Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Kræft-knudes opheling

Kræft-knude ophelet

Kræft og brændemærkning

Af Torkil Olesen

For adskillige år siden havde jeg en knude, som jeg på grund af en række kliniske tegn opfattede som kræft. Den voksede igennem lang tid, forankredes fast, gav en underlig følelse, men ingen rigtige symptomer. Huden over den føltes ikke sund.
Almindelig opmærksomhed og kærlighed gav ingen resultater, så jeg begyndte at blive bekymret. (Manglende symptomer har vist sig at kunne være tegn på en alvorlig tilstand, idet cellerne måske er så svage, at de ikke kan reagere).

Min aktion

Det var i hvert fald sikkert, at der var tale om en blokering, og jeg koncentrerede fuld opmærksomhed og kraft (tillid, kærlighed) på knuden med forsøg på at gennemtvinge symptomer, få en løsning eller anelse om årsag. Efter meget lang tid fik jeg en underlig reaktion, som jeg tolkede som en beroligelse. Noget meddelte mig, at faren var drevet over. Den farlige udvikling var stoppet. Jeg slappede af og fik en god søvn.

Knudens reaktion
Næste dag oplevede jeg en slags opblussen (processen havde ændret sig til en akut fase). Der var kraftig virksomhed i knuden, og efterhånden begyndte huden over knuden at gå i opløsning, hvorefter der udskiltes en meget ækel hvidlig substans, som slet ikke lignede pus.
Jeg fjernede alt det løse og tilførte kærlighed og opmærksomhed i de kommende dage, men såret viste meget ringe tegn på normal heling, skønt jeg i øvrigt havde hurtig sårheling.

Ingen traditionel behandling
Jeg besøgte ikke læge; dels regnede jeg med, at min krop kunne klare det selv med min hjælp, og dels vidste jeg, at jeg i hvert fald ikke ville have mit organiserende system svækket af kemoterapi og/eller bestråling, så jeg ville ikke opnå noget ved et lægebesøg.

Sårheling tog måneder
Såret befandt sig højt på min ryg i venstre side, og det var meget besværligt at tildække og rense, men det lykkedes, og efter nogle måneders bearbejdning med egne metoder lukkede såret. Dog vedblev der at være en mindre løs, bruskagtig struktur med en lille fistel, der af og til afgav ildelugtende stof.
Knuden var således ikke fuldstændig væk, men huden virkede sundere, og der kom af og til symptomer, så tilstanden var bedret, men ikke rigtig helet.

Manglende fuld opheling
I mange år arbejdede jeg på at finde årsagen og få fuld opheling. Jeg har prøvet utallige gange at få kontakt og fremkalde symptomer eller anden reaktion for at få afklaret sagen. Jeg har dog holdt fast ved min hovedbeslutning om at lade kroppen råde, så jeg i hovedsagen følger kroppens prioritering, hvorfor jeg ikke har satset fuldt ud på opklaring.

Opklaring af årsag

Så en dag, hvor kroppen arbejdede i området, slog det mig, at det var en slags brændende fornemmelse, jeg fik, og pludselig kom anelsen og senere erkendelsen af, at det drejede sig om brændemærkning som slave. Stedet højt på venstre skulder passer fint.
Jeg har været ophidset imod slaveri og tilsvarende ivrig tilhænger af fri individualitet, og erindringen om brændemærkning har været begravet så dybt i mit ubevidste, at det har været yderst svært at grave den frem.
Det er helt typisk, at sammenhængen ikke een eneste gang har strejfet min bevidsthed i alle årene, førend den pludselig dukkede op.

Min metode forudsætter at holde sig strengt til NUTID, så jeg må ikke give mig til at genkalde den faktiske begivenhed, idet det kan føre til forvildelse i fortiden. Jeg ønsker kun at modtage de oplysninger, der er nødvendige i NU'et.

Traume i tidligere eksistens
Jeg er dog ikke det fjerneste i tvivl om, at der eksisterede en oplevelse af en meget traumatisk brændemærkning foretaget på mig eller på en person, jeg er stærkt følelsesmæssigt forbundet med. Forskningsmæssigt interesserer sagen mig ikke, fordi jeg har oplevet disse sammenhænge så mange gange, at al tvivl er væk.

Sletning og tilgivelse

Så bearbejdede jeg alle tilgængelige oplevelser angående slaveri og undertrykkelse - både som slave og som slaveejer - i al fortid og tilgav mig selv og alle rollehavere i oplevelserne for at slippe helt fri af bindinger til slaveri.
Herefter vil det vise sig, om der nu kommer fuld opheling, eller om der kan tænkes at være et dybere traume.
Tilføjelse 2011: Efter yderligere rensning er fistlen nu væk, men der er stadig lidt løs brusk i udkanten af området (sandsynligvis arvæv).

Teori om kræft (Se evt. også ide om sammenhæng med vækst uden grænser)

Flere har bemærket, at det var et usædvanligt sted at få kræft, og det har også i nogen grad undret mig, men min teori om kræft går ud på, at kræft opstår på det svageste sted i kroppen: det sted, der er dårligst renset og har sværest ved at få tilført de nødvendige forsyninger inkl. opmærksomhed og kærlighed. (Følelsen er trukket væk fra traumatiserede områder).

Denne teori ser jeg bekræftet ved min knude på ryggen, idet det tydeligvis er det sted i kroppen, hvor jeg har haft allersværest ved at skabe god kontakt.

Kræfts begyndelse
Som følge af manglende overordnet styring med dårlig rensning og forsyning som resultat vil cellerne begynde at miste livskraft og blive svagere og svagere. Som regel sker det over en lang tidsperiode, hvor der vil være symptomer.
På et tidspunkt bliver cellerne så dårlige, at de slet ikke kan reagere med symptomer, og området føles dødt. Cellerne begynder at degenerere, bliver atypiske og kan genere andre celleformer ved at overskride vævs-grænser.
Måske dør cellerne, og uafhængigt liv kan begynde at opstå med helt ustyrlige celler, der ikke respekterer nogen som helst grænser eller styring fra kroppen.

Min helt personlige opfattelse (tese) om kræft:
Fremskredne kræftknuder består af kroppens egne celler, der er gået amok
som følge af desorganisering. Der er opstået splid og konflikter af forskellig art, og det kan have udviklet sig til en slags borgerkrig.
Det er en dårlig ide at straffe eller bekrige cellerne. Den styrende organisation skal korrigeres, så der opstår normalt væv, og det bør helst ske, inden cellerne begynder at degenerere.

Kræft er et produkt af uheldig styring
, og hvis en maskine producerer noget dårligt, så er den gode løsning ikke at reparere på produktet, men at korrigere maskinens styring.

Min håndtering
Mest hensigtsmæssigt burde jeg have grebet ind i processen tidligere. Ved min indgriben formoder jeg, at der allerede var opstået død i knuden, og nyt uafhængigt liv var ved at dannes. (mangel på symptomer og den underlige følelse).
Ved min aktion overtog jeg styringen og standsede alle forsyninger til det fremmede liv, der reagerede kraftigt, men døde, hvorefter jeg fik meldingen, at faren var drevet over. Derefter manglede oprydning, rensning og opheling.

Den bedste håndtering
Det ville have været bedre at gribe ind straks ved dårlig følelse i området; helst inden dannelse af knude.
En udvikling af en sådan knude er udtryk for nedsat styring (nedsat livskraft). Tilstanden bør erkendes så tidligt som muligt; den dybere årsag opklares med efterfølgende tilgivelse, og nødvendige ændringer i livsførelse gennemføres.


Forside - Tillid - Basale ide - Forenklet metode - Vejen til min sundhed


Må gengives med kildeangivelse
Spørgsmål og kommentarer er velkomne: torkilo@comxnet(dot)dk
© Torkil Olesen, 23.1.2011, rev.2.2.17

Opdateret 20/12/2017

Besøg  
121412