Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Trin på vejen til selvheling

Vejen til min sundhed

Torkil Olesen

Vejen frem til selvheling

Tanker, ideer, forklaringer

I 1987 påbegyndte jeg en fantastisk opdagelsesrejse i min egen krop. Forud var gået en lang fortid med studier og overvejelser af forskellig art. I meget kort form er det beskrevet under: Mit ståsted.. For de, der ønsker en mere dybgående redegørelse, findes Brikker fra mit livs puslespil. Betydningsfulde observationer findes også i: Tillid og i: Sundhed/Sygdom.

Nedenfor skildrer jeg det udviklingsforløb, der mere direkte førte frem til min opdagelsesfærd. Jeg gengiver de ideer, der som en rød tråd førte mig fremad, men mine ideer er naturligvis ikke nødvendigvis sande. Enhver kan gøre sig sine egne tanker.

Frygt/smerter og tillid

Under min uddannelse til tandlæge og især som skoletandlæge blev jeg i 1962 opmærksom på en mulig sammenhæng imellem frygt og smerter. Der var stor forskel på, hvordan børnene reagerede på ensartede behandlinger. Det syntes som om tillidsfulde børn lettere kunne tage en smertefuld behandling. Mine iagttagelser herom findes under: Tillid.

Tandbylden

Som tandlæge undrede jeg mig meget over det fænomen, der kaldes en tandbyld. Meget enkelt kan det forklares som en udposning på en tandrod. Den fremkommer, når en betændelsesproces inde i tanden er så vidt fremskredet, at det normale væv er gået i opløsning og afløst af dødt væv, bakterier m.m.

Hvorfor tillader den menneskelige krop, at denne tilstand breder sig udenfor tanden som en byld, hvori farlige bakterier kan hygge sig og gå til angreb, når kroppen af andre årsager er svækket? Hvorfor går de hvide blodlegemer ikke til angreb? Tværtimod lærte jeg, at kroppen opbygger en bindevævsbarriere (en hinde rundt om bylden).

Nedbrydningsprocessen af det bløde væv inde i tanden var også en gåde for mig. Dette væv, bestående bl.a. af nerven, den tilførende arterie og den fraførende blodåre, bukker næsten altid under for et angreb, hvis bakterierne har gennembrudt den hårde tandsubstans. Hvorfor var dette væv så sart?

Jeg lærte, at det hang sammen med, at en betændelsestilstand medfører opsvulmen. Derved kom der for stort tryk udefra på blodåren, der skulle føre affaldet bort fra hulrummet. Blodåren klappede sammen og kunne ikke transportere overskuddet væk; derved steg trykket yderligere; der opstod en ond cirkel, og efterhånden kunne de hvide blodlegemer ikke komme ind i tanden.

Det mindede mig om en dårlig general, der lader sine forsyningsveje til fronten blive afskåret af uvæsentlig trafik. Var styringen af forsvarssystemet i den menneskelige krop så elendig? I andre henseender synes kroppen at være yderst hensigtsmæssigt indrettet. (Se evt. en senere forklaring i sammenhæng med udtømning af smertedepoter)

Lægen på min session

Det var et underligt sted, men faktisk fik jeg et afgørende skub af den læge, der undersøgte mig på session (1960?). Da han hørte, at jeg var tandlæge, spurgte han mig, hvorfor tandlæger ikke interesserede sig for de 'sunde tænder' i stedet for at være så optaget af de syge. (forebyggelse i skolerne, bl.a. med fluorskylning af tænderne blev først indført i løbet af 1960'erne).
Jeg fik ikke lejlighed til at svare på spørgsmålet, fordi der blev råbt på mig inde fra sessionslokalet. Spørgsmålet ætsede sig ind i mit sind, og jeg vendte tit tilbage til det. Hvorfor var der tænder, som aldrig blev syge? Hvorfor synes nogle mennesker at kunne tåle at spise masser af slik uden at få huller og uden at børste tænderne?

Svaret kunne naturligvis lige så godt rettes imod lægestanden og hele sundhedsvæsenet. Hvad er det, der gør, at nogen aldrig bliver syge? Der er altid nogen, der går fri; det gælder selv under den værste smitsomme epidemi.
Sygdom er i hvert fald ikke udelukkende betinget af angreb udefra. Forsvarsmekanismerne er væsentlige. Hvorfor bryder de sammen hos visse mennesker og i visse situationer, mens andre går fri?

Biodynamisk jordbrug

Jeg stiftede bekendtskab med Rudolf Steiners teorier om biodynamisk dyrkning og bemærkede især, at Steiner mente, at sunde gulerødder ikke angribes. Det var muligt at dyrke gulerødderne så sunde, at de ikke ville blive angrebet af skadedyr, svampe m.m.
På planteområdet var der her mennesker, der arbejdede ud fra en forståelse af en livsdynamik, som ville have store konsekvenser for sygdomsopfattelsen, hvis noget tilsvarende gjaldt for mennesker.

Det var meget store perspektiver. Det meste af det teoretiske grundlag for den vestlige lægevidenskab ville vakle, hvis dette var rigtigt. Jeg begyndte at forstå, hvorfor biodynamikerne havde så svært ved at vinde gehør for deres teorier og praktiske resultater, men tampen brændte.

Alternativ helbredelse

Undersøgelser af såkaldte naturhelbredere, 'kloge mænd og koner', i 60'erne gav mig en fornemmelse af, at der måtte være en ukendt helbredelsesfaktor. Jeg syntes, der var for mange beretninger til, at det kunne være løgn det hele. Det passede ikke ind i det officielle verdensbillede, men så måtte det menneskeskabte verdensbillede tilpasses.

Naturmetoderne var yderst forskellige, og jeg bemærkede, at der ofte var vanskeligheder med at overføre metoderne fra grundlæggeren til disciplene. Det tydede i retning af, at den helbredende faktor havde noget med personligheden at gøre. Der var træk i fortællingerne om helbredelse i Det Ny Testamente, der pegede i samme retning (Jesus synes at tage det som en selvfølge, at disciplene kan helbrede, men i flere situationer kan de ikke).

Ron Hubbards teori om 'sindbilleder'

Gennem studier og praktisk anvendelse erfarede jeg, at der måtte være realiteter bag teorien om eksistensen af en art 'sindbilleder', der kunne have afgørende indflydelse på nutidige symptomer. Jeg oplevede selv at få det bedre igennem opløsning af 'sindbillederne', og jeg så det ske for andre.

Der lod desværre til at være særdeles mange af den slags strukturer i sindet, opstået ved traumatiske hændelser i fortiden. Der krævedes en hjælper, og det kunne blive meget dyrt ved professionel assistance. Desuden oplevede jeg nogle gange, at de ønskede resultater udeblev.

De ubehagelige 'sindbilleder' indeholdt næsten altid en eller anden form for smerte, og det var nødvendigt at genkalde denne smerte for at få billederne til at gå i opløsning. Hvad ville der ske, hvis smerten blev 'trukket' ud af billederne? Kunne det tænkes, at de så ville gå i opløsning?

Min egen ide

Mine tidligere forsøg med smerter passede ind her. Jeg havde været på sporet af de samme strukturer i sindet. Jeg havde kunnet få smerten til næsten at forsvinde, men også blive værre ved andre lejligheder (se Forsøg med egne smerter). Det beroede antagelig på, hvorledes 'sindbillederne' blev behandlet.

Rom Hubbard brugte en metode med genkaldelse af de fortidige begivenheder. Hertil var en hjælper nødvendig, men symptomerne fandtes jo i nutiden. 'Sindbillederne' måtte på en eller anden måde også være i nutiden.

I overensstemmelse med mine tidligere forsøg besluttede jeg at prøve at udtømme smerten i nutiden. Det kunne måske lade sig gøre ved egen hjælp, men hvordan holde sig i nutiden? Jeg havde erkendt, at det var et problem for mig. Hvis jeg bevægede mig ind i den fortidige begivenhed, risikerede jeg at sidde fast og at aktivere smerten, så den blev værre. Det var antagelig det, der var sket ved forsøgene tilbage i 60'erne.

Rajneesh

Mit problem med at holde mig i nutiden fik jeg løst ved at læse et afsnit hos Rajneesh, hvor han forklarede, at tænkning altid indebærer, at nuet forlades. Tænkning indebærer bearbejdelse og/eller sammenligning af nogle data. Man sammenligner måske noget i nuet med nogle data fra sindets arkiv, men for at hente data i sindet, må nuet forlades. Man bliver indadvendt - omend måske blot et øjeblik. Folk bliver fraværende, når de tænker.

Det slog mig, at han havde ret. Jeg tænkte alt for meget. Derfor smuttede nuet fra mig. Ved en kraftanstrengelse lykkedes det mig at stoppe mit tænkeri, og nu skulle jeg prøve min teori om smerter. Hvad ville der ske?

Her begyndte opdagelsesrejsen ...


Må gengives med kildeangivelse
©: Torkil Olesen, nov.1990 rev.25.7.10

Sundhed/sygdom - Mit ståsted - Brikker fra mit liv

Besøg  
121410