Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Sundhed/sygdom

Sundhed/Sygdom

Torkil Olesen

Sundhed/Sygdom

 

Mange forsøg er gjort på at definere sundhed. Dette er nu mit bud:

Ideel sundhed er:

Velvære i fuld harmoni med Alt Der Er

Helbredelse er opheling - genoprettelse af ideel sundhed

Helhedens kærlighed synes velegnet til opheling,

og kærlighed fås ikke fra robotter eller medicin.

Kærlighed kan heller ikke forbindes med at
undertvinge andet liv, hvad Jordens mennesker
i stort omfang har gjort i forhold til naturen

 Årsag(er) til dårlige tilstande bør findes og fuldstændig elimineres.

Sygdom synes altid at være forbundet med ophobning af affald,
der i stort omfang har sammenhæng med produktionen af fødevarer.

Gennemstrømning med total renselse er nødvendig for opheling.
Det kræver fuldstændig afspænding, som kærlighed i høj grad bidrager til.
Universel kærlighed og tillid kan også motivere cellerne til at gøre det nødvendige.
Almindelig opheling ordner cellerne af sig selv, men der kan være blokeringer,
som kan kræve noget særligt. Se evt. Forenklet metode ved speciel selvheling.

Måske kan alt opheles ved tilførsel af hjertets strømmende kærlighed.

Man er ikke helbredt, hvis man forstsat skal bruge krykker eller medicin.

---

En meget pålidelig vejledning om sundhed kan fås fra egen krop.
Kroppen fortæller ved symptomer (af enhver art), om der er noget galt og giver dejlige signaler om velvære, hvis der er opnået helbredelse.

Smerter/symptomer giver særdeles nyttig vejledning

Jeg mener symptomer svarer til røde advarselslamper på et instrumentbræt, og alle må vist være enige om, at lamperne ikke bare skal slukkes eller afbrydes!
Symptomer er en slags budbringere, som bør værdsættes med tillid!

Menneskekroppen er en vidunderlig konstruktion, og smerter/symptomer er ikke bare en advarsel, men kan direkte lede frem til årsag(er) til fejlfunktion, og hvis årsagen rettes, kan der opnås fuldstændig opheling (helbredelse).
Hjertets kærlighed strømmer uden forskel til alt og alle og kan virke som et smøremiddel, der fremmer alle processer.

Hvis smerter/symptomer derimod ignoreres eller direkte elimineres, opstår kronisk sygdom.

Forklaringen kan være, at mennesker synes at have et overordnet styresystem, som jeg kalder MOS, og som ligner et datasystem.

Det er karakteristisk for datasystemer, at de ikke tåler konflikt imellem muligheder, og her findes måske en grundlæggende årsag til sygdom.

Vi bør kærligt acceptere symptomerne

og lade os lede af dem frem til det punkt, hvor MOS har en konflikt, og hvor der er mulighed for at korrigere årsagen og dermed starte opheling.


Til start på siden

Mine første (gamle) overvejelser og oplevelser frem imod en afklaring kan læses her:

Mig bekendt findes der officielt ingen rigtig god definition på sundhed, og det er vist symptomatisk for vor situation.
For mig indebærer sundhed at være 'hel' i betydningen: 'ikke itu'. Kropsligt skal alt være intakt eller fuldt ophelet med fuld funktionsevne; hverken kropsligt eller sjæleligt må der eksistere indre splid eller disharmoni.

Alene disse krav gør det tvivlsomt, om der eksisterer et eneste sundt menneske på Jorden. (Praktisk talt alle mennesker har fx arvæv fra ufuldstændig opheling og/eller fyldninger i tænder).

Derudover må sundhed indebære gode relationer til omverdenen, herunder mennesker, dyr, planter og øvrige levende identiteter. Alle kropsfunktioner og relationer kan være mere eller mindre gode. Vi kender næppe menneskets optimale ydeevne på noget punkt, og meget tyder på, at der findes uudnyttede evner og kirtler mm.

Disse krav til sundhed er meget høje; nogle vil sige uopnåelige, hvad jeg ikke er sikker på, men vi er i hvert fald uhyre langt fra målet. Et mere overskueligt mål er frihed for sygdom, der dog også er meget langt borte for de fleste, men det kunne være et udmærket sundhedsstadie at stile efter.

Jeg drømte om at blive tildelt evig sundhed af ønskefeen!

Til start på siden

Hvorfor findes sygdom?

For et tænksomt barn, der har lært, at der findes en algod Gud, er det vanskeligt at forstå meningen med sygdom. Hvorfor har Gud ikke skabt et univers uden sygdom? Ligesom i spørgsmålet om ondskab, er der noget, der ikke stemmer.

Jeg har tumlet frem og tilbage med mulighederne. Måske er der slet ingen Gud; måske er Skaberen en sadist, der glæder sig over menneskenes lidelser i form af sygdom eller helvedes pinsler, hvad enten helvede er på Jorden eller andetsteds.

Forskellige oplevelser (se evt. mit ståsted eller brikker fra mit livs puslespil) bragte mig omsider til den opfattelse, at der i universet eksisterer en skabende intelligens, som langt overstiger min fatteevne, og som jeg respekterer meget højt. (De fleste etablerede religioner anser jeg derimod som ufuldkomment menneskeværk).

Er der et formål?

Denne yderst intelligente skabende identitet, der synes at elske variation, mangfoldighed, skønhed og glæde, må have forudset muligheden for den lidelse, som sygdom medfører på Jorden. Der må være en hensigt, men hvilken?
(Nogle informationer anser sygdom for dannet af forvirrede identiteter, der har opereret ubevidst for den oprindelige Skaber. Se evt 'falske guder' i Synspunkt 2002. Rev. 2014)

(Virus (tilføjet 2010)
Forskellige informationer har fået mig til at se en sammenhæng imellem computer virus og oprindelsen til menneskelig sygdom.
Computer virus skabes af personer, som jeg formoder er grebet af en sindsforvirring, der gør dem ude af stand til at fatte, hvor kolossalt omfattende besværligheder de skaber for uvedkommende mennesker.
Jeg formoder nu, at sygelig virus kan være opstået på lignende vis. En person har måske i ophidset vrede villet skade en bestemt person eller persongruppe, men har lavet noget, som er i stand til selvstændigt at brede sig til og skade alle mennesker.
Sygdom og computer virus har så en del tilfælles, men biologiske organismer har et meget bedre styresystem og antivirus-program (immunforsvar) end computere.)

Jeg var nået frem til at anse syndsbegrebet for at være et primitivt menneskeligt begreb. Jeg anser den skabende identitet for hævet over at bruge simpel straf til at afrette sit eget skaberværk. (Det ville være at straffe sig selv for ikke at være nok forudseende!)

Til start på siden

Kunne der ligge en vejledning gemt i smerter?

Ikke straf, men måske vejledning? Jeg fik en ide om at sammenligne med et færgeleje. Hvis færgen styres korrekt, så mærkes færgelejet praktisk talt ikke, men hvis der styres forkert, mærkes der et bump, og skader opstår, hvis der styres meget forkert.
Billedet tiltaler mig. I forvejen ledte jeg efter sikre vejledninger fra den skabende identitet. Her var måske noget, som alle altid havde ved hånden. Ingen ville være afhængig af en bestemt åbenbaring eller af nådemidler.

Er sygdom udtryk for en fejlstyring?

Jeg antog det som en sandsynlig mulighed. Smerte er da at ligne ved bumpet, når færgen støder ind i bolværket. Formålet med smerte er at give en påmindelse om, at noget er ved at gå skævt.
(Med forståelse af, at vi styres af operative datasystemer, er det blevet endnu klarere, at sygdom kan være en form for fejlstyring. Tilføjelse 2014).

Er smerte en nyttig kommunikation?

Pludselig kunne jeg se, at smerte kunne tænkes at være den vejledning, som jeg syntes, at den skabende identitet burde have udstyret os alle med. Vi havde måske en direkte vejledning, hvor vi end opholdt os.
I forvejen mente jeg .... bl.a. ud fra erfaringer fra min tid som børnetandlæge .... at kunne konstatere en sammenhæng imellem frygt og smerte, eller udtrykt positivt: desto mere tillid, desto mindre smerte.
Perspektivet var blot svimlende: Smerten, som så godt som hele menneskeheden afskyr, og som den moderne lægevidenskab bruger enorme ressourcer på at fjerne, kunne den tværtimod være en guddommelig vejledning?
(Jeg har senere forstået, at alle symptomer kan opfattes som vejledning, og har opnået en dybere forståelse af heling. Rev.2010-14).

Teori er eet .... hvad med praksis?

Jeg havde fået ideen og besluttede at efterprøve den i praksis. Jeg begyndte at opfatte smerte som en vejledende kommunikation, der skal modtages med tillid. Efter en del fejlslagne forsøg opgav jeg for en tid, men så fandt jeg de sidste brikker, der betød, at jeg kunne se, hvad jeg hidtil havde gjort forkert. (Se Vejen til min sundhed).

Pludselig virkede det efter teorien. Jeg kunne endog begynde at kommunikere med tidligere bortgemt eller undertrykt smerte. Det viste sig, at sådan uforløst smerte var gemt i vævene og gav anledning til spændinger. De fleste af os er tilbøjelige til at spænde ved smerte ('bide tænderne sammen'). Hvis årsagen ikke fjernes, bliver spændingen kronisk, mens smerten glemmes.
Ved at kommunikere med disse gamle glemte smertetilstande, kunne jeg få ophævet ubevidste spændinger.

Til start på siden

Også gamle (kroniske) sygdomstilstande reagerede positivt!

Efterhånden som spændinger ophævedes, dukkede gamle smertetilstande frem fra glemselen. Jeg havde 'glemt' dem, men vævene (celler og/eller organer) gjorde mig opmærksom på, at gamle skader aldeles ikke var glemt. Ved at gå ind og kommunikere med smerten kunne gamle blokeringer opløses, og jeg kom til at opleve en selvheling, som jeg i nogle tilfælde vil betegne som mirakuløs. (Se rejsefærd).

Ikke nemt .... men tilsyneladende uden grænser

Jeg har nu praktiseret teorien i mere end 25 år. Efter nogle måneder blev resultaterne så overvældende, at det var ved at løbe løbsk for mig. Jeg fik lukket op for kræfter, hvis eksistens jeg ikke var fuldt forberedt på. Jeg måtte bruge lang tid på at få styr på processerne, men efter 25 år vil jeg sige, at jeg faktisk aldrig har oplevet, at der var noget i vejen med teorien. Derimod har min egen ufuldkommenhed drillet mig en del.

Om ikke en ønskefé .... så i hvert fald inspiration og vejledning

Jeg selv er fuldt overbevist om, at jeg har fået en vejledning, der igennem alle årene har ført mig frem til en stadig forbedret sundhedstilstand.
Det for mig mest storslåede består i, at det er en metode, som jeg vil kunne praktisere hvor som helst i universet .... uden materielle hjælpemidler af nogen art .... og jeg har ikke set nogle begrænsninger i metodens virkefelt. Noget har taget meget lang tid, men det skyldes antagelig blokeringer i min bevidsthed.

Universet belivet

Oplevelserne har samtidig meget kraftigt styrket min oplevelse af at blive vejledt af levende identiteter, hvis intelligens, indsigt og kærlighed overgår min vildeste fantasi.

Jeg synes faktisk, at jeg ind imellem oplever kontakt med noget, der er endnu betydeligere end ønskefeen ....

Må gengives med kildeangivelse
Spørgsmål og kommentarer er velkomne
© Torkil Olesen 17.nov.1997, rev. 6.3.18
Frielse - Tillid - Alm. selvheling - Vejen til min sundhed


Til start på siden

Opdateret 08/03/2018

Besøg  
119651