Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Forenklet metode ved speciel selvheling

Kort beskrivelse af min metode ved speciel heling

Kort forenklet beskrivelse af min

Metode ved (blokeret) selvheling

Af Torkil Olesen


Hjertets kærlighed (note 1)
Fundamentet er kærlighed - men det kan ikke være den kærlighed, der beskrives med ordene: "i krig og kærlighed gælder alle kneb".
Kærligheden skal være uløseligt forbundet med ærlighed, ægthed og medfølelse, og de alvorligst syge områder har mest behov for kærlighed.

Tillid og anerkendelse
Jeg gør mig klart, at jeg ikke personligt har indsigt nok til at opnå heling. Jeg er afhængig af celler og andre identiteter, som skal udføre arbejdet, og jeg tilstræber en kærlig relation med tillid til og anerkendelse af deres job.

Så leder jeg efter en begivenhed/hændelse, der er årsag til manglende selvheling. På et tidspunkt i fortiden er der hændt noget, som i daværende øjeblik - ikke nødvendigvis nu - føltes ubehageligt og derfor blev skubbet i ubevidsthed.

Fortid er alt, hvad der ligger før NU - med totalt ubegrænset tidshorisont.

Begivenheden skete i fortid, men erindringen findes i og påvirker mig i NU'et.

Det er en erindring, som er helt unik for mig, hvorfor jeg skal have fat på erindringen fra min egen krop, sind, selv, sjæl, ånd eller ? .
Den skal hentes fra mig - ikke fra nogen som helst anden. (Selv den allermest klarsynede eller alvise (Gud) har ikke oplevet hændelsen netop fra min synsvinkel med eksakt mine forudsætninger). Naturen indeholder uendelig variation - ikke ens kopier.

Bevidsthed og hensigt
Til det formål har jeg brug for mit allerhøjeste niveau af bevidsthed - derfor så få sløvende fremmedstoffer som muligt og udelukkelse af uvedkommende tanker og associationer. Hensigt (intention) er yderst vigtig, og den skal være fuldstændig ærlig og ren.
Det drilske er, at ubevidste eller underbevidste hensigter også medvirker. Man kan ikke forstille sig, som det er så vanligt i dagligdagen.

Hensigten skal dreje sig om at finde og genopleve den blokerende erindring med ALT det ubehag, der kan være forbundet hermed - ikke værre, ikke bedre.
Hensigten må IKKE være at slippe fri for sygdom, symptomer eller noget i den retning. (Jeg skal have det bortgemte frem - absolut ikke skubbe det væk).

Opmærksomhed fastholdes på denne hensigt - med udgangspunkt i fx. noget fra krop eller sind, der minder om den manglende heling -, indtil erindringen dukker frem.
Ind imellem sikrer jeg, at jeg er fuldt opmærksom i NU'et. Det skal føles, som om jeg får oplevelsen for første gang nogensinde - jeg må ikke blot bevidstløst genspille en oplevelse.
Så iagttager jeg hændelsen fra flere synsvinkler med så mange detaljer som nødvendigt og med alle forbundne tanker og følelser, indtil ubehaget toner væk.

LOL-symbol for tilgivelseTilgivelse (note 2)
Derefter 'giver jeg slip',
tilgiver  mig selv og alle andre deltagere for alle eventuelle fejl. (Fejlene skal helt udryddes , så vi om muligt slipper for dem i fremtiden).

Den pågældende type hændelse tilgiver jeg for en sikkerheds skyld i al fortid, i min slægt, i min folkekultur, i alle dimensioner og i al form for skabelse.


Når det er gennemført skulle almindelig selvheling starte med gennemstrømning og rensning af området.
(Start af rensning er det almindeligste, men slutfænomener nævnt under spec. heling kan også forekomme.)
Omfanget af rensning og heling afhænger af uendelig mange omstændigheder, men den bør starte - ellers vil jeg begynde forfra med hensigt og opmærksomhed.
(Der kan være tale om, at jeg ikke har fundet den helt rigtige begivenhed, eller at der er noget dybere, som må bearbejdes.)


Må gengives med kildeangivelse
Spørgsmål og kommentarer er velkomne
© Torkil Olesen, apr. 2010, rev.4.12.15

Alm.heling - Spec.heling - Tillid - Frigørelse af bevidsthed - Tilgivelse


Note 1.: Det er muligt, at kærlighed, der er ren og stærk nok, alene sammen med hensigt og tilgivelse kan ophæve blokeringer og måske endda skabe fuldstændig heling.

Jeg er overbevist om, at kærlighed og tillid letter processen og mindsker ubehaget, men det er nødvendigt at starte med det, man kan.


Note 2.: Det ubehagelige (onde) har en stærk tendens til i vor verden at eksistere som en kædereaktion. Jeg jokker en over tæerne, fordi en anden har trådt på mig osv. (blodhævn; øje for øje og tand for tand).

Et af formålene med tilgivelse er at få den uheldige kæde brudt så mange steder som muligt. Se evt. også: Det GodeOpdateret 10/06/2017

Besøg  
121412