Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Fundamentet i selvheling

Basis i selvheling

Torkil Olesen: Fundamentet i selvheling

Det handler om at blive/være helt, hvad man ønsker

Kort anvisning på selvheling

 • Vi lever i et fantastisk univers med en konstruktion og funktionel styring, som langt overgår, hvad mennesker har formået på vor klode. Stol på det så overbevisende som muligt.
 • Universets strømmende kærlighed kan muligvis opløse alt uønsket og skabe opheling.
 • Til selvheling findes et hjælpesystem, som jeg har beskrevet her: Så og Høst.
 • Lær at bruge det mageløse systems muligheder! Langt flere end 3 ønsker kan opfyldes. Vi skal bare lade være med at ønske fjollet. Jf.: Ønskefeen.
 • Det gælder om - i så vidt omfang som muligt - at have opmærksomhed på det man ønsker.
 • Man kan få hjælp til at lære at bruge systemet: Husk at ønske det!
 • Man bør være mest muligt optaget af, interesseret i, forestille sig, tænke på, visualisere, fantasere om, lege med muligheder om og drømme om det ønskede.
 • Man bør ikke bekymre sig om 'hvordan'. Systemet sørger for gennemførelsen så godt som mulighederne tillader. Følg anvisningerne, som kan fremkomme på utallige måder.
 • Noget uønsket bør ikke gemmes bort, idet det kan virke underbevidst. I stedet bør man acceptere det uønskede (een ting ad gangen) og forestille sig situationer, hvor det uønskede begynder gradvis at afvikles. Fx: Smerte, frygt og spændinger aftage; hindringer og mangler ophøre.
  Bed om hjælp til at skabe oplevelser, hvor det går i ønsket retning. Følg processen med interesse og taknemmelighed for modtagelse af hjælp.
  Noget kan kræve meget lang tid og give ubehagelige forandringer; hav tålmodighed og stol på, at det går i den ønskede retning.

Wholeness of the heartFørst af alt handler selvheling om at erkende sit eget helt ægte vigtigste ønske. Mange i vor kultur aner ikke, hvad de virkeligt ønsker, idet de er blevet påduttet en mængde uægte behov fra en masse kilder.
Ønsket skal komme fra en selv ('det indre barn', hjertet, overselv eller helst helt fra ens åndelige gnist).

Man kan søge hjælp fra universet til at finde sit ægte ønske og til at få det opfyldt. Det er i denne forbindelse meget vigtigt ikke at have hæmninger eller blokeringer angående hjælp fra universets operative systemer eller hjælpende identiteter.

Hjælpende anvisninger kan komme på næsten alle mulige måder. Hvis de føles ubehagelige, kan en god modtagelse bestå i at spørge sig selv: 'Hvad mon dette nu er godt for'. Når anvisningerne er gennemført, vil man ofte forstå, hvorfor de var nyttige, selvom de føltes ubehagelige.

Symptomer og/eller uønsket funktion tyder på fejl i de styrende operative systemer, og det har vist sig, at symptomerne direkte kan lede os til fejlene.

Grundopfattelsen er, at et fuldstændigt, helt styresystem med tilhørende kraftfelt kan forhindre ikke kun sygdom, men enhver uønsket påvirkning.

Frigørelse (opheling) handler om at få det operative styrende system til at rette fejlene, og det kan opnås med et helhjertet utvetydigt ønske samt kærligt, vedholdende, koncentreret, opmærksomt fokus på de anvisninger, som fremkommer. Vi kan så nå punktet, hvor fejlen findes, og få mulighed for at ændre noget ved en klar kommando. (Måske opnås det med kærlighed alene).

Det operative system vil så godt medvirke til at rette fejlene, men det er nødvendigt at kommunikere med systemet i overensstemmelse med, at det er en slags datasystem. (Helt eksakte kommandoer - gerne venligt men helt uden vaklen).

De mest alvorlige fejl handler om indre konflikt (et 'hus i splid med sig selv'). Helt små banale konflikter om skal >< skal ikke kan få styresystemet til at bruge store ressourcer med træthed til følge.

Det er endvidere en vigtig opdagelse, at en overvældende årsag til fysisk og psykisk sygdom er indre forurening i kroppen. En betydelig del af fedme er løst affald, hvad der også passer med, at det kan fjernes ved fedtsugning.
Ved eftertanke ved vi også godt, at alt andet i vor verden kræver vedligeholdelse. Af en eller anden grund er det blevet en indgroet vane, at vore biologiske kroppe ikke behøver det.

Livsstil

Ophobningen af affald kan formodes at skyldes vor livsform. Vore kroppe er sandsynligvis tilpasset til et liv i subtropisk skov, hvor miljøet giver mulighed for at samle fornødent forråd i løbet af en formiddag, og hvor der er ringe arbejde forbundet med at skaffe husly og tøj. Børn og ældre kan være med hele tiden, og halvdelen af dagen kan bare nydes.

Vor krop er en fabelagtig konstruktion, der arbejder i døgndrift, selv registrerer skader, meddeler dem ved symptomer og selv kan ophele, hvis vi bare hjælper lidt, men her glipper det.
Det civiliserede menneske er blevet vant til uafbrudt aktivitet og mærker ikke spændinger i kroppen, hvad der medfører, at kroppen aldrig får ro til rensning og heling.
Der er indbygget genanvendelse, og det kan være en yderligere årsag til den indre forurening. Genanvendelse kræver betydeligt arbejde, der er forøget, fordi mennesker i dag spiser store mængder af meget varieret kost hvoriblandt mange tvivlsomme industrielle produkter, som vore kroppe ikke har tradition for at genanvende.

For at udrense affaldet har kroppen brug for lang tid daglig. Det er ikke noget, der klares med 2 x 20 minutters meditation. Det civiliserede menneskes forurening er så omfattende, at der kræves en omlægning til en anden livsstil.
Det behøver ikke at indebære primitive forhold. Det væsentlige er at finde udvej for at nyde en tryg, tillidsfuld, afslappet tilværelse med opmærksomhed på kroppens behov en del af dagen.
Problemet er vist mest en rodfæstet tradition for præstation, stræben, vækst og erobring samt action og adspredelse i stedet for leg, afspænding og samling.

Bevidsthed

Dernæst handler det om bevidst VÆREN i Nu'et. Det er en tilstand, der er overordentlig nyttig i så godt som alle livets forhold og derfor absolut værdifuld i sig selv, men meget svær at opnå for de fleste. Det kan fx handle om at opfatte ethvert øjeblik som en unik begivenhed, der aldrig sker igen.
Det er et afgørende valg, om man vil investere omfattende tid og indsats på at mestre denne tilstand.

Det handler om fuldstændig bevidst at kunne observere alt i NU'et, at lære at acceptere alt og ikke lade sig distrahere af følelser, tanker eller associationer, og målet er at kunne det fuldstændig uden anstrengelse.
Man må ikke sove, døse, drømme eller fantasere. Accept af NU'et er absolut nødvendigt som udgangspunkt. Man kan ønske sig ændringer, men må begynde med det forhåndenværende; eksakt som det er - ikke værre ikke bedre! Følelser, tanker og associationer handler så godt som altid om fortid eller fremtid og fjerner en fra NU.

Målet er at holde sin fuldt bevidste position, helt afslappet, uanset hvad og uden hjælpemidler af nogen art. Derfor ingen bestemt stilling, åndedræt, musik eller lignende. Intet er forbudt; man må blot ikke være afhængig af noget.

Det gælder om at at acceptere at VÆRE eksakt, hvad man ER, og det er - tankevækkende - pokkers svært for det civiliserede jordmenneske.
Vi er så vant til rollespil, at præstere, at ville vinde, at forsøge at være klogere, større, hurtigere, bedre, stærkere, perfekte, rige, lykkelige osv.

Det kræver stor tilvænning at give slip på det unødvendige, men det føles som en stor befrielse at opnå det.


Forside - Tillid - Frigørelsens essens - Sundhed - Daglig heling
Må gengives med kildeangivelse
Spørgsmål og kommentarer er velkomne: selvheling@gmail(dot)com
© Torkil Olesen, 6.12.2010,rev.6.12.15

Opdateret 06/12/2015

Besøg  
121410