Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Det ubevidste (underbevidste, skyggen)

Det ubevidste

Det Ubevidste

Af Torkil Olesen

Opnåelse af heling synes at være nært knyttet til en forståelse af det ubevidste, og jeg vil prøve at gengive min opfattelse uden at gå ind i en dybere redegørelse for den bagvedliggende teori og forskning.

Hovedpunkter:
Det er opdaget, at det ubevidste trods en tilsyneladende forvirring indeholder en meget præcis, computer-lignende struktur.
Mængden af data er gigantisk og kan umuligt stamme alene fra nuværende liv. Blandt disse data findes en stor mængde, som blokerer min hensigt her og nu (fysisk og/eller psykisk).
Det er en yderst dårlig ide at slås med de blokerende data. De bør respekteres, findes og erkendes fuldstændig nøjagtigt, som de eksisterer. Så kan de slettes.
Praktiske eksempler på sletning er min krampeterapi og frigørelse for frygt.
Ved god, kærlig kontakt er der noget i det ubevidste, der gerne hjælper med at finde de blokerende data.

Overfladisk kan det ubevidste opleves som præget af forvirring, men ved dybere bekendtskab erkendes en computer-præcis struktur. Fejl og forvirring skyldes fejlagtige data, og selv den bedste computer kan ikke give gode resultater med forkerte data.
Det er den præcise struktur, der nødvendiggør anvendelsen af helt klar og ren hensigt samt fuld nøjagtighed i genkaldelse af erindringer.(jf. metode)

Den klassiske psykoanalyse brugte frie associationer til at åbne det ubevidste, men det fører ikke ind i den dybere struktur. Det resultatmæssige gennembrud skyldes opdagelsen af, at det ubevidste altid har en helt præcis årsag til alt.
Blokering sker på grundlag af konkrete, eksisterende data - ikke som følge af tilfældighed.

Det ubevidste synes at rumme alle data, som jeg har kendskab til i min almindelige vågne tilstand + enormt meget mere!
Det følger heraf, at det ikke kan nytte at slås med det ubevidste. Man kan ikke tvinge sin vilje igennem, og man kan ikke snyde. Det ubevidste har adgang til alle de samme ressourcer og fiduser som det vågne jeg og kan derfor klare alle udholdenhedsprøver. Man kan kun blive udmattet af at prøve at ophæve en blokering med vilje og koncentration.

Det nytter ikke at tænke eller visionere imod det ubevidste, og man kan ikke argumentere sig igennem, Det fører til endeløs dialog. Vi har prøvet det så mange gange, og det er årsag til, at vi opgivende føler, at der er en hel del, som vi altså ikke kan!
Antagelig er dette også årsagen til, at Paulus og Martin Luther trosmæssigt erklærer: vi kan ikke selv (være gode). Vi er afhængige af at tro på en frelser. (se basal ide eller ukristent syn)

Det var måske rigtigt en gang, men nu findes der metoder, hvorved det kan lade sig gøre.
Det skal bare gøres på en anden måde!!
Nu kan vi godt ændre os og lære at styre os selv.

Faktisk kan man skabe en god og kærlig relation til det ubevidste og derved få en ligeværdig, hjælpsom og pålidelig forbundsfælle, der blot er pedantisk sikker på at have ret.
For at kunne få ophævet en blokering skal det ubevidste overbevises med fuldstændig sikkerhed med data, der viser, at der foreligger en fejl. (Kan opfattes som en slags sikkerhed imod fejlagtig sletning).

De fejlagtige data kommer ind i det ubevidste system på to principielt forskellige måder. For det første kan vi selv lægge dem ind. Det sker fx. i forbindelse med en tå, der irriterende bliver ved med at gøre ondt. Vi udsteder så en slags bandbulle imod den dumme tå, hvad der betyder, at det ubevidste giver nedsatte ressourcer til tåen.
Senere glemmer vi, at vi har gjort det, men det ubevidste fortsætter i al evighed med at give nedsatte ressourcer til tåen.
Dette er den mest almindelige type data, der giver anledning til blokeret heling. Det er nødvendigt bevidst at få slettet den glemte uheldige ordre.

Alt, hvad vi skubber fra os, ikke kan lide hos os selv, mangler kærlighed til, er utilfreds med, ikke vil være ved, vil skjule for os selv eller ønsker ugjort, bliver gemt i det ubevidste. Der bruges også betegnelsen: skyggen om al det, vi prøver at blive fri for.

Det ubevidste indeholder også data om alle de afhængigheder, vi selv har skabt. Det var dejligt at opleve en rus, og det ubevidste registrerer vort ønske om at få en rus og prøver at opfylde ønsket - også i ubelejlige øjeblikke -, hvis vi ikke melder fra til det ubevidste.

Vi kan skabe afhængighed til stoffer, til mennesker (forelskelse), til dyr (pet) eller til ting (tøj, mad), som vi ikke synes, vi kan undvære. Det er godt så længe, vi har styr på det, men ikke godt, når det tager magten fra os. Mange personer og firmaer har specialiseret sig i at 'hjælpe' os med at skabe disse afhængigheder - ofte uden at vi er bevidste om det.

For det andet kan forkerte data komme ind ved lav bevidstmæssig funktion. Det har vist sig, at en del af mig fungerer, mens mit jeg er ubevidst.Selv under fuld narkose fungerer der en mekanisme, som kan optage alt, hvad der foregår fx. under en operation.
Problemet er, at disse data ikke indekseres korrekt, kan blive fejlplaceret og derved blive anvendt under forkerte omstændigheder.

Enhver form for svækket bevidsthed, fx. ved sygdom, ulykke, sport, og som følge af drugs, trance eller hypnose kan give fejlplacerede data, der kan føre til blokering.
Mange mennesker har så svag bevidsthed, at der kan indgå fejldata i deres almindelige daglige tilværelse.

Det ubevidste synes at være en meget gammel funktion, der kan indeholde data fra ældgamle, ukendte kulturer. Det er nødvendigt at være forberedt på forekomsten af disse data, men jeg mener ikke, det er nødvendigt at have en fast teori om oprindelsen.
De pågældende data må ikke afvises og skal behandles på nøjagtig samme måde som data fra det nuværende liv.

Jeg ved ikke, hvor de ubevidste data findes. Hjernen er antagelig først og fremmest en slags terminal, der formidler data. Nogle data findes i min krops celler og organer, men den største del må eksistere uden for min fysiske krop.
Det er nærliggende at forestille sig, at der kunne være tale om et netværk med en lignende struktur som internettet - blot enormt større.
Vi har i så fald organer (hjertet synes at spille en rolle) og/eller kirtler, som er i stand til at kommunikere med data-depoter på det universelle netværk.

Der mangler i uhyggelig grad forskning om det ubevidste. Forskningen har været fikseret på det materielle, men det må være indlysende, at det har ringe betydning at måle de fysiske og kemiske reaktioner i hjernen, hvis de relevante data findes andre steder og måske endda kommunikeres af andre organer.


Må gengives med kildeangivelse
Spørgsmål og kommentarer er velkomne
© Torkil Olesen, 25.4.2010, rev.27.10.10


Basal ide - Alm.heling - Spec.heling - Tillid - Frigørelse af bevidsthed


Opdateret 10/06/2017

Besøg  
121410