Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Projekt Fredens Oase

Projekt Fredens Oase

Projekt Fredens Oase

Fred i sind og krop kan måske opløse en masse problemer

Ideer og billeder ved Torkil OlesenDer kan være 3 hovedformål med 'stilhed': 1) Fjerne forvirring i sindet; 2) Opnå grundfæstet tillid/tryghed; 3) Skabe kontakt til ('lytte' til) noget.

Grundideer er, 1) at 'stilhed' så vidt vides dyrkes med udbytte i alle kulturer (religioner), 2) at vor kultur har meget stort behov for afstresning, 3) samt at konflikt meget ofte har rod i ordforbistring.

Samling og forening
Der er brug for livsanskuelse, som samler menneskeheden til en fælles indsats for artens overlevelse på vor dejlige Jord. Der er brug for samling - ikke spredning.
Til yderligere forklaring kan bruges begrebet 'hel' i modsætning til 'itu'. Et sår kan heles ved at sårrandene trækkes sammen. Uoverensstemmelser og konflikter kan udviskes og evt. heles ved at parterne nærmer sig hinanden og kommer til forståelse.
At skabe heling i en særdeles adsplittet menneskehed er måske en af de absolut vigtigste opgaver netop NU.

Ordfordrejning (ordforbistring) kan være yderst vigtig i forståelsen af forvirringen i vor kultur.

En masse problemer skyldes sproglige misforståelser - hvad om vi så bestræber os på at lægge ordene bort? Kunne vi så forenes i en 'fredens oase', hvor nogle vil lade sig inspirere til at styrke stemningen med lidt dæmpet musik, mens andre dyrker ro, nærvær, afstresning, meditation, VÆREN, tidløshed, nulpunktsfelt, stilhed, tomhed.
Ord, der måske alle dækker over, at der findes en tilstand af eksistens, hvor kroppen får fuld tryghed, og hvor vi slipper fri af forvirring og misfortolkning og måske hengiver os til at modtage energi og styring fra et livgivende universelt kraftfelt.

Guds Rige - paradis - elysium - samadhi - nirvana er måske også betegnelser for eksistens-tilstande.
Mystikere fra alle kulturer beretter om storslåede oplevelser og synes at være på vej til at ophæve religiøse forskelle.

Noget tyder på, at menneskets sind har lighedspunkter med computerprogrammer, og det vides, at computere ikke kan styres med flertydige ord. Især den mest primitive og robuste del af vort sind kan tolke ord helt bogstaveligt og derved give forvirring, idet sammenhæng ikke opfattes.

Mayas slør
Den gamle opfattelse af verden som sløret (uforståelig, forvirrende) kan måske være et kommunikations-problem - former for 'støj' i betydningen: alle former for hindringer for forståelse.
Måske findes 'støjen' i vort sind og kan ophæves (en hel rolig vandflade kan vise et klart spejlbillede).

Essentiel betydning af sindsro
Det ses som et paradoks, at man kan blive vågen og mere bevidst ved at være stille og få ro i sindet. Det kan hænge sammen med, at årsagen er overbelastning af sindet; der er alt for megen adspredelse; sindet kan ikke overkomme det alt sammen.
Undervisning i sindsro og mindfulness giver positive resultater.

Vor krop styres af fabelagtigt komplicerede funktioner, som kun delvist er kendte.
Langt de fleste er gode, men enkelte føles som genstridige vaner.
For at korrigere en kompliceret selvstyrende funktion som sindet er det nødvendigt med fuld udkobling. I modsat fald vil sindet ofte modsætte sig ændring.

Kroppen synes samtidig at have stort behov for udrensning og reparation, som er lavt prioriteret og kan kræve fuldt ophør af anden aktivitet, inklusive følelser og tanker (måske er det især ord, der forstyrrer).
Det synes især at være hjernen, som opererer med ord. Hjertet synes at bruge billeder. Kroppen eksisterer i tilstande.

Universet som en organisme
Opbygning som organisme er uhyre almindeligt forekommende i vor verden, og det er sandsynligt, at helheden også kunne være dannet som en organisme.
I en organisme er det nødvendigt med overordnede styresignaler, der sætter grænser for, hvad de enkelte dele (fx organer og celler) må gøre.
Kræftceller bryder styringen og vokser ind i og forstyrrer eller ødelægger andet væv. Det er destruerende og kan ende med at ødelægge værtsorganismen, så kræftceller også selv dør.
Det er hensigtsmæssigt for alle i organismen, at der er styring for vækst.

Skaberen (Store Ånd, X1) er næppe død
Det er mere sandsynligt, at kommunikationslinjen imellem mennesker og Skaberen er brudt eller alvorligt svækket. Vi kan ikke klart opfatte anvisningerne.
Det er endvidere mest sandsynligt, at det er vor modtagning, der fejler. Vi ved ikke hvorfor, men årsagen kunne være, at nogle mennesker ikke har ønsket at blive styret af Skaberen og derfor blokerer linjen.
Hvis tampen brænder, er det yderst vigtigt at arbejde på at fjerne blokeringer ('støj') på linjen.

 

Må gengives med kildeangivelse
Spørgsmål og kommentarer er velkomne
© Torkil Olesen, 31.1.2013, rev.11.2.16
Opdateret 11/02/2016

Besøg  
121410