Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Placebo-effekt via hensigt

Placebo-effekt via hensigt

Placebo og healing via transmission af hensigt?

af Torkil Olesen

hexagonalt vand
Der findes masser af eksempler på, at positiv medfølende kærlig hensigt (intention) fremmer ønskede resultater, og forsøg med hexagonalt vand har vist, at vand kan gemme hensigt og overføre den (afsmitte) den til andet vand.

Nu har jeg yderligere set refereret et forsøg, hvor en gruppe personer overførte hensigt om god trivsel til et billede af plantespirer på et for dem ukendt sted. Planterne voksede dobbelt så hurtigt som i en kontrolgruppe.
Der har også været forsøg med bøn på amerikanske hospitaler, og bøn fra alle deltagende trosretninger gav forbedring af helbred.

Det bringer mig til den antagelse, at placebo-effekt og healing er helt konkrete fænomener, der opstår ved, at en person transmitterer en følelsesladet, medfølende kærlig hensigt om helbredelse i form af en særlig frekvens.
Transmissionen kan ske ved hjælp af vanddamp, der afsmittes til patientens vand. Effekten kan opstå ved direkte samvær, men altså også via et fysisk billede af patienten og formentlig også via en vision eller tanke.


Sundhed indefra

Selvheling har som udgangspunkt, at sundhed er afhængig af et indre energifelt, der har sammenhæng med bevidsthed. Det afgørende er forståelsen af, at der er noget i os selv, der kan styre vor sundhed i meget udvidet betydning (både krop og sind).
Energifelt i forening med bevidsthed (hensigt) menes at kunne blive så stærkt, at ydre påvirkninger ikke kan skabe fysisk eller psykisk sygdom.

Ifølge lovmæssigheden om årsag og virkning bekæmpes man, hvis man selv bekæmper, og omvendt opnås kærlighed ved at elske. (Smil til verden og verden smiler til dig). Jeg mener, at Jesus lærte det samme. Sundhed forbedres ved kærlighed og svækkes ved at bekrige sygdom. "Vend den anden kind til".

Det er ikke en påstand om, at den ydre fysiske verden ikke eksisterer eller ikke påvirker, men det er en opfattelse og erfaring, at det indre er overordnet det ydre.
Der er sandsynligvis tale om en balance imellem det indre og ydre, hvorfor nogle mennesker kan være næsten fuldstændig styret af ydre påvirkninger, mens andre evner at være så godt som upåvirkede af ydre omstændigheder.

Det sundhedsmæssige energifelts styrke varierer fra menneske til menneske og kan øges ved medfølende kærlighed og oprydning i det ubevidste, men svækkes, forstyrres af elektriske felter - sandsynligvis af enhver art (sendemaster, trådløse net, mobiler mm.)

Tillid - Basale ide - Forenklet metode - Alm. selvheling - Vejen til min sundhed
Må gengives med kildeangivelse
© Torkil Olesen, 1.6.2010, rev. 8.4.18

Opdateret 08/04/2018

Besøg  
119652