Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Så og høst

Så og høst

At høste som man sår

Af Torkil Olesen

Kort udtrykt handler det om, at det vi har opmærksomhed på fremmes eller styrkes, afhængig af opmærksomhedens intensitet.
Det gælder hos os selv og i verden omkring os (både positivt og negativt).

Jeg har haft nogle meget store misforståelser på ideen om at høste som man sår; smil til verden, og den smiler til dig osv.
Jeg har tidligere ikke kunnet få det til at virke rigtig godt og forstod ikke hvorfor. Jeg mener nu, at den bedste forståelse opnås ved at kalde det en lovmæssighed eller opfatte det som en slags fuldautomatisk funktion i vort univers, der sørger for - så præcist som muligt - at opfylde og styrke det, som vi er optaget af det meste af tiden.

Det indebærer, at funktionen i sig selv intet har med moral eller belønning at gøre. Det handler ikke om at være god, pæn, dydig, ansvarsfuld eller nogen som helst af alle de andre smukke egenskaber!

Funktionen udfører ikke bedømmelse af nogen art. Hele spektret af alt, hvad der kan forestilles, vil kunne blive fremmet - altså fx fra det højeste gode til det nedrigste onde!

Den universelle regulering foregår ved, at enhver får tilbage, hvad den har sået, og her kan så indgå etiske overvejelser .
Hvert enkelt menneske er med til at bestemme, hvad der skal fremmes.

Det kæmpemæssige problem

Systemet er en mageløs hjælp til at skabe noget ønsket, men desværre er det lige så let at skabe det værste juks, og Jordens mennesker har meget svært ved at styre opmærksomheden, som flyver hid og did.
Den gamle sentens: 'det er bedre at sidde på kroen og tænke på gudstjenesten end at sidde i kirken og tænke på kroen' - siger noget om erfaring med problemet.

Dertil kommer så, at en masse mennesker udnytter situationen til at styre andre menneskers opmærksomhed. Det gør fx politikere, reklamefolk, sælgere, lobbyister helt professionelt, men vi bruger det måske alle.

Vor opmærksomhed styres især af billeder, film, videoer og lyde, musik og sang. Styring kan endog ske fuldstændig ubevidst som det er påvist med subliminal projektion, hvor enkelte billeder indsat imellem noget helt andet kan have så stor effekt, at metoden i almindelighed er forbudt.

En meget destruerende effekt kan skabes af personer, som ønsker at slås. Hvis de kan få en anden (eller flere) til at slå tilbage på aggression, opstår opmærksomhed på slagsmål, hvorved det fremmes og situationen kan eskalere.
I større målestok opstår den onde cirkel ved blodhævn og/eller krig.

Det er en vældig opgave at lære at styre sin opmærksomhed og så vidt muligt hele tiden styre den i en ønsket retning, men det er naturligvis også muligt at få hjælp hertil fra systemet.
Det gælder om at forstå problemet og så ønske hjælp.
Til sidens top


God anvendelseHjertets helhed

Vi burde være meget bevidste om, hvad vi har opmærksomhed på, og det kan formodentlig være forbundet med alle vore sanser.
Vi kan fx tænke, visualisere, føle, drømmevæve eller fantasere, men ydre optagethed virker på samme måde; fx TV, film, musik og sang, og det underbevidste har samme betydning som det bevidste.
Det vi er optaget af det meste af tiden, vil blive registreret og fremmet.

Jeg synes, vi alle vil have fordel af at øge intensiteten på hjertets kærlighed. 

Det virker stærkere jo mere engageret, vi er; nok stærkest udtrykt som et barns glæde til gaver juleaften.
Det uhyre drilske er, at det virker både på det positive og negative - begejstring og frygt!

Der er her en helt almindelig forklaring på, hvorfor det er dårligt at bekæmpe noget, idet man derved tværtimod fremmer det uønskede.
"Vend den anden kind til" bliver en selvfølgelig handling, og det gælder både indad og udad. Dårlige vaner, konflikter og uønskede tilstande i krop eller omgivelser bør accepteres eller helst mødes med kærlighed - og så slippes til fordel for noget ønsket.

Man skal have fuld tillid til, tro på virkningen (stensikker overbevisning) - næsten 100% for at få fuld virkning. Det er jo nok dette punkt og styring af opmærksomhed, der svigter for de fleste af os.

Hindringer og blokeringer
Enhver tanke eller følelse som fx: - 'det virker ikke'; 'det kan jeg ikke; jeg ved ikke noget; hvordan skal det dog kunne lade sig gøre' - er et stop-signal.
Der bør mindst være en åbning: fx jeg kan lære det; jeg kan prøve; det må kunne findes; måske osv. Man bør helst slet ikke spekulere på 'hvordan' (overlad det trygt til universelle kræfter).
For at få det til at virke må man systematisk fjerne hvert enkelt stop i samme øjeblik, det dukker op. Det kan faktisk lade sig gøre. Stol på, at du kan, så sker det!
Hvis man har mange stop-tanker, kan man begynde med at tænke på at ophæve stop-tanker. Så begynder lovmæssigheden at hjælpe i den retning. Man kan også bare ønske at komme i god balance, blive fri for stress.

Det er nok vigtigt at være opmærksom på, at gennemførelse kan kræve meget omfattende øvelse. Det er fx meget svært at holde opmærksomhed på noget i lang tid. Det virker bedst, hvis det er indøvet til at foregå automatisk, næsten ubevidst. Øvelse gør mester.

Konsekvenser

Mennesket synes at have adgang til en fantastisk skabemulighed - en slags vidunderligt konstruktivt 'legetøj', der blot ikke har indbygget etisk kontrol.

Det giver en enorm masse muligheder, heriblandt desværre også muligheder for superegoister, der udelukkende tænker på sig selv og måske vil hævne sig som følge af en følelse af forurettelse.
Det synes at være hovedproblemet i vor klodes situation.

Meningen kunne være, at vi skal lære at håndtere vort eget liv. Vi skal finde ud af, hvad vi virkeligt ønsker, og lære at styre uden om det, som skader os.
Hvis man virkeligt skal lære noget, må der være mulighed for at opleve konsekvenser af fejltagelser. Derfor findes intet sikkerhedsnet.

Krig, konflikt og konkurrence
Ved kamp fremmer man kamp i en uendelighed med sejr for de stærkeste.
Lad os i stedet prøve at indstille hjertet på hjælpsomhed og fredeligt samvær, så skulle lovmæssigheden begynde at virke til fordel for fællesskab.
Noget i den retning er lykkedes, men kun prøvet yderst lidt.

Eksempler til eftertanke

"I må altså ikke være bekymrede" (Matt. 6.31). Man fremmer bekymring ved at være bekymret. Vær optaget af tillid og tryghed.
Depression øges ved at være deprimeret. Glæde skaber glæde.

"For den, der har, til ham skal der gives, og han skal have overflod" (Matt. 13.12). Ord meget i modstrid med retfærdighed, velfærd og tilsyneladende med næstekærlighed men forståelig, hvis ovenstående lovmæssighed eksisterer. Man får mere, hvis ens opmærksomhed er optaget af overflod det meste af tiden. Modsat mister man ved at være optaget af, hvad man mangler.

"søg, så skal I finde" (Luk 11.9); ingen retningslinjer for hvad eller hvordan. Man finder, hvad man er optaget af det meste af tiden!

"din tro har frelst dig" fx (Mark 10.52) findes flere steder i NT; her om en blinds helbredelse. Den syges tro (sandsynligvis stensikker overbevisning) betyder noget.

"lad de døde begrave deres døde!" (Luk.9,60). Et meget mærkeligt udsagn, men kunne betyde, at der ikke er noget at gøre, hvis menneskers hjerte og sind er fuldstændigt optaget af død. Så tiltrækkes døden på en eller anden måde.

 

Forside - Tillid - Spejling - Kærlighed - Uendelig variation

Må gengives med kildeangivelse
Spørgsmål og kommentarer er velkomne: selvheling@gmail(dot)com
© Torkil Olesen, 23.1.2012, rev. 15.2.18
Til sidens top

Opdateret 15/02/2018

Besøg  
119651