Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Kosmologi år 2000

Torkil Olesen: Kosmologi år 2000

Torkil Olesen: Kosmologi år 2000

Jeg har ved forskellige lejligheder givet udtryk for min utilfredshed med den kristne (evangelisk-lutherske) troslære (se evt. ukristent synspunkt).

Som en positiv modvægt har jeg fået lyst til at give en introduktion til en kosmologi, som jeg mener kan bære ind i det nye årtusind. Jeg kalder det en kosmologi, men kunne lige så godt tale om tro, religion, livsanskuelse m.m.

Jeg bygger min kosmologi på omfattende studier, på intuition, og på en opfattelse af, at den teori, der kan forklare flest mulige fænomener på den mest sammenhængende måde, sandsynligvis er den rigtigste.

Den helt centrale opfattelse går ud på, at vi er i en bevidsthed. Jeg kunne også sige, at vi er bevidsthed. Dermed løses en masse spekulationer: fx vedr. drøm/virkelighed. En drøm kan føles lige så virkelig som vågen tilstand. Hvad er realitet: Min drøms sommerfugl eller menneskeskikkelsen, jeg oplever nu? - Svaret er: begge dele, fordi både drøm og såkaldt virkelighed er opfattelser i den samme bevidsthed.

Man har spekuleret på, hvordan sanseoplevelser kommer fra vore sanseceller ind i bevidstheden, og hvor eller hvad er bevidsthed? Svaret er det enkle, at det alt sammen er bevidsthed. Både den opfattede virkelighed, sancecellerne, nervebanerne og hjernen er i bevidstheden.

Filosoffer har spekuleret på, om tingene findes reelt i sig selv, eller om de kun eksisterer, når de sanses af nogen eller noget. Problemet forsvinder, når alt er bevidsthed. Kun det bevidste eksisterer.

Bevidstheden kan også kaldes GUD, som vi alle er en del af, og som vi altså kan sige, at vi lever, røres og er i. Den fysiske verden er en illusion, som østens religioner for længst har forklaret. Vi skal blot huske, at illusion her betyder, at noget er anderledes end det umiddelbart ser ud til. Illusion betyder ikke, at virkeligheden ikke eksisterer.

En stenplade er knaldhård for den bevidsthed, der opfatter den sådan. Set fra atomteorien består stenpladen af nogle bittesmå atomkerner med kæmpemæssige mellemrum imellem, hvori der befinder sig en sky af elektroner. For en mester i håndkantslag er stenpladen en illusion, der brister, hvis der lægges tilstrækkelig intention i slaget. Det er forskellig bevidsthed om det samme.

Vi har dels den fælles universelle bevidsthed (GUD), og dels individuel og kollektiv bevidsthed i mange niveau'er. Det vi kalder virkelighed er kollektiv bevidsthed, som vi kun kan ændre i fællesskab.

Med en sådan kosmologi er det indlysende, at alt og alle hører sammen i en universel enhed. Det er muligt, at der er noget udenfor, men det kan vi ikke sanse med vor individuelle bevidsthed.

Rum og tid er en illusion skabt i bevidstheden, hvorfor rum- og tidsrejser samt masser af psykiske fænomener lader sig forholdsvis let forklare. (Det kræver måske en voldsom intellektuel kolbøtte, men forklaringerne er enkle og logiske).

Rum- og tidsopfattelse dannes på tilsvarende måde, som det sker i biografen; den universelle bevidsthed er blot i stand til at skabe illusionen fuldstændig virkelighedstro med masser af forskellige sanseindtryk. (I sin individuelle bevidsthed slår man sig voldsomt på den hårde stenplade, hvis man har den opfattelse; mesteren i håndkantslag gennembryder stenen uden videre; måske ved at "spole" frem til "et tidspunkt", hvor den er gennembrudt).

Modsætninger som godt og ondt; lys og mørke; offer og bøddel; velvære og smerte er også illusion. Modsætningerne skaber kontrast i tilværelsen og tillades derfor af den universelle bevidsthed. Hvis vi lærer at erkende illusionerne, så rammes vi ikke nær så hårdt af det såkaldt ubehagelige eller onde, og døden er selvfølgelig så også en illusion eller en drøm. Vi kan miste kroppen, men bevidstheden fortsætter.

Der kan udledes uendeligt meget af denne kosmologi. Det er netop det, der gør den troværdig for mig. Det hele kommer til at hænge sammen, men det er nødvendigt at give slip på en hoben dogmer og paradigmer.

Jeg kunne anføre masser af andre eksempler, men tror, at ovenstående er rigeligt som en introduktion til en livsanskuelse, som nok ligger milevidt fra manges materielle, økonomiske, seksuelle, overlevelsesprægede og magtcentrerede virkelighed.

Til afslutning her og nu, vil jeg tilføje, at det hele for mig gennemstrømmes af en helt fantastisk opfindsomhed, variationsevne og skabetrang. Jeg oplever det lille barns sprudlende livsmod og virketrang, parret med en uendelig betingelsesløs kærlighed til alt og alle i dette univers.

Intet fordømmes eller går til spilde; alt er forsøg på at skabe nye oplevelser. Hvis man sidder fast i noget ubehageligt, kan det føles særdeles hårdt. Det gælder her om at fatte, at virkelighed kan omformes bevidst.

I en ny nutid er opgaven at skabe frigørelse for så mange som muligt, så vi sammen kan frydes over et mageløst skaberværk.


Må gengives med kildeangivelse
Spørgsmål og kommentarer er velkomne
© Torkil Olesen, feb. 2000, rettet, 5.7.14

Min livsanskuelse - Synspunkt 2002 - Livets Bog - Gud er levende - Sand Lov - Gnosticisme - Løgn i de 10 bud

Opdateret 05/07/2014

Besøg  
121410