Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Åbning af hjertet

Åbent hjerte

Åbning af hjertet

Af Torkil Olesen

Det største resultat, jeg har oplevet ved min selvheling, er åbning af hjertet, men ordene føles meget fattige til beskrivelse af det opnåede.
Gennemførelse
Det var yderst hårdt at få åbnet mit hjerte, men der var ikke særlige problemer forbundet med at gennemføre det. Metoden var den samme som ved alle gennemførte ophævelser af traumatiske hændelser.
Der var 'blot' så mange traumer, som jeg måtte græde mig igennem. En forudsætning var nok, at jeg havde lært at græde, hvad jeg havde meget svært ved i barndom, ungdom og senere som voksen.
Masser af børn menes at have lukket hjertet
Jeg har læst, at der vist findes et meget stort antal børn, der som jeg har følt det nødvendigt at tillukke hjertet i så tidlig en alder, at vi slet ikke har kunnet erindre det. Skiftet fra tryghed i moders liv til livet i vor kultur føles alt for hårdt.
'Nålestik'
Som nyfødt oplevede og observerede jeg så meget sørgeligt, specielt i forbindelse med mennesker, at jeg barrikaderede hjertet. I dagligdagen er noget af det værste nogle små psykiske 'nålestik', som mennesker i stort tal retter imod hinanden. Det sker i hovedsagen ubevidst, men registreres hos modtageren, og 'nålestikkene' returneres med det samme eller senere, evt. med rente.

Et eksempel kunne være udtalt eller uudtalt irritation over noget, der er efterladt i vejen for andre. Den sløsede ved godt, at det er forkert, men kan ikke ændre vanen eller ønsker måske at gøre sig bemærket eller irritere en modpart.
Jeg kan mærke, at det gør ondt på begge parter, som jeg holder af, og oplever, at de er irritable i lang tid bagefter. (Jeg har senere lært udtrykket: Der er dårlige vibrationer!)
Frusterende er det at kunne aflæse, at dybest set ønsker mennesker slet ikke at såre hinanden. Det sker bare af længst glemte årsager, som næsten ingen er opmærksomme på. Meget synes at være idiotiske misforståelser!

Der bliver ikke gjort noget ved det; ingen har tid eller lyst og ved nok ikke, hvad der kan gøres. Det starter med meget små psykiske svækkelser, men hvis de fortsætter og ikke udlignes af positive, kærlige oplevelser, bliver de større og kan senere blive til fysisk svækkelse.
Det siges, at tiden heler alle sår, men mit erfaringsmateriale viser, at fuldstændig glemte små traumer kan hales frem fra det ubevidste og kan vise sig at være årsag til sygelige tilstande. Traumerne kan også - med salmedigterens ord - skabe hærdede tidselgemytter eller endog medføre, at parterne skilles.


Resultatet af åbent hjerte

Jeg føler stadig stor sorg i forbindelse med meget af det, som mennesker gør ved hinanden og ved naturen, men jeg har lært at acceptere sorgen i NU'et uden at opspare den, så den bliver overvældende.
Jeg bearbejder hver enkelt sorg hurtigst muligt, tilgiver og slipper den.

Til gengæld har jeg opnået at kunne føle en hjertevarm kærlighed, der i rigt mål overgår al det negative, og jeg må anbefale alle at gennemføre en åbning af hjertet.
Kærlighed som sjældent beskrives
De fleste mennesker synes at være hærdede og have lukket for de finere sanser, hvad der passer med, at yderst få mennesker synes at kende denne kærlighed, der fx indebærer, at jeg aldrig behøver at føle mig alene. Hvis jeg blot husker at åbne mig for den, føler jeg at være omgivet af kærlige, hjælpsomme identiteter, og kærligheden er der altid og allevegne - i lys som i mørke.
Sammenligning
Oplevelsen ved den seksuelle orgasme er måske stærkere, men kortvarig og kræver som regel en række forberedelser. Hjertets kærlighed kan være der hele tiden. Det er en strømmende kærlighed, der kan sammenlignes med solens varme eller en vederkvægende blid regn efter en knastør periode.

Det er i alle henseender en dejlig kærlighed, der sjældent findes i vor verdens bøger, teaterstykker eller film. En titel som: 'Fri os fra Kærligheden' er helt uforståelig ud fra hjertets kærlighed, men kan forstås ud fra bogens beskrivelse af 'kærlighed'.

Hjertets kærlighed skaber ikke bindinger, og kærligheden kan altid findes et andet sted.
Fred i sindet
Det er meget vigtigt for mig personligt, at denne kærlighed er fuldt pålidelig; den svigter aldrig og har ingen skjulte dagsordener. Jeg kan lægge al vagtsomhed til side og hengive mig i fuldstændig tryghed.
Accept
Mange gange bliver jeg optaget af et eller andet, der anspænder eller ophidser mig. Så forsvinder kærligheden, og jeg kan føle mig forladt eller i konflikt. Jeg skal genoprette tillidsfuld accept af omstændighederne, men kan jeg det, så er kærligheden der altid.
En konflikt til civilisation
Nogle mennesker udstråler denne kærlighed, men de fleste gør det ikke. Fri natur, vand, mineraler, planter, dyr og fugle har for det meste evne til at udstråle og gengælde den, men i områder domineret af menneskelig civilisation er den svær at finde - måske fordi mange mennesker mangler den så meget, at de suger den til sig uden at give noget igen.
Balance imellem giv og modtag
Muligvis er følelsen af hjertets kærlighed betinget af modydelse. Nogle af mine oplevelser kan tydes i den retning, og jeg får en impuls fra overselv/indre barn til denne forståelse.
Det er i så fald ikke nok at være åben; der skal være villighed til balance i udveksling. Jeg oplever i hvert fald tydeligt, at kærligheden kan starte forsigtigt, men kan styrkes betydeligt ved gensidighed.
Hjertets kærlighed kan være skabt til at skabe godt sammenhold i helheden, og balance imellem ydelse og nydelse kan bidrage betydeligt hertil.

Hjertets kærlighed forøges ved at blive brugt og gengældt.

Forside - Tillid - Basale ide - Forenklet metode - Vejen til min sundhed


Må gengives med kildeangivelse
Spørgsmål og kommentarer er velkomne: torkilo@comxnet(dot)dk
© Torkil Olesen, 8.2.2011

Opdateret 12/06/2017

Besøg  
121410