Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Overlevelse for mennesker og natur

Overlevelse for mennesker og natur

Fællesskabets problemer

Af Torkil Olesen

Med princippet i Galaktisk Kodeks synes Fælledens Problem at kunne løses.

Straf har ringe virkning; løsningen består i helt effektivt at hindre overtrædelse af gruppers eller samfunds regler.

Det har haft nedbrydende konsekvens for kulturer i umindelige tider på vor klode, at systemerne ansporer til snyd; 'sorteper' havner hos de, der overholder reglerne.

Jeg har genfundet min gamle artikel fra marts 1972 i Bo Bedre med titlen: "Jeg bruger løs, de andre betaler" (om fælledens problem, der helt enkelt forklarer grundproblemet, som forstørret op i stor skala truer med at udhule og destruere vor kulturs fællesskab).
Faktisk kunne artiklen bruges næsten uændret i dag; situationen er blot meget betydeligt forværret! Det samme mønster eksisterer i langt flere scenarier, og vore fælles ressourcer er nær ved at være opbrugte!!

Vi er kommet i den situation, at foruden at bruge løs af gamle opsamlede værdier er mange store foretagender begyndt at bruge fidusen: Sæt et eller andet igang og indkasser fordelene ved et godt resultat. Hvis det går skidt, overlades tab og oprydning til fællesskabet.

Anvendt i stor stil bliver det selvdestruerende for kultur og natur!
Det fortvivlende er, at det ikke bare er fuldt lovligt. Den hvide race har ingen moralske, etiske, religiøse eller filosofiske forskrifter, som rigtigt imødegår fremgangsmåden. (Se evt. beskrivelse af mangelfuldhed i de 10 bud).

Mønsteret kan ses i møder imellem oprindelige folk og den hvide race.
Det kunne være jægeren, der skyder en hel bøffelflok for at sælge skindene. Livsmulighederne ødelægges for stammer, som har levet af bøflerne i generationer, og der skabes stor uorden i det økologiske system. Jægeren drager videre for at ødelægge den næste bøffelflok.
Det kunne også være fældning af kæmpemæssige 3000 årige redwood træer langs Nordamerikas vestkyst for at sælge træet og skabe plads til luksusboliger. Ingen kender indvirkning på klima og erosion, og nye træer vil først være voksne om hundreder af år.

Høvdinge fra de oprindelige folk har advaret, men den hvide race synes ikke at have indbyggede hæmninger.
Nu truer det med at gøre vor klode skaldet som mars!

Jordens mennesker mangler ligesom dinosaurerne en samlende styring for arten som fx i bikuber, store fugleflokke, fiskestimer eller græshoppesværme.

Ulighed

Mange beregninger viser, at hele Jordens befolkning umuligt kan have den levestandard, som vi har i vort land. Der skal bruges 2-3 kloder for at opfylde det nuværende behov, og der bliver stadig flere mennesker!
Det kan da umuligt fortsætte uden konflikt, men det er næsten tys/tys. Balance ville kræve halvering af vor levestandard.

Har menneskeheden og dens ledere hele hovedet begravet i sandet? Der er en fantastisk ulighed, som kan give anledning til indre splid i menneskeheden.

For at løse noget, må man se det i øjnene og forstå problemet. Vi må da gøre noget for fælles fremtid! Se evt.: Forslag til løsninger af Dinosaur-syndromet.

Respekt for grænser

Den mest iøjnefaldende fælles faktor er vor kulturs næsten totale mangel på overholdelse af grænser. Intet domæne fra natur eller mennesker respekteres.
Der ønskes hele tiden noget mere, bedre og vildere uden hensyn af nogen art. Alt skal vokse, og man tilraner sig så meget og billigt som muligt - bortset fra lidt almisse ud af overfloden.
Der er heldigvis mange undtagelser, men det overordnede billede er en manglende respekt for andet liv.

Der er her en påfaldende lighed til kræftcellers opførsel. Mon ikke vi skulle overveje, om kræft kunne være et spejlbillede på vor kulturs opførsel.

Her findes måske også årsagen til, at kræft er så stor en gåde for den officielle forskning. Kræft opfattes som noget, der skal bekæmpes. Man nægter at konfrontere kræft som noget, vi selv kunne være årsag til.

Hvis vor kultur ville lære at respektere grænser, findes der håb for løsning.
Spejlbilleder kan ændres ved at ændre sig selv!

Se evt: Galaktisk Kodeks eller forslag til kriseløsninger.Forside - Global heling - Tillid - Spejling - Kærlighed - Uendelig variation

Må gengives med kildeangivelse
Spørgsmål og kommentarer er velkomne: selvheling@gmail(dot)com
© Torkil Olesen, 4.12.11, rev.16.6.17

Opdateret 16/06/2017

Besøg  
121410