Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Global heling

Global heling

Global heling

Menneskehedens helbredelse

Af Torkil Olesen

Hvorfor deler homo sapiens ikke livsgoderne ligeværdigt?

Det medfører sult, krig, menneskeflugt og antagelig også sygdom

Gulddansen efter stadig mere, bedre, større og dyrere er endeløs

Sundhed er velvære i harmoni med Alt Der Er

Dalai Lama blev engang stillet dette spørgsmål:
"Hvad overrasker dig mest ved menneskeheden?"

Dalai Lama svarede:
"Mennesket selv - For det ofrer sit helbred for at tjene penge. Derefter ofrer det pengene for at genvinde helbredet - Og så er det så bekymret for sin fremtid, at det ikke nyder sin nutid.

Det resulterer i, at det hverken Iever i nuet eller i fremtiden. Mennesket Iever som om det aldrig kommer til at dø, og så dør det, uden rigtigt at have levet"

Lad os holde op med at konkurrere og slås om at skaffe os selv mest muligt. Der er stort behov for at hele det splittede.

Vi bør kærligt bevare, nyde og dele de mange dejlige ressourcer på vor smukke klode samt vise hensyn til alle andre mennesker og arter.

Den materielle velstand er voldsomt forøget, men alligevel arbejder mange 3 gange så længe som oprindelige folk og har kun den halve eller ingen fritid til at nyde goderne.
Vor krop er antagelig udviklet i subtropisk område, hvor alle fornødenheder kunne klares på en formiddag. Resten af tiden kunne nydes, så kroppen fik tid til at rense og reparere.

Velvære har en masse af gøre med tillid og strømmende hjerte-kærlighed.


Læs evt om fælledens problem og økonomi i: Fællesskabets problemer
om symptomer på en særdeles omfattende global krise, der først og fremmest handler om løbsk økonomi men også om manglende kærlighed til helhed og fællesskab.

Sygdomsmæssigt bør penge ikke være den afgørende motivator bag det, som udføres. (Hensigten bag en handling kan have stor indflydelse på resultatet).

Alle dele af vor krop har først af alt behov for kærlighed, og hjælp til helbredelse bør ydes med tillid og hjertets kærlighed.


Sygdomsbehandling er gjort til en industrialiseret vare.

Man har villet organisere behandling på samme måde som en industriel vare leveret til statistisk ensartede personer - men mennesker er unikke individer.
Produktion og levering (salg) effektiviseres; Man sørger for at skabe et godt marked for varen. Der bør være mere at behandle; bevidst/ubevidst skabes behov for mere behandling men ikke for helbredelse, (som ikke giver fortsat indtjening).

Det er godt for behandlere, men skidt for mennesker og samfundsøkonomi.
Det er blevet en ond cirkel uden grænser med stadig stigende udgifter og endeløs behandling.

Industriel produktion har som formål at tjene penge og indebærer fx:

  • Liberal (helt fri) konkurrence ('vind for enhver pris')
  • Højst mulig profit uden hensyn til noget som helst
  • Vækst af egen virksomhed helt uden grænser
  • Forførende salgsmetoder; påvirkning af behandlere og klienter med alle midler
  • Lobbyisme med alle midler over for offentlige såvel som private beslutningstagere
  • Produkters virkning 'bevises' ved en slags auktion (højeste bud vinder) - (ingen effektiv uvildig kontrol) - (sikker viden findes ikke)
  • *Massemedier opkøbes og kontrolleres, så de støtter salg af egen behandling

Al den opmærksomhed på mere behandling fremmer sygdom.
Jeg ved godt, at der er en masse gode, velmenende mennesker, som ønsker at hjælpe, men det er da frustrerende, hvis årsagen til øget mængde sygdom er forvirring og uvidenhed om et forkert system.

Ægte hjælp og helbredelse opnås via tillid og hjertets kærlighed.

Det kan være klogt at forlade det etablerede sundhedssystem, hvis behandlerens primære ønske ikke er kærlig helbredelse.

Bliv din egen helbreder med hjælp fra universel kærlighed eller find en behandler, som helt ægte har til formål at helbrede dig personligt - ikke en, der vil tjene penge på at behandle et statistisk objekt.

Vi bør i alle forhold være optaget af at skabe velvære og trivsel.

Strømmende kærlighed er sandsynligvis den bedste motiverende faktor i alle tilværelsens sammenhænge - både psykiske og fysiske.

Mennesker, planter og dyr trives ved tillid og kærlig opmærksomhed. Der er også observationer af positiv virkning på fysiske genstande.

Elsk Alt Der Er og vær med til at skabe trivsel for alle identiteter.

Se evt.: SÅ og Høst


Til sidens top


Konflikt/strid er en vigtig årsag til manglende sundhed

Igennem mit arbejde med selvheling og forståelse af årsagen til sygdom er jeg nået frem til en fast overbevisning om, at konflikt/strid er en overordentlig væsentlig faktor i dårligt liv.

Det mener jeg også, at Jesus hentyder til ved at udtale: "Ethvert rige i splid med sig selv lægges øde, og en by eller et hus i splid med sig selv kan ikke bestå" (Matt 12,25) samt: "Stik dit sværd i skeden! For alle, der griber til sværd, skal falde for sværd." (Matt 26,52). Det handler næppe kun i bogstavelig forstand om 'sværd' - snarere om at kamp og splid er det modsatte af strømmende kærlighed.

Vor kulturs mennesker er i dyb indre strid, splittelse og adspredthed!
Det ses ikke kun af evindelige krige, masser af oprustning og foranstaltninger imod terror.
I det daglige tænker næsten alle først på sit eget og ønsker at øge sit eget uden grænser. Det sker som hovedregel i modsætning til andre.

Konkurrence er ren kappestrid om at skubbe de andre til side, og den slutter først, når der kun er en eneste tilbage på toppen!

Det gælder i sport, i handel, på arbejde, og hjemmeliv!.
I professionelle sports-turneringer stiles der imod een vinder og tusinder af tabere, hvor der ellers er enighed om, at det sunde er en vinder/vinder situation.

I handel er de underliggende holdninger, at den kloge narrer den mindre kloge og at man køber billigst muligt - sælger dyrest muligt
På arbejde er der en konstant tendens til at blive noget mere, tjene mere, opnå højere status eller magt, komme højere op i pyramiderne, få mere indflydelse eller prestige osv.
På hjemmefronten (selve ordet er knyttet til krig!) kappes man om at have mere end vennerne, naboerne eller andre i familien. Det stopper aldrig, fordi der hele tiden opstår noget nyt at købe. Så smider man det gamle for ikke at komme bagefter.
Stræben imod noget kan være godt, hvis man når målet, og så kan glæde sig over det. Når det bliver til en evindelig stræben uden nogen sinde at blive rigtig opfyldt, nødsages jeg til at kalde det vanvid!

Jeg ved udmærket, at kristendommen (og andre religioner tilsvarende) har bud om næstekærlighed og om at gøre imod andre, hvad man selv ønsker at opleve - men hvad hjælper det, når der i praksis handles stik i strid med det?, og etik ikke håndhæves. Galaktisk Kodeks fremhæver derimod, at reglerne skal gennemføres .

Hvad kristendom, islam og jødedom angår er det også yderst belastende, at man bevarer Det Gamle Testamente som helligt skrift, når det er fyldt med eksempler fra elitepersoner, som handler i strid med næstekærlighed!!!

Foreløbigt kan jeg til sammenligning henvise til min forståelse af Galaktisk Kodeks og af Sand Lov, der efter min opfattelse tager sigte på at lukke alle huller i egoismens smutveje og dermed dæmpe årsager til strid ved at fremme sand lighed.

Nogle hovedpunkter i Sand Lov:
Der forventes fuld ansvarlighed, og ansvar indebærer vist ganske enkelt at sørge for, at noget udføres nøjagtig ifølge planen i alle detaljer fra allerførste begyndelse til endelig færdiggørelse. Ifølge Sand Lov har man også ansvar for oprydning, spildprodukter og bivirkninger samt efter brug for opløsning og genopretning af tilstanden før første begyndelse.

Ansvar gælder også i forhold til andre identiteter, idet alle har fuld ukrænkelig integritet.
Man har under ansvar frihed til at gøre hvad som helst, men kun til grænsen af en anden identitet.
Det grundlæggende er fuld ansvarlighed og fuld ukrænkelig integritet samt påbud om ligeværdige aftaler, der indebærer, at der altid skal være ligevægt imellem ydelse og nydelse.

Se Klodens Fællesskab eller forslag til: Kriseløsninger og løsning af Dinosaur-syndromet.

Forside - Tillid - Spejling - Kærlighed - Uendelig variation - Sand Lov - Galaktisk Kodeks


Må gengives med kildeangivelse
Spørgsmål og kommentarer er velkomne: torkilo@comxnet(dot)dk
© Torkil Olesen, 27.12.11, rev.23.6.17
Til start på siden

Opdateret 23/06/2017

Besøg  
119655