Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Oversigt over selvheling.spiritnet.dk

Oversigt selvheling.spiritnet.dk

Torkil Olesen: Læs evt en forklaring om formål og indhold

Oversigt over siderne på selvheling.spiritnet.dk

Introduktion til at være HEL

Indeks til emner, resultater, forklaringer, ideer og teorier
Forum

Global heling:
Helhedens fællesskab. Global kriseløsning
Global heling. Menneskehedens helbredelse
Fællesskabets problemer
Kriseløsninger
Menneskehedens Dinosaur-syndrom
Fælledens problem
Liv, Død og Selvlæring
Høst hvad du ønsker
Alcyone, Maya

Personlig heling:
Helbredelse
Underfulde resultater, Frielse
Frigørelse af bevidsthed
Selvheling
Sygdomsårsag
Fundamentet
Frigørelsens essens
Daglig heling
Sundhed og kærlighed
Placebo. Sundhed indefra
Livsstil og heling
Den basale idé i selvheling
Det ubevidste
Forenklet beskrivelse af metode ved (blokeret) selvheling
Status over mine personlige resultater ved selvheling
Hovedpine og migræne
Kræft og brændemærkning
Åbent hjerte

Udvikling, overvejelser, teorier, forsøg og forskning:
Tillid er min hovednøgle til sundhed
Indgyd tillid
Giv slip - Selvtilgivelse
Sundhed/sygdom
   Brikker fra mit livs puslespil
   Vejen til min sundhed
   Rejse i kroppen 1 - 2 - 3 - 4
   Efter rejsen. Teorier og forklaringer
   Sygdomsteori
   Tandbylden
   Alm. selvheling
   Blokeret eller speciel selvheling
   Menneskets Operative System

Livsforståelse, erkendelse, verdensbillede mm:
Ønskefeen - Min skjulte dagsorden
   Retfærdighed
   Sand Lov
   Galaktisk Kodeks
   Etik og løgn
   Løgn i de 10 bud
   Min gnosis
   Mit ståsted - Livsanskuelse
   Gnosis, SANDHED og VIDEN
   Gnosticisme
   Læsning i Livets Bog
   Jesus: frelser eller eksempel til efterlevelse?
   Det Gode (Det Onde ?). Hvorfor findes og hvorfra kommer ondskab?
      Menneskets krig indbyrdes og imod alle andre arter
   Mit verdenssyn 2002
   Gennembrud 2000
   Ståsted 2000
   Kosmologi år 2000
Mangfoldighedens dimensioner
Udvikling
Big-Bang og tilfældighed?
Nogle begreber i et nyt verdenssyn
Plant et træ. Træernes bidrag til sundhed

Eventyr: Skovfolk

Projekt Fredens Oase

Til start på Oversigt

Forklaring til siderne og deres indhold:

Et barns drøm om fuld sundhed med mere.

Jeg syntes som ganske lille, at hvis jeg mødte en ønskefe, ville jeg ønske evig sundhed. Siderne i Selvheling afspejler, hvordan jeg fandt løsninger, som er ved at opfylde drømmen - ikke bare for mig, men gerne for hele kloden. Frigørelsens essens.
Vi synes at have vidunderlige indbyggede systemer samt universel hjælp til selvlæring af helbredelse og forebyggelse. Dog opleves der hindringer. Se evt. Mit ståsted.

Jeg har mere eller mindre igennem opvækst og uddannelse haft et mål om total sundhed i baghovedet. Blev tandlæge, men oplevede det som utilstrækkelig og pinefuld behandling. Senere opdagede jeg, at læger heller ikke skabte helbredelse. Det førte til: Trin på vejen til selvheling

Nogen synes at ville tjene en ubegrænset mængde penge ved at tilføre vore kroppe uvante (giftige) stoffer og skabe behov for mere og langvarig behandling. Læs evt, om Syge jordiske systemer.

Opheling i kroppen ordnes af biologiske celler, der må organiseres, styres af en plan. De forskellige celletyper må formeres i ret omfang og placeres rigtigt, hvad der kræver en form for kontrol af processen. Ingen celler må vokse ubegrænset.
Jeg mener det er en forkert antagelse, at organiseringen kan opnås blot ved at tilføre en kemisk blanding (medicin) til en menneskekrop.
Medicin kan lindre, svække angreb og kan sandsynligvis medvirke til en slags indpakning af skader. Det akutte behov løses, men fuld funktion er ikke genoprettet. Nye skader opstår lettere, og det kan være nødvendigt med stadig tilførsel af medicin.
 
Liv er organisering, og det er afgørende vigtigt at styre organiseringen. Ubegrænset vækst er kræft.

Jeg har ønsket at skabe vedligeholdelse og helbredelse ved at få styringen bragt i orden, men foruden styring synes det at være generelt meget afgørende for helbredelse at gå i møde, tage imod, tage fat om, stole på, have tillid til, tro på - frem for at bekæmpe, skubbe bort, afvise, eller flygte.

Det afgørende fundament for mine resultater synes at være min meget dybe forståelse af tillid. Efter mange forsøg vovede jeg i 1987 at stole fuldt ud på min krop og dens systemer sammen med universel hjælp og foretog en indre rejse i min krop, der afslørede eventyrlige funktioner og muligheder for helbredelse, som jeg aldrig havde hørt om i min uddannelse.
En række næsten mirakuløse helbredelser kan læses i kropsrejsen eller findes via Emneindeks eller ovenstående Oversigt.

Dyb erkendelse af tillids betydning og ny forståelse af sygdom er grundlaget + en stadig forstærket oplevelse af, at universet styres af automatiske systemer, der reagerer eksakt ja eller nej uden gradbøjning af ord.

Videre studier og opdagelser har bevirket, at jeg har set mig nødsaget til at afprogrammere næsten alt, hvad jeg har lært i de autoritære uddannelser.
Ved at studere min levende krop har jeg oplevet et totalt anderledes billede og forståelse af funktionen end det, lægevidenskaben har opnået ved at studere døde kroppe og materialer. (Liv, Død og Selvlæring).

Til start på Oversigt
Til start på Forklaring

Menneskekroppen (og antagelig alt levende) ser for mig ud til at være programmeret og styret af operativsystemer, der ligner systemer i menneskeskabte computere. Det giver et totalt anderledes verdensbillede end det etablerede videnskabelige. (Overblik 2014, Basale teser 2017).

De indbyggede systemer synes at registrere alle fejlfunktioner, fortæller om fejlene igennem symptomer (fysiske og psykiske) samt synes programmerede til selv at kunne reparere muligvis alt. (Menneskets Operative System).

Kroppen helbreder alt på samme enkle måde. Sygdom synes altid at være forbundet med ophobning af affald, hvad der vil forværres ved tilførsel af fremmede stoffer (gift, kemi ukendt i kroppenes udvikling, medicin?).
Der skal kunne fraføres affald og tilføres ressourcer. Gennemstrømning igennem det sarte, bløde væv er absolut nødvendig, og det kræver total afspænding (ingen skjulte kramper eller mikro-spændinger) og tryghed, hvad universel kærlighed i høj grad bidrager til.
Cellerne må motiveres til at gøre det ofte ubehagelige arbejde, hvorfor et godt tillidsforhold synes nødvendigt.

Blokeringer for renselse (fysiske eller bevidsthedsmæssige) må ophæves. Så bliver området fuldstændigt renset, og derefter repareres der i overensstemmelse med den oprindelige plan.

Vi bør lære at prioritere velvære, yde tillid og kærlighed, 'overgive' os, 'give slip' og lade systemerne virke. Så synes ideel sundhed at kunne opstå, men naturligvis bedst at begynde fra fødselen. Årelang ophobning af affald kan gøre rensning meget langvarig.

Jeg har udførligt beskrevet, hvad jeg gør (har gjort) og har opdaget om kroppens og universets funktioner.
Det er min overbevisning, at vi skal opsætte ønsket om sundhed klart og tydeligt med følelsesmæssig intention og så stole på og overlade gennemførelsen til vidunderlige indbyggede systemer.

Yderligere  kan jeg anføre, at dyb tryghed fra tillid og hjertets kærlighed synes at have en meget afgørende betydning for sundhed i bredest mulige betydning.

Alt i vort univers - også fysiske ting - synes at trives med kærlighed ydet helt uden forpligtigelser eller bagtanker - og bemærk at det sidste er yderst vigtigt. (Mange former for kærlighed har skjulte bindinger!).

Vor kultur har stort behov for

Helhedens Kærlige Fælleskab

Må gengives med kildeangivelse
© Torkil Olesen, 13.8.2010, rev. 26.8.18

Til start på Oversigt
Til start på Forklaring

Opdateret 26/08/2018

Besøg  
119651