Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Grundlæggende ide vedr. selvheling

Grundidéen i selvheling

Den basale idé i selvheling

Af Torkil Olesen

Kort version
Hvis noget i krop eller sind ikke følger min hensigt, så regner jeg med, at der findes en art blokering i mit ubevidste, og at den er opstået ved, at jeg eller mine aner har villet undslippe noget ubehageligt ved at glemme det.

Løsningen er at blive fuldt bevidst om det glemte, rette og tilgive (slippe) det.
Ren og stærk tillid samt kærlighed via hjertet synes at kunne udføre det.


Længere version
Ideen for selvheling er grundlagt på iagttagelser af, at vi ofte gør noget andet end det, vi havde tænkt os. Historisk er det udtrykt af Paulus: "det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg." (Rom. 7,19).
Jeg mener, det er en meget udbredt erfaringssag - ikke bare fra dagligdagen, men også fra terapi.

Min ide er ganske enkelt, at hvis min hensigt ikke opfyldes, så er der noget galt med styringen. Alt i mig (ånd, sjæl, krop  mm.) ønsker sundhed og vil gerne følge min hensigt.

Ved manglende selvheling er der en blokering et sted, og jeg mener, at årsagen findes i det ubevidste, stammer fra noget fortidigt og kan sammenlignes med et fejlagtigt mønster eller program, som stadig gentager sig (gammel benævnelse: karma; nyt forslag: Menneskets Operative System).

Ved en fejl i et computerprogram kan man lave en program-tilføjelse, der reparerer uheldige resultater, men det er en omvej, og det er ikke sikkert, at alle mulige uheldige virkninger er forudset.
Det er bedre at finde fejlen i programmet (mønsteret) og fuldstændig fjerne den til bunds. Når det sker i mit ubevidste (sind mm.), kalder jeg det sletning eller opløsning, og det synes at kunne give fuldstændig opheling i krop og sind ifølge mine erfaringer fra 1987.

Problemet er praktisk at kunne opnå denne opløsning af fejlen i det ubevidste.
Efter min opfattelse sker der noget i den retning ved sorgterapi, trauma-behandling og ved visse former for psykisk bearbejdning af smerter.
Metodisk har jeg oplevet det ske ved regression og ved dianetik (se: sindbilleder). Det sker formodentlig også ved: Brandon Bays: Rejsen, samt ved andre nyere former for terapi.
Fælles for disse metoder er, at der bruges en hjælper til at styre processen.
Af mange grunde er der store fordele ved at kunne gøre det alene, og det er grundlæggende dette, jeg har bestræbt mig på at opnå.

Min oprindelige metode kan måske bedst sammenlignes med aktiv lytning, men jeg mener nu (2015), at ren og stærk tillid samt universel kærlighed til det dårlige kombineret med bevidst VÆREN NU (helst 100%) er den mest effektive metode. Se: Frielse.

Min hovedpåstand (hovedtese) er, at det er muligt at gøre det alene sammen med universets kærlighed, og at det synes at kunne reparere helheden af krop, sind, selv mm.

Min terapi til fjernelse af kramper og frigørelse for frygt. er overskuelige eksempler på den oprindelige metode.


Må gengives med kildeangivelse
Spørgsmål og kommentarer er velkomne
© Torkil Olesen, apr. 2010, rev 25.12.15


Metode - Alm.heling - Spec.heling - Tillid - Frigørelse af bevidsthed


Opdateret 25/12/2015

Besøg  
121410