid, så forhindringer kan overvindes.

Kanaler (rør)  kan være mere eller mindre permanente og bliver i så fald afprøvet og eventuelt renset regelmæssigt. Der kan dog også dannes helt midlertidige kanaler (rør og huler), som opløses igen straks efter brugen.

Det har vist sig at være et overordentligt vigtigt element i kroppens sundhed. Alle afkroge af kroppen kan på denne måde forsynes, og affald af enhver art fjernes.
Affaldet presses i almindelighed ud i lymfekanaler og transporteres bort ad denne vej, men der kan også åbnes til indre hulrum eller direkte ud igennem huden i form af fistler, der ikke synes at være noget problem for helt sundt væv. Fistlerne kan lukkes i løbet af minutter efter færdig udtømning. Se evt. mere om: Fistler.

Processen med at udpresse affald har vist sig at være en forklaring på dannelse af tandbylden. Celler lukker sig sammen for at skubbe affald og dødt væv væk fra området.
Det vil lykkes, hvis der findes en farbar affaldskanal, men det mislykkes, hvis en normal kanal er for svær at åbne og/eller vævet ikke vitalt nok .
Så bliver bylden permanent, mere og mere affald ophobes, celler får sværere ved at fungere, og der kan begynde forkalkning.
En sådan byld har modsat vist sig at kunne ophele, når vævet renses, vitaliseres og opnår at få affaldet presset igennem en hensigtsmæssig kanal.

Dannelse af en byld synes således at være en helt naturlig og hensigtsmæssig reaktion, der vil lykkes i rent vitalt væv.

Der synes at være stor sandsynlighed for, at dette er grundårsagen til opsvulmen ved betændelser, dannelse af bylder, cyster og knuder.

De ubehagelige tilstande kan ophæves ved gennemstrømning og dermed følgende renselse. Det vil blandt meget andet også kunne forklare de mange forskellige måder, hvorved kræftknuder kan forsvinde.
Kræftknuder begynder antagelig som en simpel afgrænset cellehob, der vokser sig større og større med stadig forringet mulighed for forsyning. Når vitaliteten er lav nok, begynder der at tilstøde andre sygdoms-tilstande. Se evt. egen oplevelse med (kræft)knude.

Den praktiske konsekvens er, at betændelse, opsvulmen og begyndende knuder er kroppens forsøg på at slippe af med ubehageligt affald.

Der kan være forbundet ubehag med kroppens anstrengelser; det kan fx gøre ondt at få renset en stoppet kanal (ligesom ved knoldet afføring).

Ubehaget må udholdes - ikke ignoreres eller hindres på nogen måde - og helst hjælpes fx i form af kærlig massage. Symptomer kan være en anmodning om hjælp i form af opmærksomhed, der vil medføre øgede ressourcer til området.
Situationen vil forværres, hvis anmodningen om hjælp ignoreres eller hindres!

Et vigtigt perspektiv er, at forsyning og rensning foregår bedst, hvis cellerne hjælper hinanden med at skabe strømning fordelt over hele området. Livskvaliteten nedsættes, hvis fordelingen forringes.

Der er god sandsynlighed for, at noget lignende foregår i vitale vandområder som moser, enge og deltaer.

Det står i diametral kontrast til ideer om konkurrence og den bedst egnedes overlevelse på andres bekostning, hvad der snarere er kræftens ideologi.


Må gengives med kildeangivelse
Spørgsmål og kommentarer er velkomne
© Torkil Olesen, 26.7.2013, rev.20.9.13


Alm.heling - Spec.heling - Tillid - Frigørelse af bevidsthed


Opdateret 07/07/2014

Besøg  
121410