Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Programmeret guide i ondskabens gåde





Torkil Olesen: Det Gode

Torkil Olesen

Det Gode

Tænk hvis det onde slet ikke har selvstændighed

Vi ønsker næsten alle det godes sejr til sidst. Tænk om det var indlagt i os, fordi universet faktisk er godt, og det onde blot er nogle fejltagelser!

Nu er ønskefeen på færde igen! - men se kernen i min gnosis.

Kunne det tænkes, at menneskene af bar dumhed slås med sine egne spejlbilleder? Er vi som kampfiskene, der bliver aldeles rasende, når der stikkes et spejl ned i vandet, så de kan se sig selv?
Jeg er næsten sikker på, at kampfiskene ville afvise enhver tanke i retning af noget så åndssvagt, som at de skulle slås med egne spejlbilleder.

Vi ved, at ondskab meget let indgår i en kædereaktion, hvor ondskab følger på ondskab, fordi alle mennesker så godt som uden undtagelse .... næsten uden at betænke sig .... bekæmper alt ondt, som de mener at få øje på.

Hvad er det første led i ondskabets kædereaktion?

Prøv at bryde kæden hos dig selv!

Lad os fjerne fejlene og se, om der så er noget ondt tilbage

Universet synes at hjælpe ved ægte ønske om frigørelse!


Frielse - Sand Lov - Mit Ståsted - Livets Bog - Liv, Død og Sundhed

Det Onde? - Forklaring 1 - 2 - 3 - 4 - Konsekvens 1 - 1A - 2 - 3





Torkil Olesen

Det Onde ?

Hvorfor findes ondskab? Hvorfra kommer det? Hvad betyder vor holdning til det?

Jeg vil kort præsentere og kommentere 4 mulige forklaringer:

1. Personifikation. Der foregår en kamp imellem Den Gode og Den Onde (men det gode sejrer til sidst?)

Jeg kan acceptere kampen imellem Den Gode og Den Onde som en mulig forklaring, men fra ganske lille har jeg haft svært ved at forlige denne ide med et dogme om, at Den Gode (GUD) er almægtig, alkærlig og alvidende. Senere så jeg det krystalklart udtrykt hos Martinus (se evt. Martinus Institut):
 • Hvis Gud ikke kan eliminere det onde, så er Gud ikke almægtig.
 • Hvis Gud ikke vil eliminere det onde, så er Gud ikke alkærlig.
 • Hvis Gud ikke har forudset det onde, så er Gud ikke alvidende.
Der er noget, der ikke stemmer, og jeg accepterer ikke bortforklaringer i retning af, at Guds veje er uransagelige, eller at netop paradokserne viser, at kristendommen ikke er menneskeværk.
Problemet findes i de anvendte menneskeskabte begreber. Der er sket en sammenblanding af to forklaringer, som gensidig udelukker hinanden.
  Sagen er, at forklaring 1 må indebære enten A eller B, Bx:

 • 1 A: Reel kamp med ukendt udfald (se konsekvens 1A)
  Hvis vort univers afspejler en faktisk kamp imellem en god magt og en ond magt, så kender ingen udfaldet .... end ikke GUD, der så heller ikke kan love frelse!
  Ingen åbenbaring kan afhjælpe dette.Vi må leve i håb/frygt.
 • 1 B: "Kampen"s udfald er kendt på forhånd (åbenbaret af Gud)
  Hvis udfaldet er kendt, så er kampen imellem godt og ondt kun tilsyneladende. Vi kan udtænke mange årsager hertil, men pointen er , at i så fald giver selve kampen ikke nogen forklaring på det onde.
 • 1 Bx: (Tilføjet april 2018) Der findes en gruppe højt intelligente og bevidste kontrære, som skaber ondt. Den skabende Gud (Store Ånd/The One/Alt Der Er) har oprindelig givet frihed til fuldstændig selvstændighed. Det har nogen taget bogstaveligt, men synes at være kommet i vanskeligheder, som de ikke vil indrømme. De er endt i en modsætning til alt andet i universet, opfører sig nu kontrært, er forbitrede, misundelige og har lyst til at destruere. Det har udviklet sig til, hvad der er kaldt den Primære Anomali i universet.

2. Godt og ondt hænger sammen som for- og bagside af en mønt

Både godt og ondt er en uadskillelig del af vort univers.
Tro på en Skaber må så indebære, at Skaberen har haft en hensigt med at indrette det sådan. (se konsekvens 2)

3. Det onde kunne være en projektion / genspejling af noget i mig selv

Denne ide er inspireret af Jesu ord: "Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje; så kan du se klart nok til at tage splinten ud af din broders øje." (Matt. 7,5).

Forklaringen er ubehagelig, men jeg tror, at tampen brænder stærkt! (se konsekvens 3)

Mine erfaringer med sundhed/sygdom har fået mig til at mene, at vi nærmer os noget rigtigt ved at kombinere forklaring 2 og 3, men 4 kan vise sig at være den helt rigtige forklaring.

4. Det onde kan simpelthen være ophobede fejl.

(Tilføjelse i 2014. Se kernen i min gnosis.)

Så skal vi naturligvis holde op med at bekæmpe det/de onde og i stedet skynde os at få rettet fejlene.

 

 Det Onde? - Forklaring 1 - Konsekvens 1 - 1A - 2 - 3 - Det Gode

 





Konsekvens af forskellige holdninger til det onde

Det kan være interessant i sig selv at sammenligne forklaringer på ondskabens oprindelse, men det væsentligste for mig er de yderst betydningsfulde konsekvenser, der følger af forklaringerne.
Vort reaktionsmønster over for det onde hænger sammen med vor opfattelse af oprindelsen til det onde.


Konsekvens af 1: (Personifikation af det onde, og det godes sejr til sidst)

Masser af mennesker vil helst opfatte det onde som skabt af Den Onde, der har gjort oprør imod Den Gode, men samtidig regnes der med det godes sejr til sidst. Det svarer meget godt til de fleste heltehistorier, hvor helten skal igennem en ofte drabelig kamp, førend skurken er besejret. Vi elsker at opleve gyset og spændingen med den sikre baggrundsviden, at det gode sejrer til sidst .... Det er jo bare ikke erfaringer fra virkeligheden! Vi har vel netop behov for at opleve det på film, teater og i bøger, fordi vi skuffes i virkeligheden.

Hvis Den Onde virkelig har magt til at kunne gøre oprør, så kan vi ikke være sikre på det godes sejr til sidst. De to elementer i forklaringen modsiger hinanden. Det er som at ville "blæse og have mel i munden". Det kan ikke være rigtigt, men alligevel klamrer masser af mennesker sig til denne forklaring.

Mange har sikkert en underbevidst fornemmelse af det uholdbare, men forklaringen fastholdes i mangel af noget bedre.


Det Onde? - Forklaring 1 - 2 - 3 - 4 - Konsekvens 1A - 2 - 3 - Det Gode







Konsekvens af 1A: (Reel kamp imellem Den Gode og Den Onde)
Forklaring 1A medfører en art krigstilstand.

Der kan være behov for at tage parti: Er du med eller imod?
Det onde skal bekæmpes: "Øje for øje og tand for tand".

Dette er menneskehedens årtusindårige situation i en nøddeskal! Sådan bekæmper vi andre menneskegrupper; sådan bekæmper vi naturen i form af dyr, planter eller sygdom. Det gennemgående mønster er allevegne, at hvis det er os imod, så bekæmper vi det .... og hvis det er os meget imod, så kalder vi det ondt.

Mange mener, at denne kamp er nødvendig. Det er i hvert fald den livsholdning, hovedparten af den Jordiske menneskehed har levet efter i årtusinder.
Det kan da også være, at det er rigtigt, men prøv at se lidt kritisk på, hvad vi har fået ud af det .... og overvej konsekvenserne af de andre forklaringer på det onde! (se konsekvens 2 og konsekvens 3)


Det Onde? - Forklaring 1 - 2 - 3 - 4 - Konsekvens 1 - 2 - 3 - Det Gode







Konsekvens af 2: (Ondt opfattes som bagsiden af en mønt)
yin/yang-symbol Forklaring 2 indebærer, at vi må lære at leve med det.

Et af billederne for denne opfattelse er taoismens yin og yang symbol, hvor sort og hvidt er flettet sammen; selv det sorteste sorte indeholder en smule hvidt og omvendt. Niels Bohr brugte udtrykket komplementaritet.

Det kan også kaldes kontrastprincippet: Der skal være noget sort, førend vi kan se det hvide. Hvis alt er helt hvidt, kan vi slet ikke se nogetsomhelst. Kontraster og modsætninger fremhæver hinanden.

Ud fra sådanne betragtninger vil det være spildt ulejlighed at prøve at eliminere det onde. Det onde og sorte er en absolut uadskillelig del af tilværelsen.

Vi føler, at det onde er ubehageligt, og vil være interesseret i at styre uden om situationer, hvor vi kommer i for stærk konfrontation med det onde. Vi kan ønske at have indflydelse på doseringen af kontrast.


Det Onde? - Forklaring 1 - 2 - 3 - 4 - Konsekvens 1 - 1A - 3 - Det Gode









Konsekvens af 3: (Det onde en projektion eller genspejling af noget i os selv)
Forklaring 3 betyder, at det er noget, vi måske selv har ansvar for.

Ved de første møder med denne ide, forkastes den nok af alle. De fleste afviser den så kategorisk, at de aldrig når videre!

Alligevel lever ideen videre, fordi den vinder ved nøjere eftersyn.

Projektion har forbindelse til projektor, som er et andet navn for en "lysbilledkaster". Der skabes et billede ved hjælp af et apparat og noget lys, men bemærk, at billedet findes i forvejen.
Ideen i forklaring 3 er altså, at det onde findes i os selv, men vi får øje på det, hvor det bliver projiceret over på noget andet, f.eks. et andet menneske eller måske noget i naturen. I sin enkleste form er det stenen, der er dum, hvis vi støder os på den.

Genspejling har noget med et spejlbillede at gøre.
Ideen med at kalde det onde en genspejling er udtryk for en opfattelse af, at der findes en mekanisme i universet, der sørger for, at vi hele tiden møder noget eller nogen, som svarer til noget i os selv. Universet er som en computer, der sætter os i situationer, der genspejler sider af os, og computeren bliver aldrig træt af at blive ved med at gentage det i utallige variationer, indtil vi har forstået, hvad meningen er.

Konsekvensen af denne opfattelse af det onde er, at vi absolut ikke får noget ud af at slås med det onde. Vi kommer til at slås med os selv. Vi kan ikke eliminere det onde ved at udrydde det, fordi vi så skulle udrydde os selv. (Man slipper ikke af med sit spejlbillede blot ved at slå spejlet i stykker). Universet bliver ved med at lave nye variationer af spejlbilledet.

Hvis der findes en sådan mekanisme i universet, bliver det pludselig indlysende, hvorfor Jesus kan sige: "slår nogen dig på den ene kind, så vend også den anden til" eller "alle, der griber til sværd, skal falde for sværd". Jesus taler i så fald slet ikke om opofrelse, men om at gøre det mest hensigtsmæssige. De almindelige sentenser: "smil til verden, og verden smiler til dig", "vold avler vold" kommer her ind i en større sammenhæng.

Genspejlingen kan vedrøre dybe (skjulte) hensigter, og vi vil så have meget svært ved at genkende det som en side af os selv, men genspejlingsmekanismen kan afsløres ved at ændre noget hos sig selv og iagttage reaktionen.

Er det helt utopi, at der skulle være en sådan universel mekanisme?

Jeg har ingen facitliste; jeg afprøver ideen!

Foreløbig med lovende resultater!


Det Onde? - Forklaring 1 - 2 - 3 - 4 - Konsekvens 1 - 1A - 2 - Det Gode




Må gengives med kildeangivelse
© Torkil Olesen 22.nov. 1997, rev. 14.4.18


Opdateret 14/04/2018

Besøg  
119653