Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Klodens fællesskab

Helhedens fællesskab

Helhedens fællesskab

Af Torkil Olesen

Vidunderlig udsigt til mulig ny tilværelse
Vor klode uden atomvåben, krige eller terror med samtidig stor reduktion i antal flygtninge; produktion af våben og ammunition kun til brug for politi og kontrollerende militær. Ingen sygdom hverken i mennesker eller maskiner; vi kan slippe for medicin og evindelige opdateringer af computeres sikkerhed. Stor frihed for snyd og bedrageri; vi kan trygt stole på alle; ægte kærlighed.

Overflod til alle i både fysiske og psykiske henseender.
Det bugner med liv i alle nicher i universet, som er skabt ved bevidste processer og hele tiden forandres. Vi kan næsten ikke undgå at overleve; der er enorme muligheder og ingen nødvendighed for slagsmål eller konkurrence; vi er alle oprindelig udstyret med skabende evner og vil kunne manifestere ved at visionere, hvad vi ønsker. Se evt: Selvlærende Natur og Udvikling.

Kontrasten er vældig i forhold til nutiden, hvor vor klode er næsten totalt domineret af nogle yderst intelligente, men skrupskøre identiteter kaldet Chimera (kan opfattes som 'faldne engle'; se mere; Mit ståsted). De er eminente illusionister  og kan optræde som mennesker eller guder; de kan effektivt programmere maskiner og mennesker, så vi kan eksistere helt uden anelse om deres eksistens. Se evt. Menneskets Operative System.
De har været på vor klode i årtusinder og skabt en illusion af Jorden som isoleret - fysisk og psykisk. De vil herske for enhver pris og gør det ved at skabe splid og adspredelse i vore sind.

Chimera er ansvarlige for næsten total mangel på kontakt med den oprindelige Skaber af universet. Guder og religioner er falske illusioner. Vi er indbildt, at livet så godt som kun eksisterer på Jorden; er opstået ved en eksplosion og udviklet ved kamp for overlevelse.

Det onde eksisterer oprindelig som en mulig kontrast til det gode, men Chimera er så forbitrede, at de ønsker at opleve ondskab, krig, ulykker, sygdom, sult, frygt, ensomhed med mere.

Det dårlige og forrykte på vor klode skabes ved en fantastisk intelligent styring af vore sind, der medfører, at vi opererer som en slags søvngængere (deraf ansporing til 'Vågn Op*) eller som en slags effektivt hypnotiserede robotter, der ikke ved, hvad vi gør.
Vi og vore officielle ledere gør en masse forkert, som vi/de inderst inde ikke forstår, men føler det nødvendigt at retfærdiggøre ved falske bortforklaringer.

Hvis noget skal kaldes djævelsk, så er det denne ubevidste styring, som har været ukendt for os i årtusinder, men som nu er afsløret ved hjælp fra venner fra andre stjerner i vor galakse - nok fortrinsvis fra Plejaderne og Sirius.

Hjælpere er til stede i, på, og omkring Jorden, og vi bør absolut støtte bestræbelserne for at frigøre vor klode og menneskeheden fra den forrykte sindstilstand og isolation. Se evt: Prepare for Change eller Galaktisk Kodeks

Til sidens top


Tidligere overvejelser om situation og løsning herunder:

Menneskehedens katastrofekurs
Indsamling af materialer og masser af analyser igennem mange år indikerer for mig, at Jordems menneskehed har kurs imod en katastrofe, der kan blive realitet når som helst, - men kursen kan ændres.

Som et eksempel: En ISIS-rapport melder om fald i iltmængden i atmosfæren 10 gange hurtigere end tidligere forudset: O2 Diving Towards Danger Point.
Alt højere liv vil dø ved for lav iltmængde. Fortsat ubegrænset vækst med udryddelse af især regnskov kan forøge hastigheden i faldet, og vi ved ikke, hvad der regulerer iltmængden. Jeg formoder, at det kan være en automatisk funktion, som vil kunne blive overbelastet

Ingen synes at tage ægte globalt ansvar for ilt eller for fx krige, sult og ulighed. Så godt som alle ledere er valgt af interessegrupper (politiske eller økonomiske) og prøver - naturligt nok - at fremme deres vælgeres interesser.

I mit overblik handler det om, at vor kultur er på nedtur som mange store kultursamfund i historien. I Romerrigets nedgang handlede det om, at mægtige familie-grupper formøblede værdierne i endeløse stridigheder.
Klodens nuværende kultur er ved at ødelægges af store, ubegrænset griske magtgrupper, som hver især ønsker at tilrane sig den størst mulige del af helhedens værdier.

Jeg ved ikke, om menneskene er mere egoistiske nu end tidligere, men det er objektivt synligt, at der nu findes nogle kolossalt store foretagender, der slås (konkurrerer) om monopoler og i slagsmålet ødelægger vore fælles værdier.

Jeg kan ikke tro, at flertallet af menneskeheden ønsker den kurs, som udviklingen har taget på vor klode. Det må da skyldes en form for ubevidsthed, uvidenhed eller forvirring. Der må findes udvej for at stoppe slagsmålene og skabe en mere ligelig fordeling af ressourcerne.

Det er nødvendigt, at nogen føler og tager ansvar for helhedens værdier.

Det er meget svært at løse Fælledens problem fra fælles niveau. Jeg har været med til utallige mislykkede forsøg. Klodens mennesker vil have (bevidst eller ubevidst) tendens til at tilgodese egne interesser mere end fællesskabets. Se dog nu 15.6.17: Fællesskabets problemer.

En bus eller en flyvemaskine må ikke styres af passagererne. En lammende uenighed risikerer at opstå i kritiske situationer. En uafhængig, kvalificeret dirigent skal have ansvaret.

Vor klode er som et fartøj med begrænsede ressourcer, hvor der tilsvarende er stærkt behov for uafhængig, ansvarlig og kvalificeret styring.
Piloter vælges ikke demokratisk. Styring af vor klode er umådeligt mere kompliceret end at styre en flyvemaskine.

Krig og snylteri om bord på kloden skal begrænses; ressourcer sikres og fordeles - så vidt muligt - til alles tilfredshed.

Den overordnede løsning kunne bestå i at samle velmenende mennesker i et hjertets fællesskab med henblik på at støtte helhedens (klodens, menneskehedens) interesser og værdier.

Det begynder i hjertet med forståelse for nødvendigheden og et ægte ønske om en kursændring til fordel for helheden samt tilld til universet. Så vil de praktiske løsninger begynde at kunne tage form.

Det er dog nok også nødvendigt at søge universel hjælp til at få etableret den nødvendige uafhængige, kvalificerede styring.


Se evt. Global heling - og Fællesskabets problemer - samt ideer til: kriseløsninger og løsning af Dinosaur-syndromet.

Forside - Tillid - Spejling - Kærlighed - Uendelig variation
Til sidens top
Må gengives med kildeangivelse
Spørgsmål og kommentarer er velkomne: torkilo@comxnet(dot)dk
© Torkil Olesen, 16.1.2012,rev.9.7.17

Opdateret 09/07/2017

Besøg  
119651