Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Kriseløsninger

Løsninger til krisen

Menneskehedens krise

Løsninger

Af Torkil Olesen

Tilføjet 15.6.17: Se evt løsning og beskrivelse af den globale krise i: Fællesskabets problemer.

Jeg finder det meget nødvendigt at finde noget, der kan ændre situationen og giver nogle forslag nedenfor. Du behøver ikke nødvendigvis at gøre noget, men blot med hjertet tilslutte dig mest muligt af det følgende:

Overordnet handler det om, at kærlighed til næsten må opfattes som omfattende alle identiteter i helheden og som noget, der må efterleves 24/7 hele året.

Den enkleste løsning er vel at lære at VÆRE og GLÆDE sig over det, der eksisterer netop NU, Se evt. Konklusionen i livsstil eller Fundamentet:

 • I Nissebanden i Grønland er hovedpointen, at mennesker går amok, hvis de får lejlighed til at ønske sig alt, hvad de har lyst til.
 • Det er også et gentaget tema i mange eventyr: Ønskefeens 3 ønsker bliver forfærdeligt misbrugt.
 • Er det et hovedproblem, at vor kulturs mennesker ikke kan tåle at leve i overflod? - Der er ikke ro til rigtigt at glæde sig over noget, fordi man hele tiden er på vej til noget nyt. - Man skal nå at købe og smage på det alt sammen.

Noget andet iøjnefaldende er vor kulturs meget uheldige livsmønstre:

 • Det værste er vel, at ingen er ansat til at have ansvar for helheden. Alle har positioner af hensyn til egen karriere eller repræsenterer interesser (politiske eller økonomiske).
 • Udviklingen viser, at vi ikke kollektivt kan varetage fællesskabets interesser. En løsning kunne bestå i at ansætte uafhængige personer med specielle evner for at tilgodese helheden.
 • Styre og forvaltning bør udøves af mennesker med særligle evner for disse opgaver. Opgaverne må absolut ikke tildeles på grundlag af egoistisk begær.
 • Samfundets sociale mønster med pyramider oven i hinanden, hvor arbejdet udføres i bunden med elite på toppen, fører til kolossal ulighed og evindelig stræben. Der er altid en højere position at stile efter.
 • Voksne skal være professionelle, og det tolkes i vid udstrækning til at betyde: Vind for enhver pris. Man leger ikke og udelukker derved i stor udstrækning glæden. 'Amatør' betyder 'en der elsker'!
 • Uddannelse tenderer imod ensretning. Man 'danner' eleverne (til pyramide-systemet med elite og slaver) i modsætning til at fremme de naturligt eksisterende evner.
  Hos oprindelige folk respekterer man de naturlige evner og tildeler opgaver i samfundet i overensstemmelse hermed. Alle opgaver anses for lige betydningsfulde for samfundet. Det skaber ligeværdighed.

I praktiske forhold drejer det sig om at overholde husholdningens grundregel: Der bør være balance imellem nydelse og ydelse (tæring efter næring).
Det burde overholdes blandt andet på følgende måder:

 • Varer og ydelser byttes med ligelig værdi og tilfredshed for parterne.
 • Man værner om fælles ejendom, som om det var ens egen.
 • Snyderi med fælles midler skader hver eneste af os.
 • Det er løgn, at penge kan yngle. Gevinster tages altid fra nogle andre.
 • Investering, der ikke skaber nye reelle værdier, er skadelig for fællesskabet. Det er snylteri.
 • Finans-manipulering er almindeligvis skadelig.
 • Tab af materialer og arbejde samt omkostninger ved oprydning i forbindelse med fejlslagen spekulation i nye projekter skal kompenseres af spekulanterne, der på forhånd må stille tilstrækkelig sikkerhed. Ellers må projekterne ikke igangsættes.
 • Forurening og ødelæggelse af miljø, mennesker, dyr, planter, jord, luft, vand skal dækkes af skadevolderen. Igangsættere må tvinges til at have skabt tilstrækkelig sikkerhed - også og i særdeleshed for langtids-skadevirkninger.
 • Sundheds-behandling skal tage hensyn til det hele individuelle individ (fysisk, psykisk og spirituelt) på langt sigt. Det er ikke tilstrækkeligt med statistiske beviser for god virkning.
 • Erobring og magtmisbrug hører til de absolut modbydeligste handlinger imod helhedens fællesskab.
 • Folkemord, slaveri og diskrimination må ikke tolereres.
 • Korruption og økonomisk kriminalitet kan være tusinder gange værre end tyveri og må behandles derefter. Helst bør det helt elimineres.
 • Det naturskabte ejes af helheden, og der må ikke kunne tages patent på elementer, som naturen har skabt.


Global heling - Galaktisk Kodeks - Tillid - Spejling - Kærlighed - Uendelig variation


Må gengives med kildeangivelse
Spørgsmål og kommentarer er velkomne: torkilo@comxnet(dot)dk
© Torkil Olesen, 17.12.11, rev.15.6.17

Opdateret 15/06/2017

Besøg  
121410