Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Dinosaur-syndrom

Dinosaur-syndromet

Muligheder for løsning af:

Menneskehedens Dinosaur-syndrom

Af Torkil Olesen

Menneskeheden på Jorden er på samme kurs som dinosaurerne. Antallet vokser med stor hast, og råderummet tenderer til at omfatte alle biotoper på Jorden. Ingen fysiske væsener begrænser væksten, og mennesket på Jorden synes ikke at have egne hæmninger.

Da de fysiske vækstmuligheder rent faktisk er begrænsede, må det nødvendigvis ende med et stop for mennesket af en eller anden art.
De uhyggelige perspektiver som dette kan ende med vil jeg helst være fri for at udpensle, og perspektiverne bliver stadig værre og sværere at forhindre!

Nu (17.6.17) er det mit håb, at Galaktisk Føderation kan og vil hjælpe os med at opnå balance i vækst. Se evt; Galaktisk Kodeks.

Kan vi selv gøre noget? - Jeg synes i hvert fald ikke, jeg blot kan sidde med lukkede sanser og lade det ske.
Jeg mener, der er stor rigtighed i opfattelser af, at vi høster som vi sår, samt at omgivelserne spejler noget i os selv.
I så fald gælder det om oprigtigt med hjertet at ønske en anden kurs for menneskeheden.
Du skal ikke spekulere på, hvordan det kan ske, men blot i hjertet sige ja til en sådan kursændring.
Foreløbig har jeg fundet følgende punkter, som kunne gøre en forskel:

  • Menneskeheden er totalt afhængig af føde og ilt fra klodens plantevækst og må værne om gode betingelser for planter og især træer.
  • Vi mennesker bør tage hensyn til og udøve ægte kærlighed til alle levende identiteter omkring os.
  • Principielt handler det om husholdningens grundregel: Sæt tæring efter næring. Der må skabes balance imellem nydelse og ydelse. Mennesker bør kun have råderet over det selvskabte.
  • Mennesket må lære at respektere andre levende væseners råderum (revir). Det gælder alle 'riger': plante-, dyre- og mineralrige. Mennesket har ikke fået det hele 'foræret'; har måske tværtimod til opgave at forvalte på passende måde.
    En skov har fx eget råderum. Mennesket kan få lov til at udnytte en overskuds-produktion i skoven imod til gengæld at støtte opvæksten.
  • Vækst kan ikke fortsætte ubegrænset. Jorden er en slags rumskib med begrænsede ressourcer, der indgår i kredsløb, og det er en forudsætning, at vækst stoppes og afløses af nedbrydning, så stofferne kan genbruges. Mennesket kan ikke være en undtagelse.
  • Der må findes udveje for at begrænse den menneskelige reproduktion til mulighederne inden for det eksisterende revir. Det må mennesket som alt andet levende på kloden respektere.
    Levende former uddør, hvis råderetten overskrides voldsomt.

Global heling - Tillid - Spejling - Kærlighed - Liv og død


Må gengives med kildeangivelse
Spørgsmål og kommentarer er velkomne: selvheling@gmail(dot)com
© Torkil Olesen, 17.12.11, rev.17.6.17

Opdateret 17/06/2017

Besøg  
121410