Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Korte anvisninger vedr. selvheling

Daglig selvheling

Torkil Olesen
Korte anvisninger vedr. daglig selvheling

Kort udtrykt handler det om livskraft, der fremmes ved glæde, opmærksomhed, anerkendelse, accept og kærlighed, og det behøver ikke at komme fra andre.
Man kan selv opelske det, hvad der kan være svært, hvis kraften er svag, men man er nødt til at begynde med det, man kan. Flugt er den forkerte vej!
Der skal findes noget i NU'et, som giver glæde.

Kroppens biologi og processer forbedres ved bevidst, lystbetonet rimelig anvendelse og svækkes (degenererer) ved ubrug.

VÆREN fremmes ved accept af alt i NU'et; omgivelser, mennesker, dyr, planter, ting og alt i kroppen. Det bedste er hjerte-kærlighed, men det afgørende er ærligt at VÆRE, hvad man ER og kan - ikke mere, ikke mindre.

Accept af det NÆRVÆRENDE NU er en forudsætning for at kunne ændre det uønskede. Ægte oplevelse og handling, herunder heling foregår NU. Man kan ikke blunde, drømme eller fantasere. Det er et udgangspunkt - ikke et mål i sig selv.

Indskydelser (associationer) og tanker vedrører som regel fortid eller fremtid og må stoppes for at opleve NU.

Det er gunstigt med god kontakt til natur - så fri som mulig fra civilisation og elektriske kraftfelter.
Det gælder om at kanalisere livskraft - gerne med indre gnist - til kroppen og især til områder med behov for heling.

Visualisering kan være godt, men det må ikke komme i konflikt med kroppens heling, og det må ikke blive en flugt ind i ønskedrøm. De dårlige områder skal først og fremmest have opmærksomhed, sådan som de er NU.

Selvheling er meget dybtgående og tager betydelig tid.
Husk du er en enestående, individuel person. Stol på dig selv og din krop. Glæd dig over egen fremgang. Det gælder ikke om at nå mere end andre.

Heling har meget lav prioritet. Alle andre former for aktivitet, fysisk, følelsesmæssig eller tankemæssig stopper processerne.
Vi er nødt til bevidst at sørge for, at kroppen får den fornødne ro, tid og opmærksomhed. Det behøver ikke at foregå på bestemte tider af dagen eller i en bestemt form (meditation). Der skal blot gennemsnitlig være den fornødne mængde, og det skal helst føles afslappet og rart. Se nærmere under: Livsstil og heling.


Vanskeligheder, bekymringer, frygt og omhyggelighed tyder på ubevidste hindringer (blokeringer) for heling, som det gælder om at gå villigt i møde: 'tag fat om nældens rod'. Se Basal idé og udførlig beskrivelse i: Blokeret selvheling.Tillid - Basale ide - Forenklet metode - Frigørelse af bevidsthed
Må gengives med kildeangivelse
Spørgsmål og kommentarer er velkomne
© Torkil Olesen, 12.8.2010


Opdateret 10/06/2017

Besøg  
121410