Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Kærlighedens betydning for sundhed

Torkil Olesen: Kærlighed og Sundhed

Torkil Olesen

Sundhed og Kærlighed


Indhold: Ulighed, konflikt og indre splid - Symptomer udtrykker behov for omsorg - Tag imod symptomernes meddelser - Hjertets kærlighed - Kærlige berøringer, knus - ALT ønsker at blive elsket; netop som det ER - Løgn og snyd - Vi snyder os selv - VÆRE og acceptere; hvad man ER - Skab en  vision og beliv processen til målet

Der er for mig stadig mere, der tyder på, at manglende kærlighed har en andel i al sygdom.
Mere end 60 års intens studie af sygdom/sundhed (10 år med traditionel uddannelse og behandling; 20 år hovedsagelig med diverse alternative metoder og derefter med selvheling) har omsider givet mig forståelse for kærlighedens afgørende betydning. Syge områder mangler kærlighed, og det mest syge har størst behov!

Det er yderligere min helt klare opfattelse, at sygdom er en følge af svaghed i konstitutionen. Der kan godt nok ofte konstateres et angreb udefra i forbindelse med sygdom, men jeg er ret sikker på, at det kommer efter, at en svaghed er opstået. Sygdom synes at ophøre, når indre svaghed (frygt) elimineres.

Sygdom har en nær sammenhæng med ulighed, konflikt og splid i kroppen. I nogle sammenhænge udvikler det sig til en direkte intern krig. Hvis vi kun elsker det smukke og dejlige i kroppen, forøger vi uligheden i kroppen. Den helbredende kærlighed mægler, støtter de svage områder og genopretter lighed og ligeværd.

Kroppen gør opmærksom på behov for omsorg og kærlighed ved hjælp af symptomer. Jeg begyndte at arbejde med smerter som en meddelelse fra kroppen, men nu oplever jeg alle former for symptomer fra kroppen som nyttige meddelelser om behov for omsorg. (Eksempelvis: kropsfølelser som varme, kulde, gysen, kløe, kildren, trykken, snurren, spænding, kramper, hovedpine osv.)

En afgørende forskel til gængs sygdomsbehandling

De levende dele af kroppen prøver at meddele noget, og jeg gør mig umage for at forstå meddelelserne, der altid er ægte og unikke. Der kan ikke opsættes et objektivt skema for symptomernes betydning. Det er nødvendigt aktivt at indleve sig i hver enkelt situation.
Naturen skaber uendelig variation; ingen ens sygdoms-kopier, hvis behandling kan aflæses i et statistisk skema og klares med en recept.

Det er også værd at bemærke, at de meget svage områder måske ikke har kræfter til at sende meddelelser og kan føles helt symptomfrie. Særlig indsats kan så være nødvendig.  Sunde områder mærkes heller ikke meget i almindelighed, men sunde områder giver ved kontakt en følelse af stille varmt velvære.

Det er katastrofalt, at vi ikke kan lide vore syge områder i kroppen. De giver smerte, lugter dårligt, indskrænker vore muligheder, er ømme eller bevægelseshæmmende osv. Vi flygter fra symptomerne ved at ignorere dem, søge underholdning, spise og drikke, skabe action, dyrke fitness, bedøve med drugs eller lukker af med muskelspændinger ('bide tænderne sammen') osv. Der er utallige metoder.

Vi skal den anden vej: Give opmærksom kærlighed til det dårlige - netop dér, hvor det er, og sådan som det er! Vi kan få kærlighed fra andre på utallige måder, men det vil altid kun være af begrænset varighed. Den virkelige vedvarende kærlighed kan vi bedst selv levere. Vi er sammen med kroppen hele tiden!

Hjertets kærlighed

Det er her et problem, at kærlighed bruges med uendelig mange betydninger. Kærlighed i forbindelse med sundhed bør først og fremmest komme fra hjertet, og det kan være nødvendigt at lære at åbne hjertet, som mange af os har lukket af i en meget tidlig alder, fordi vor verden og menneskene føltes ukærlige.
Den seksuelle kærlighed er udmærket, men det er en anden form for kærlighed, og den er som regel knyttet til en bestemt type personer, organer eller genstande, hvorimod den rene hjerte-kærlighed frit kan fokuseres efter ønske på dele af kroppen/sindet eller udad valgfrit på andre individer og natur i meget bred betydning.
Hjerte-kærlighed accepterer tilstanden og tilstræber lighed og helhed.

Vor krop vil også meget gerne have kærlige berøringer - antagelig alle steder, men det er her et problem, at berøring i vor kultur i meget høj grad er forbundet med sex. For at undgå komplikationer afholder vi os fra kærlige berøringer, hvis det ikke foregår professionelt som fx. ved massage.
Der er i mine øjne en offentlig overdreven frygt knyttet til berøring, der på nogen som helst måde kan ligne sex-misbrug. Det medfører, at vi i masser af situationer undlader berøring, hvad der ser ud til at være skadeligt for sundheden.
Former for kærlighed kan kombineres. Det er blot meget vigtigt at forstå, at der eksisterer forskellige former for kærlighed, der er nyttige til hvert sit formål. Hjertets kærlighed er bedst til at drage omsorg for det dårlige og ubehagelige.

Hver eneste af os har et dybt behov for at blive elsket, netop som vi er, og det gælder ikke kun vort jeg, men alle elementer i ånd, sjæl, sind og krop - muligvis helt ned på atom-niveau.

Alt i os synes at reagere, som om det er levende interesseret i at modtage kærlighed - men yderst vigtigt: det skal være ærlig kærlighed til det, som helt ægte ER!!
Kærligheden må ikke indeholde nogen form for snyd, bagtanke eller binding, og kærligheden må ikke være rettet imod nogen som helst form for fantasi- eller drømme-billede.
At elske sin drømmefigur eller rolle kan give en tankemæssig tilfredsstillelse, men kroppen kan ikke vedkende sig denne kærlighed og modtager den ikke.

Løgn og snyd
Her kommer så løgn og snyd ind som en aldeles afgørende faktor, fordi vi dels selv spiller nogle drømme-roller, og dels fordi vi særdeles ofte projicerer billeder over på vore medskabninger og derfor ikke oplever dem, som de faktisk er. Det foregår desværre ofte helt ubevidst.

For at vi kan blive elsket, netop som vi ER, bliver det et nødvendigt krav, at alle former for uægthed i forbindelse med kærlighed elimineres, og dette er sandsynligvis det alt dominerende problem.

Vi lever i en verden, hvor snyd og løgn er så indgroet, at det nærmest anses for en livsnødvendighed. 'Hvis man tager livsløgnen fra et menneske, så dør det'. 'Den kloge narrer den mindre kloge'. Man mener, at den bedst egnede overlever, og bruger i udpræget grad løgn og snyd i alle livets aspekter.
Det er så indarbejdet, at vi også snyder os selv. Vor underbevidsthed mestrer kunsten så eminent, at vi dårligt er klar over, hvad vi dybest set faktisk er. Vi spiller en masse roller i forskellige sammenhænge og kender dårligt os selv.
På den baggrund er det næsten umuligt at blive elsket, netop som vi er. Hvilken rolle er den ægte?

Løsningen er frigørelse fra løgn og snyd, hvad der kan kræve meget stor øvelse og tålmodighed. Først og fremmest handler det om at beslutte at ville være ægte - helt ærligt i hjertet. Uden en ægte dedikeret beslutning vil det næppe lykkes.
Så gælder det om at VÆRE og acceptere, hvad man er. Alt det ydre må falde af - element for element; man giver slip på det uægte og tager opmærksomheden fra det. Hvis man fortsætter længe nok, begynder den indre ægte kerne at tone frem, og det er denne kerne (også kaldet 'det indre barn'), der ønsker at blive elsket!

Kærlighed og fremtids-vision
Jeg forstår også nu, hvorfor der er erfaring for, at det er nyttigt kun at bruge en vision til at forme et ønsket fremtidsbillede, men derefter destruere visionen ved fx at skrive den på papir, der brændes eller smides i en flod.
Imens vi former visionen er det godt at rette kærligheden imod den, men derefter skal kærligheden rettes imod det, der skal ske i NU'et, og det vil ofte indebære oprydning eller destruktion af noget eksisterende. Det er processen i Nu'et, der skal have den vedvarende hjerte-kærlighed - ikke drømmen om den fremtidige vision!

Det er også vigtigt at forstå, at det ikke er nogen særlig god ide, at prøve at visualisere noget nyt og bedre oven i noget dårligt. Det vil give en form for strid imellem det gamle, dårlige og det nye ønskede.
Det gamle bør først opløses. Så kan det nye virkelig slå rod og udvikles yderligere.


Tillid - Basale ide - Forenklet metode - Alm. selvheling - Vejen til min sundhed
Må gengives med kildeangivelse
Spørgsmål og kommentarer er velkomne
© Torkil Olesen, 18.5.2010, rev.1.1.16

Opdateret 12/06/2017

Besøg  
119655